DOVA KOJOM SE TRAŽE BLAGODATI I ZAŠTITA OD ZLA

Allahumme inni es’eluke min kulli hajrin ma se’eleke minhu nebijjuke
Muhammedun, s.a.v.s., ve e’uzu bike min kulli šerrin me ste’zuke minhu nebijjuke Muhammedun, s.a.v.s.

Gospodaru, molim Te za svaki hair za koji Te molio Tvoj poslanik, Muhammed, s.a.v.s., i zaštiti me od svakog zla od kojeg je zaštitu tražio i Tvoj poslanik, Muhammed, s.a.v.s.

Dvije posljednje dove su, uistinu, velike i sveobuhvatne. Mogu se učiti kada čovjeku
ponestane inspiracije ili kada ne zna šta da uči. Ovim dovama se traži svako dobro. Muhammed, s.a.v.s., nije ostavio nijedno dobro na Zemlji, a da ga nije radio ili ukazao na njega, te preporučio ga. Isto tako, nema zla na Zemlji, a da Muhammed, s.a.v.s., nije od njega tražio zaštitu i ukazao na njega direktno ili indirektno.

DOVA KOJOM SE TRAŽE BLAGODATI I ZAŠTITA OD ZLA 100 najljepših dova Kur'ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA KOJOM SE TRAŽE BLAGODATI I ZAŠTITA OD ZLA” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar