DOVA PRILIKOM ULASKA U DŽAMIJU

Allahumme – ftahliebvabe rahmeteke.

Gospodaru, otvori mi vrata Svoje milosti.

Kod izgovaranja ove dove treba paziti da se u džamiju uđe desnom nogom, a iz džamije treba izlaziti lijevom. Ovo je sunnet (praksa), Muhammeda, s.a.v.s. Masa ljudi, zanimljivo je, u džamiju ulazi lijevom, a izlazi desnom nogom ne vodeći računa o ovome. Prijašnje najbolje generacije muslimana nisu htjele prihvatiti hadis od čovjeka koji je ovako postupao.
Prilikom izlaska iz džamije, lijepo je proučiti:

Allahumme e’asimni mineš-šejtanirradžim.

Gospodaru, sačuvaj me od prokletog šejtana.

Autor teksta “ DOVA PRILIKOM ULASKA U DŽAMIJU ” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Autor teksta “ DOVA PRILIKOM ULASKA U DŽAMIJU ” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar