100 svjetskih velikana o islamu – Edvard Monte

Edward Montet, 1817–1894 bio je francuski orijentalista, arabista i pisac. Preveo je Kur’an na francuski jezik. O islamu je napisao:

„Islam je vjera koja je u suštini racionalistička u najširem smislu tog pojma, etimološki i historijski.” 1

Nakon toga, napisao je:

„Za vjernike, muslimanska vjera sažeta je u vjerovanju u jedinstvu Boga i u misiju Njegovog Poslanika, a nama samima, koji hladno analiziramo njegova učenja o vjerovanju u Boga i budući život, ova dva učenja koja su minimum vjerskog ubjeđenja, izjave su koje kod religioznog čovjeka počivaju na čvrstoj razumskoj osnovi i sumiraju cijelo doktrinarno učenje Kur’ana. Jednostavnost i čistoća ovog učenja svakako su među najočitijim snagama u radu za vjeru i misionarskom djelovanju islama.”2

Zaključuje i kaže:

„Kur’an je nepromjenjivo zadržao svoje mjesto kao temeljno polazište, a dogma o jedinstvu Boga uvijek je bila veličanstvena, nepromjenjive čistote i sa sigurnim uvjerenjem koje je teško pronaći izvan okrilja islama. Odanost temeljnim učenjima vjere, elementarna jednostavnost formule u kojoj je objavljena, žarko ubjeđenje misionara koji je propagiraju – toliko je mnogo uzroka koji mogu objasniti uspjeh muslimanskih misionara. Vjera tako precizna, sačuvana svih teoloških složenosti, a samim tim i tako dostupna uobičajenom razumijevanju, može se očekivati da posjeduje, i zaista posjeduje čudesnu moć pronalaženja puta do svijesti ljudi.”3

Autor “Samir Bikić” iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Edward Montet, Citiran u: T. W. Arnold, The Preaching of Islam, London, 1913. str. 413.
  2. Isto, str. 414.
  3. Isto, str. 414.

Vaš komentar