Sebi odredite jedan cilj i svrhu

‘‘Brodu, čiji cilj nije tačno određen, ne pomaže nijedan vjetar’’ – Konfučije

Kao što je poznato, svrha je okončati neki posao koji se želi učiniti. A cilj je mjesto do kojeg se teži stići. Kao što se vidi, ova dva pojma su dva elementa koja upotpunjuju jedan drugog. Za postizanje željenih rezultata, čovjek treba jasno i otvoreno da odgovori na ova dva pitanja:

 • da li sam sebi odredio jedan cilj i svrhu;(Stvoritelj čovjeka Allah, dž.š., podsjeća nas na svrhu našeg postojanja odgovarajući nam na glavno pitanje koje svaki razuman čovjek sam sebi postavlja, a to je: “Zašto postojim; šta je svrha mog postojanja na ovom svijetu?” Odgovor nalazimo u 56. ajetu sure Ez-Zarijat, koji glasi: “Džine i ljude Sam stvorio da se samo Meni klanjaju – ibadet Mi čine.” Poznati tumači Kur’ana Ibn Abbas, Ibn Džurejdž i Mudžahid kažu: “Ibadet činiti znači spoznavati postojanje Allahovo, što čovjeka vodi ka izvršavanju Njegovih naređenja i izbjegavanju zabranjenog.”)
 • da li sam isplanirao svoj život ka postizanju tog cilja i te svrhe?

Dakle, osnovna tačka na koju treba da se osvrne jedan čovjek, nalazi se ovdje. Na ova pitanja neophodno je da svaki čovjek da definitivne odgovore.

Odredite sebi valjan cilj

Sebi odredite jedan cilj i svrhu Kako da usavršimo sami sebe Halid Ertugrul Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Potrebno je da čovjek prvo odluči šta želi biti i raditi u svom životu. Zašto čita i uči? Šta želi postati kada završi školu koju je odabrao i dao joj prednost? U kolikoj mjeri se nada da će riješiti probleme onda kada dođe na mjesto kojem teži i da će biti sretan? Od koga je potrebno da uzme savjete o svojoj budućnosti?

Na kojem stepenu tačnosti i preciznosti su prijedlozi koje Vam daju majka, otac, učitelji (profesori), prijatelji ili rođaci? Kojem (ili kojima) od tih prijedloga treba dati prednost? Sva ova pitanja sakupe se u glavi čovjeka i ponekad ga, zbog njihove nerješivosti, uvedu u stanje depresije, iz koje ne može izaći.

Šta treba uraditi

Da ne biste ulazili u ovakve krize i sami sebi pravili probleme, neophodno je uraditi slijedeće:

 • Prvo pregledajte i vidite kakve su Vaše sposobnosti!
 • Razmislite o tome šta sve možete učiniti sa tim sposobnostima, tj. na kojem polju vjerujete da možete biti uspješni! Svoj stav po ovom pitanju učinite jasnim. Ako je Vaše interesovanje za prirodno-matematičke predme-te nedovoljno, to znači da treba da se odlučite za društveno-jezički smjer. Ako ste donijeli odluku za društveno-jezičke predmete, onda je besmisleno težiti da postanete doktor.
 • Odredite zanimanja iz naučne oblasti koju želite!
 • Kada budete određivali cilj naučne oblasti, obratite pažnju na slijedeće tačke: porazgovarajte sa jednim od stručnjaka koji obavlja dužnosti u oblasti koju ste izabrali; uzmite u obzir svoje mogućnosti: da li one odgovaraju poslu koji želite ili ne; prihvatite mišljenje svojih učitelja (nastavnika, profesora) koji su stručnjaci i specijalisti!
 • Sve ono što ste utvrdili, a tiče se željene oblasti, stavite ustranu, a onda donesite odluku!
 • Kada donosite odluku, zadovoljite sve aspekte svog cilja. Naime, svrha i cilj, koje ćete izabrati, treba da su zadovoljavajući u dva pogleda, a to su: od profesije ili posla kojeg ćete odabrati neophodno je da zarađujete novac u zadovoljavajućoj mjeri; potrebno je da uživate u tom poslu i da ga radite s voljom. U isto vrijeme, čineći taj posao, treba da ste korisni i društvenoj zajednici.
 • Cilj koji ste sebi odredili moguće je da Vas u potpunosti ne zadovoljava. Ionako se ne može očekivati da će Vas potpuno zadovoljiti. Ne zaboravite da će jedan od uzroka izbora Vaše profesije biti da: ona donosi više dobra nego štete.

Šta je potrebno činiti za realizaciju svrhe i stizanja do cilja kojeg ste odredili? Ako ste utvrdili svrhu i odredili cilj, to znači da je jedan važan dio posla odrađen. Poslije ovoga, posao ovisi od truda i rada. A ako rad ne bude u okviru određenog sistema i discipline, ne mogu se postići željeni rezultati. Neki učenici, koji su utvrdili svrhu i odredili cilj, nikako ne mogu da realizuju ovaj dio posla. Naime, nalaze se u stanju indiferentnosti i nerada. A to često ovako izjavljuju: “Znam da treba da radim (učim), ali ne mogu!” “Uzmem knjigu i otvorim je, a nikako ne mogu da učim.” “Sjesti za sto i uzeti knjigu u ruke – za mene znači smrt.” “Da nije pritiska od strane mog oca i majke, ne bih učio/la.” Postoje neki faktori koji otežavaju učenje. Njih je moguće na slijedeći način poredati:

 • problemi sa zdravljem;
 • psihološki problemi;
 • biti pod utjecajem nekog događaja;
 • nalaziti se u društvu koje je nesređeno i koje negativno utiče na učenika;
 • ne voljeti školu, odjeljenje ili učitelja (nastavnika, profesora);
 • neposjedovanje navike redovnog učenja;
 • imati osjećaj niskog samopouzdanja;
 • nemati vodič samom sebi.

Za realizovanje svrhe i postizanje cilja potrebno je pronaći rješenje za svaki gore navedeni problem. Da biste postigli cilj, neophodno je da izvršite slijedeće:

 • Odredite i planirajte svoj rad na tome! Na različite načine sačinite planove rada, kao što su dnevni, sedmični, mjesečni, godišnji… i u potpunosti ih primijenite. (Jer čovjek se cijeni po radu, a ne po priči i govoru. Treba biti čovjek od rada, a ne od govora. Kod Allaha, dž.š., čovjek će biti odgovoran za ono što je radio i znao. Ako nosimo znanje a ne upotrebljavamo ga, onda nam je ono poput tereta od kojeg koristi nemamo. Zbog toga, svaka osoba treba da se oslobodi tog tereta i da koristi ono što zna, tako što će svojim djelima biti primjer drugima. Allah, dž.š., u Kur’anu, u 1. i 2. ajetu sure Saff, , kaže: “O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kad govorite riječi koje djela ne prate!”)
 • Da biste uspjeli, potrebno je da vjerujete da sve zavisi od Vašeg rada i načina na koji ćete ga realizovati, a nikako od rada drugih.
 • Da biste odredili koliko ste uspješni u svom radu, pogledajte rezultate.
 • Dobro odaberite prijatelje s kojima ćete se družiti. Razmislite da li Vas ta grupa prijatelja podstiče na rad ili Vas sprječava u tome? Pazite na to! Ako Vas sprječava, smjesta ih napustite.
 • Steknite naviku učenja i poštujte njena pravila! Izložite naučno i metodično djelovanje (učenje), a ne obično i slučajno (nasumice).
 • Posvetite pažnju prijedlozima prosvjetnih stručnjaka.
 • Ne suprotstavljajte se svojim roditeljima, već prihvatite njihovu moralnu i materijalnu podršku! Neka Vam porodični život bude sređen i uredan! Sređen porodični život povećava uspjeh.
 • Kada budete neuspješni, ne plašite se i ne odustajte! Jer neuspjeh je mnogo važan početak za uspjeh.
 • Ne zaboravite da se uspjeh može ostvariti programiranim, redovnim i izbalansiranim radom.
 • Vrijeme na najbolji način upotrijebite! Ne zaboravite da je posao koji se ostavlja za poslije – neurađen posao.
 • Potražite pomoć od stučnjaka!
 • Upotrijebite tehnologiju obrazovanja što više, naravno, u granicama svojih mogućnosti!

Uvijek se kod čovjeka može naći želja za besmislenim provodom i gubljenjem vremena, što mu je prepreka ka pravom cilju. Prije svega, to žele čovjekova strast i osjećanja. Čovjek se može osloboditi utjecaja ovih želja ako bude uvijek imao na umu svoj cilj i znao svrhu tog cilja. U suprotnom, razum i pogled mogu biti zauzeti nepotrebnim poslovima koji se sviđaju strastima čovjeka.

Većina učenika koji žele učiti, a govore da ne mogu učiti, su oni koji zaista ne posjeduju nijedan uzrok koji ih sprječava u tom radu. Učenike koji se nalaze u ovakvoj poziciji savjetujemo da izaberu za sebe jedno odgovarajuće društvo, da urade programe svog rada, te da to provedu u svojim životima. Za uspjeh u jednom velikom nadmetanju neizbježno je oznojiti se i opteretiti se. Bez opterećenja i znanja nemoguće je stići do uspjeha.

Prilikom počinjanja nadmetanja treba uzeti ovo u obzir. Učenici koji imaju velikih poteškoća pri počinjanju ili tokom rada potrebno je da sa jednim ili dva druga sačine dnevni ili sedmični program rada i da taj program zajedno primijene u praksi.

Ako su izabrane osobe dobri i pravi drugovi, time je olakšan početak rada, veća je koncentracija tokom rada, a uspjeh je neizbježan. Ne smijemo zaboraviti da živimo u vremenu u kojem nema drugog izlaza osim uspjeha. Kada se biva neuspješnim, niko nikom ne daje uspjeh u zajam. Tražiti pribježište u tuđem uspjehu i time se hvaliti – je prolazno, kratko i u više slučajeva nekorisno.

Sebi odredite jedan cilj i svrhu Kako da usavršimo sami sebe Halid Ertugrul Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Halid Ertugrul iz knjige “Kako da usavršimo sami sebe”.

Vaš komentar