Islamski sanovnik | Snovi na slovo DŽ

DŽAMIJA

 Simbolizira Budući svijet, Kabu, učenog čovjeka ili mjesto na kojem se svijet sakuplja radi neke koristi, zarade i sevapa. Dobro napravljena džamija – učenjak oko kojeg se ljudi okupljaju; gradnja džamije – lijep postupak prema rodbini i pobjeda nad neprijateljem; rušenje džamije – smrt vjerskog autoriteta; nepoznati čovjek predvodi džemat u džamiji, ako je bolestan imam dotične džamije – umrijet će; san da je umro u džamiji – primljeno pokajanje.

Ko sanja da mu se kuća pretvorila u džamiju – postići će ugled, čast i pozivat će ljude ka Istini. 1

EL-DŽASIJE (sura)

Učenje ove sure označava da će snivač biti bogobojazan tokom čitavog života. 2

DŽEHENNEM

Simbolizira činjenje, ustrajavanje na velikim grijesima ili skoro realiziranje kazne. Ko sanja da je ušao u Džehennem – čini velike grijehe za koje je predviđena kazna; ko sanja da je blizu Džehennema – zapast će u poteškoće i nevolje iz kojih se neće spasiti; ko sanja da ga neko uvodi u Džehennem – ta osoba ga zavodi s Pravog puta i navodi na velike grijehe; ko sanja da je izišao iz Džehennema, a da ga nisu snašle neugodnosti u njemu – zapast će u ovosvjetske brig.

Ko sanja da pije džehennemsko piće i jede džehennemsku hranu – bit će okupiran naukom koja mu neće donijeti dobro, već će njene posljedice po njega biti katastrofalne; ko sanja da mu je Džehennem pocrnio lice – druži se sa Allahovim neprijateljem i osobom koja je zadovoljna njegovim grijesima, a ko sanja da je ušao u Džehennem smijući se – takav griješi i raduje se blagodatima ovoga svijeta. 3

Islamski sanovnik | Snovi na slovo DŽ Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo DŽ Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo DŽ Značenje snova
“Od poslanstva su ostale samo radosne vijesti.“ „Šta su to radosne vijesti?“ – upitaše. „Lijep san koji mu’min vidi ili u kojem neko drugi vidi njega.“ – reče Poslanik, s.a.v.s. (Buhari).

DŽELAT

 Simbolizira osobu koja napada i mnogo vrijeđa, a, također, upućuje i na neku brigu i bolest. 4

DŽENAZA

Ko sanja dženazu i vidi kako ga ljudi nose na tabutu ili kovčegu – njegov položaj i imetak će se povećati; ko sanja da je podignut iza povorke na dženazi i da ga ljudi nose na svojim ramenima – dobit će vlast i slijedit će ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ga je slijedilo na sanjanoj dženazi; ko sanja da prati dženazu – slijedit će vladara pokvarene vjere.

Ko sanja mnogo dženaza u jednom mjestu – stanovnici tog mjesta puno čine nedolična i bezobrazna djela; ko sanja da nosi umrlog na dženazi – upotrebljavat će haram-imetak; ko sanja da vuče umrlog na dženazi – zaradit će haram-imetak; ko sanja da je prenio umrlog do mjesta njegovog ukopa – on postupa po istini. Ako žena sanja da joj je dženaza i da je povorka nosi: ako nema muža – udat će se, a ako ima muža – pokvarit će svoju vjeru. 5

DŽENAZA-NAMAZ

Ko sanja da klanja dženazu-namaz – bratimit će se i zbližiti s ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Ako sanja da se nekoj poznatoj osobi klanja dženaza-namaz – toj osobi je potrebno učiti puno dova i tražiti oprosta za nju, a ako sanja da stoji iza imama prilikom klanjanja dženaze-namaza – to upućuje da će prisustvovati nekom skupu na kojem će se učiti dove za umrlu osobu. Dženaza- namaz, uz to, simbolizira zagovaranje ili neku krnjavost koju smo počinili kod pet dnevnih namaza. 6

DŽENNET

Simbolizira džamiju, skup na kome se čini zikr, hadž, džihad, upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla, znanje, dobro djelo, ono čemu čovjek teži i rješavanje snivačevih briga.

Ako neko sanja da je ušao u Džennet – postići će radost i sigurnost na oba svijeta; ako neko sanja da je uveden u Džennet – približila mu se smrt; ako neko sanja da su se jedna džennetska vrata pred njim zatvorila – umrijet će mu jedan od roditelja; ako su se pred njim zatvorila dvoje džennetskih vrata – umrijet će mu oba roditelja; ako su sva vrata pred njim zatvorena i ne otvaraju mu se – roditelji su ljuti i srditi na njega, a ako uđe u Džennet na koja vrata on hoće – roditelji su zadovoljni sa njim i njegovim odnosom spram njih.

Ko sanja da je ušao nasmijan u Džennet – to znači da puno zikr čini Uzvišenog Allaha; ako sanja da jede džennetske plodove, pije vodu, mlijeko ili džennetsko vino – zadobiće znanje, uputu i bogatstvo; ako sanja da su mu džennetski plodovi zabranjeni – to ukazuje na poremećaj njegove vjere; ako sanja da je naslonjen na džennetsku postelju – to ukazuje na dobrotu i čednost njegove supruge. Ako sanja da mu dolaze meleki u Džennetu i da mu nazivaju selam – uradit će djela koja će ga uvesti u Džennet.

Ako sanja da je u jednom od džennetskih dvoraca – postići će lijepu karijeru ili će oženiti lijepu ženu. Ko sanja da je oženio jednu od džennetskih žena – postići će brojne blagodati, a ko sanja da je ušao u Džennet, a bude bolestan – ozdravit će; ako bude u problemima – riješit će ih se; ako bude neoženjen – oženit će se, a ako bude od nečega osjećao strah – nestat će ga. 7

Islamski sanovnik | Snovi na slovo DŽ Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo DŽ Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo DŽ Značenje snova
Prvi počeci Objave, kod Poslanika, s.a.v.s., bili su istiniti snovi. Sve što bi u snu vidio, u stvarnosti bi se dogodilo.

DŽEPAROŠ

 Simbolizira učenu osobu koja je sklona varanju i obmanjivanju. Ko sanja da mu džeparoš otima novac ili zlatnike iz džepa – to upućuje da će slušati učenog čovjeka sklonog varanju i obmani. 8

DŽEZVA

Simbolizira zuhd, ibadet, dijete, slugu, putovanje, druga i pomagača i u dunjalučkim i u ahiretskim stvarima. Za vladara ovaj san označava upravljanje, a za čovjeka koji se bavi biznisom, svojevrstan uspjeh u tom poslu. 9

DŽIBRIL, a.s.

Viđenje meleka Džibrila, a.s., u snu upućuje na čast, veličinu, snagu, pobožnost, znanje i saznavanje tajni. Ako ga vidi lijepog raspoloženja, ako je onaj koji sanja bolestan – ozdravit će; ako je ugrožen – oslobodit će se tih iskušenja, a ako nije obavio hadž – obavit će ga. Ako sanja da mu Džibril daje hranu, to asocira da će onaj koji sanja ući u Džennet. Ako, pak, sanja Džibrila tužnog, onda to upućuje na tegobu i kaznu. 10

DŽIHAD   

Simbolizira opskrbu ustrajavanje na putu dobra, istine i pravde. Ko sanja da odlazi u džihad – zadobit će neko dobro i visoke stepene na Ahiretu; ko sanja da ide u džihad sa oružjem – to znači da je musliman, mudžtehid i da ustrajava na obavljanju namaza i dijeljenju zekata; ko sanja da se sam bori protiv nevjernika – pobijedit će svoje neprijatelje i oponente, a ko sanja da je ubijen na Allahovom putu – postići će radost, zadovoljstvo i lijepu opskrbu. 11

DŽINI

Simboliziraju putovanje i kopnenim i morskim putem, krađu, blud, konzumiranje alkohola, crkve, mjesta u kojima se prakticiraju bidati (novotarije), kafane, pjesme i muzičke instrumente. Pretvaranje u džina – ojačavanje spletki; džinski sihirbazi – zloba; boravak džina blizu kuće: nesreća, prezir i obaveza zavjeta koja nije ispunjena; poučavanje džina Kur’anu ili njihovo slušanje snivača – zadobijanje vlasti i karijere, a ulazak džina u kuću – ući će lopovi u njegovu kuću i nanijeti mu štetu. 12

Islamski sanovnik | Snovi na slovo DŽ Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo DŽ Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo DŽ Značenje snova
Najistinitiji snovi su snovi koji se dese u zoru, jer je to vrijeme Allahovog, dž.š., rahmeta i oprosta i Njegovog silaska na dunjalučko nebo.

EL-DŽINN (sura)

 Sanjanje ovog kur’anskog poglavlja označava da će snivač biti sačuvan od džinskog zla. 13

DŽUBE

Simbolizira ženu kojoj se teži i dug životni vijek. Ko sanja da na sebi ima džube – oženit će ženu kojoj teži; ako je džube obojeno – rodit će mu puno djece, a ako je vanjska strana džubeta od vune – vjerovanje mu je dobro. 14

DŽUMA-NAMAZ

Simbolizira, za klanjača, postizanje onog što želi, neku radost, obavljanje hadža, skoro olakšanje teške situacije, putovanje ili sastanak voljenih osoba. Ko sanja da je ustao, nakon džume-namaza koju je obavio – Milostivi Allah će mu dati obilnu opskrbu i svako dobro, a ako neko sanja da je u kući, radnji ili na nekom drugom mjestu i pri tom čuje da ljudi u džamiji klanjaju džumu-namaz i osjeti da se vraćaju iz džamije, to upućuje na smjenu namjesnika, premijera, načelnika ili nekog značajnijeg funkcionera. 15

EL-DŽUMU’A (sura)

Ko sanja ovu kur’ansku suru Plemeniti Allah će mu sakupiti n/egova dobra djela. 16

DŽUNGLA

Simbolizira usamljenost, otuđenost, melanholiju, jezu i strah. 17

DŽUNUP

Ako neko sanja da je džunup, to znači da neće ostvariti ono što je naumio; obavlja neki posao bez abdesta; a ako sanja da nema vode kako bi se kultarisao džunupluka, onda to označava otežavanje njegovih i dunjalučkih i ahiretskih stvari. 18

Autor teksta “Islamski sanovnik | Snovi na slovo DŽ “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. Ibn Sirin, 51-52. i 267-268; Ibn Sirin (b), 41. i 282-283; En-Nabulsi, 114. i 425-426. i El-Džemel, 59-60. 
 2. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 36.
 3. Ibn Sirin, 68-69; Ibn Sirin (b), 62-63; En-Nabulsi, 134-135. i El-Džemel, 87-88. 
 4. Ibn Sirin, 150; Ibn Sirin (b), 156. i En-Nabulsi, 125. 
 5. Ibn Sirin, 63; Ibn Sirin (b), 53-54; En-Nabulsi, 130-131. i El-Džemel, 74- 75. 
 6. Ibn Sirin, 62; Ibn Sirin (b), 54; En-Nabulsi, 130. i 303. i El-Džemel, 75. 
 7. Ibn Sirin, 69-72; Ibn Sirin (b), 63-66; En-Nabulsi, 131-132. i El-Džemel, 89- 92.
 8. En-Nabulsi, 315.
 9. Ibn Sirin, 347; Ibn Sirin (b), 368. i En-Nabulsi, 222.
 10. Ibn Sirin, 35; Ibn Sirin (b), 19; En-Nabulsi, 115. i El-Džemel, 29-30. 
 11. En-Nabulsi, 133-134.
 12. Ibn Sirin, 72. i 376; Ibn Sirin (b), 66; En-Nabulsi, 130. i El-Džemel, 93. 
 13. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 37. 
 14. Ibn Sirin, 141; Ibn Sirin (b), 146-147; En-Nabulsi, 118-119. i El-Džemel, 202.
 15. Ibn Sirin, 51; Ibn Sirin (b), 40; En-Nabulsi, 303. i El-Džemel, 57.
 16. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 37. 
 17. En-Nabulsi, 346. 
 18. Ibn Sirin, 45. i 359; Ibn Sirin (b), 32. i 381; En-Nabulsi, 130. i El-Džemel, 47.

Vaš komentar