Hazreti Hava je najljepša hurija

Kesai priča:

“Kada je Allah stvorio Adema, od njegova lijevog rebra je stvorio Havu. Njihovo boravište bijaše Džennet, a Uzvišeni Allah Havi dade ljepotu sedamdeset žena, pa je ona među hurijama bila kao Mjesec među zvijezdama. Adem je spavao, a kada se probudio, pružio je ruku prema njoj, ali mu bi rečeno: ‘Najprije da ispuniš svoj mehr prema njoj.’ On je pitao: ‘A šta je njen mehr?’ Rečeno je: ‘Da doneseš salavat na Muhammeda tri puta.’ I rečeno mu je: ‘Da je naučiš pravilima vjere.’“

“Kada je Allah stvorio Havu, Adem je pogledao u nju i rekao: ‘Allahu, oženi me njome.’ Allah mu je rekao: ‘A šta je sa njenim mehrom, Ademe?’ Adem je rekao: ‘Allahu, ja ne znam šta je to.’ Allah mu je rekao: ‘Ademe, donesi salavat na Muhammeda, deset puta.’ Adem je donio salavat kao što mu je i naređeno od Allaha i Allah ga je njome oženio.’“

Ako je mehr Majke čovječanstva bio salavat na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kako da naš salavat na njega, sallallahu alejhi ve sellem, ne bude mehr hurijama u Vječnom boravištu?

Hazreti Hava je najljepša hurija Krupnooke hurije Zejneba bint Abdulaziz Eššennavi Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autorica teksta “Hazreti Hava je najljepša hurija” Zejneba bint Abdulaziz Eššennavi iz knjige “Krupnooke hurije”.

Vaš komentar