Islamski sanovnik | Snovi na slovo K

Sadržaj

KABA

Simbolizira namaz, džamiju, islam, Kur’an, sunnet, Džennet, učenjaka, oca, majku, muža, suprugu, halifu, predsjednika, ministra ili sudiju. Ko sanja da je ušao u Kabu, on će u nju, istinski, i ući, ako je neoženjen – oženit će se; ako je nemusliman – primit će islam; ako je zapostavio ibadete – počet će ih prakticirati; a ako je neposlušan prema roditeljima – postat će poslušan.

Viđenje Kabe u snu – upućuje radosnu vijest za ranije učinjeno dobro djelo ili upozorenje za negativno djelo koje se namjeravalo učiniti. Klanjanje na Kabi – manjkava vjera; Kaba u ružnom izgledu – nema u njemu dobra; porušena Kaba – ostavljanje namaza; a usmjeravanje i okretanje ka Kabi upućuje na ispravnost vjere onoga koji sanja. 1

KABANICA

Simbolizira zaštitu, sigurnost, ugled kod ljudi i dunjalučko obilje. Oblačenje kišne kabanice, bez druge odjeće upućuje na prikrivanje siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogatstva. 2

KABIL

Sanjanje ovog Ademovog, a.s., sina, koji je iz zavisti ubio svoga brata, simbolizira nasilje i ubijanje osobe bez razloga. Ko sanja Kabila, a ne bude ubica – to upućuje na pokajanje. 3

KABURISTAN

Simbolizira smrt, Ahiret, zatvor, kuću u kojoj se zikr čini, održavaju edukativna predavanja, obavljaju razne vrste ibadeta i osamljuje, ali i kuće u kojima se tajno rade poslovi koji vode u propast. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje, umrijet će od bolesti od koje boluje; a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena, plakala ili učila Kur’an znači da se druži sa ljudima koji čine i afirmiraju dobro i koji spominju Gospodara svjetova.

Ako se prilikom ulaska u groblje smijao, bio otkrivenih stidnih dijelova tijela ili mokrio po grobovima – druži se sa ljudima koji čine zlo, grijehe i pokvarene su vjere; ako sanja da ulazi u groblje učeći ezan – dijelit će savjete i djelovati na one koji ih ne primaju; ako sanja da otkopava i pljačka grob nekog učenjaka – oživljava njegovo učenje; ako sanja da otkopava grob Allahovog Poslanika, s.a.v.s. – oživljava njegov sunnet i učenje; ako otkopava grob nekog novatora u vjeri – oživljava nešto što će ljude odvesti u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram-imetak.

Kada neko sanja da ga neka umrla osoba doziva, ako je bolestan – umrijet će; ako je učen čovjek – savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da riješi puno zagonetnih stvari; kada sanja da ga je umrla osoba udarila, da se na njega namrštila, da mu prijeti ili da mu ne želi ni selam nazvati – pogriješio je prema Uzvišenom Allahu ili nije izvršio neku obavezu prema toj umrloj osobi, a ako mu umrla osoba prilazi sa osmjehom to označava neku radosnu vijest.

Ko sanja da sebi kopa grob napravit će kuću i u njoj dugo živjeti; ko sanja da ga živa zakopavaju u grob – bit će zatvoren i imat će vidnih problema; a ako neko sanja da se druži sa umrlom osobom i da se s njom zagrlio – dugo će živjeti. 4

KACA

Simbolizira dobru ženu i čovjeka koji čuva tajne ljudi. Ko sanja da sipa vodu u bačvu – pribavlja imetak i daje ga ženi na čuvanje; pijenje vode iz bačve – imetak koji koristi. A ko sanja da je svojim rukama razbio bačvu, neka očekuje razvod braka sa svojom ženom. 5

KACIGA

Simbolizira sigurnost od neprijatelja, sigurnost od glavobolje, bogatstvo i ženu. Skupocjena kaciga ili šljem – bogata i lijepa žena; a jeftina – ružna žena. Ko sanja da na glavi ima željeznu kacigu ili šljem – postat će izuzetno utjecajan, ugledan i siguran od bankrotstva. 6

KADAIF

Simbolizira imetak, slast i zadovoljstvo. 7

KADIJA

Ko sanja sudiju vesela lica – postići će nešto što će ga obradovati i razveseliti. Ko sanja da je postavljen za sudiju i da tu svoju dužnost obavlja besprijekorno; ako je trgovac – bit će pravedan; a ako bude izvršavao neki posao koji zahtijeva mjerenje i vaganje – bit će tačan i neće zakidati. Ko sanja da se preobrazio u sudiju ili u nekog dobrog ili učenog čovjeka – postići će veliki ugled i autoritet. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist, ozdravit će; a ako sanja da se sudi protiv njega, umrijet će. 8

EL-KADR (sura)

Ko sanja da uči ovu suru dugo će živjeti i bit će respektiran. 9

KAĐENJE

Kađenje i namirisavanje simboliziraju ugled, lijep glas, znanje, vjeru, javno udjeljivanje sadake, pomirenja s protivnicima, otkrivanje tajne ili nekih intimnih stvari, ljubav i laskanje ljudima. Kađenje i namirisavanje prilikom liječenja bolesnika, kroz učenje, simbolizira savladavanje neprijatelja, pobjedu nad zavidnikom, pošteđenost od straha i bolesti, skidanje sihira i stjecanje nafake. Ko sanja da se kadi nekim lijepim i ugodnim mirisom, imat će neki dobitak – a ako je siromah, onda to simbolizira njegovo bogaćenje. 10

KAF (sura)

Ko sanja da uči ovo poglavlje – obogatit će se. 11

KAFANA

Kafana u kojoj se toči i prodaje alkohol simbolizira brige, žalost ili ženu bludnicu. Ko sanja da se nalazi u takvoj kafani, a bude pobožan – bojati se je za njegovu pobožnost od fitneta i iskušenja u koje bi mogao pasti; a ako je bio upućen – bojati se je da ne napusti islam. 12

KAFEZ

Simbolizira kuću, zatvor, bešiku za dijete ili brak. 13

KAFIR

Simbolizira neprijatelja. Ko sanja starijeg čovjeka koji je nevjernik to upućuje da neprijateljstvo datira od davnina; ko sanja da je nevjernik, a pred njim se nalazi med koji on ne jede to upućuje na njegovo nepriznavanje Allahovih blagodati, a ko sanja da je kafir, ali se u snu ne pokaje za svoje nevjerovanje to znači da će biti ubijen i neće umrijeti prirodnom smrću. 14

EL-KAFIRUN (sura)

Ko sanja da uči ovu suru imat će uspjeha u borbi sa nemuslimanima. 15

KAFTAN

Simbolizira snagu, trajnost i opstanak. Ko sanja da na sebi ima kaftan od svile, ibrišima ili dibe – zadobit će vlast, a ko sanja da ga je obukao – označava spas ili izlazak iz neke neugodne situacije u koju je dotična osoba zapala. 16

KAIŠ

Simbolizira pomoć, putovanje, imetak, odlučnost, marljivost u traženju znanja i vođenje računa o obećanju ili ugovoru. 17

Islamski sanovnik | Snovi na slovo K Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo K Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo K Značenje snova

KAJANJE

Simbolizira postizanje vlasti, ugleda i blagoslova, oslobađanje iz zatvora i vjeru za nevjernika. 18

KAJGANA

Simbolizira ugled, veselje i nafaku, a za neoženjene ženidbu. 19

KAJMAK

Simbolizira zametak u majčinoj utrobi, skupljeni imetak, zaradu, korist ili olakšanje onoga što se traži. 20

KAJSIJA

Simbolizira zlatnike u sezoni, a bolest van sezone. Jedenje zelenih kajsija – dijeljenje sadake u zlatu i izlječenje od bolesti; jedenje žutih kajsija – trošenje imetka u bolesti; njihovo ubiranje sa stabla – ženidba bogatom ženom; jedenje kajsija sa stabla – udruživanje sa nekim bogatašem pokvarene vjere, a otkidanje njene grane – snivačev spor s nekom osobom u vezi imetka, ostavljanje namaza ili posta, ili razbacivanje tuđim imetkom. 21

KALAJDŽIJA

Simbolizira osobu koja izmiruje druge, koja popravlja i poboljšava. Ko sanja osobu koja u snu kalaiše bakrene predmete to simbolizira javno i tajno činjenje dobra ljudima. Sanjanje majstora koji radi sa zlatom i kalajom simbolizira spokojstvo, a može upućivati i na trošenje imovine na ljude sklone negativnim djelima, lažima i podvalama. 22

KALDRMA

Simbolizira ljubav, sastajanje, radost, odagnavanje briga, opskrbu i obnavljanje odjeće. Ako neko sanja da je pločnik urađen mramorom – to simbolizira promjenu stanja u pogledu položaja, žena, prijevoznih sredstava i životnog standarda. 23

EL-KALEM (sura)

Ko sanja da uči ovo poglavlje bit će stručan u pisanju i govorništvu. 24

KALUĐER

Simbolizira inovatora, varalicu i obmanjivača. Ko sanja da je svećenik, monah ili kaluđer to znači da uvodi novotarije u vjeri i da u tome pretjeruje. Ko sanja da je postao svećenik ili monah, imat će lijep spomen i ugled, ali će mu se mnoge stvari otežati i u brojnim situacijama će ga pratiti poniženje i strah. 25

KALUP

Simbolizira njegov oblik. Ako se sanja kalup za glavu, to se vezuje za ono što je na njoj, a tako je isto i s kalupom za nogu ili, recimo, slatkiše itd. 26

KAMELEON

Simbolizira ministra ili zamjenika nekog vladara, izazivača rata, iskušenje u vjeri i ženu vatropoklonkinju. 27

KAMEN (crni)

Simbolizira hadž, prisegu halifi ili imamu, pokajanje pred nekim učenjakom ili ljubljenje djeteta, supruga ili supruge. Ko ga u snu dotiče, obavit će hadž. Ko sanja da ga je izvadio i čuva ga samo za sebe, to upućuje na njegovo ubacivanje novotarija u vjeru. 28

KAMEN (Ismailov, a.s.)

Ko sanja da se nalazi na Ismailovom, a.s., kamenu rodit će mu se dječak koji će mu pomagati u poslu. 29

KAMEN (katapulta)

Simbolizira izaslanika. Ako neko vidi da se vladar na njega bacio kamenom od katapulta, to upućuje da će mu poslati okrutnog i grubog izaslanika, a ako neko vidi da ga bacaju žene, to upućuje na sihirbaze koji mu žele nanijeti štetu. 30

KAMEN

Simbolizira okrutnost, žestinu, neznanje i smrt. Ako neko sanja da posjeduje kamen, da ga je kupio ili da stoji na njemu, pobijedit će čovjeka čije je srce grubo poput kamena ili će oženiti sličnu ženu; ako to sanja bolesnik – primakla mu se smrt ili će ostati nepokretan; a ako neko sanja da na ljude pada kamenje s neba – to upućuje na kaznu koja će zadesiti to mjesto. 31

KAMENČIĆI (hadžski)

Ko sanja da baca32 kamenčiće na džemretima, za vrijeme hadžskih obreda – to upućuje na realiziranje duga snivača, dobro djelo i pomoć nad neprijateljem, a ko sanja da je pojeo te kamenčiće – on jede imetak siročeta. 33

KAMENČIĆI

Simboliziraju ljude, žene, djecu, novac, pamćenje, memoriranje, odlazak na hadž, grubost, žestinu, psovku, ruganje i vrijeđanje. Ko sanja da baca kamenčiće van hadžskog vremena, to simbolizira njegovu dovu koju uči protiv griješnika ili neprijatelja; ko sanja da je gađao nešto kamenčićima, taj čovjek je sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i čestitih žena.

Ko sanja da u danima hadža gađa neku životinju, obavit će hadž; ko sanja da kamenčiće baca u bunar – potrošit će neki imetak na ženidbu, a ako neko sanja da kupi kamenčiće i šljunak, steći će znanje ili neku korist. 34

KAMENE PLOČE

Sanjanje kamenih ploča na mjestima koja i jesu predviđena za njih simbolizira veselje, bezbrižnost, nafaku, novu odjeću, prisnost i društvenost, a sanjanje mermera na njihovom mjestu upućuje na promjenu sa lošeg na bolje. Ako su kamene ploče na mjestu gdje bi trebao biti mermer, onda to simbolizira pogoršanje situacije s bračnim drugom, položajem u društvu, prevoznim sredstvom ili općenito životnim sredstvima. 35

KAMENOREZAC

Simbolizira približavanje velikim grijesima, neprijateljstvo, psovku i razbijanje džemata. 36

KAMENOVANJE

Simbolizira grđenje, potvaranje i napadanje. Ko sanja da kamenuje neku osobu – on tu osobu grdi i napada. 37

KAMENJAR

Simbolizira optuživanje iz koristoljublja. 38

EL-KAMER (sura)

Ko sanja da uči ovu suru bit će mu podmetani sihiri, ali mu neće naškoditi. 39

KAMFOR

Simbolizira lijep glas, ugled i otmjenost. Ako se sanja kamfor, to upućuje na dobra djela, jer će ona biti sakupljena sa dobročiniteljima. 40

KAMFOR

Simbolizira dobar ugled, dobra djela i da će snivač biti proživljen u društvu dobrih ljudi.

KAMILA

Simbolizira čovjeka, putnika, dvoličnjaka, neznalicu, lađu i tugu. Dobijanje kamile – nadvladavanje nekih moćnih ljudi; karavani kamila u zimskom periodu – padavine; jahanje arapske kamile – hadž; padanje s kamile – siromaštvo; ritanje kamile – obolijevanje; napadanje kamile – bolest, tuga i spor s nekim; protivljenje kamile – zadavanje brige od strane neprijatelja; zaklana kamila u kući – smrt domaćina te kuće, ako je bio bolestan; a jahanje kamile i kretanje na put – za bolesnika označava smrt. 41

KAMILAR

Simbolizira putovanje, smrt bolesnika, moreplovca, vojnog ili mornaričkog zapovjednika. 42

KAMILICA

Simbolizira prijatelja, lijepu ženu ili ženin rod. Ko sanja da ubire kamilicu – nekoga od ženine rodbine će prihvatiti za prijatelja. 43

KAMIN

Simbolizira brige, probleme, sumnje, Džehennem, džehennemlije, zatvor i zatvorenike. 44

KANAL

Simbolizira osobu koja čini dobro. Ko sanja da voda teče kanalima i bez padanja kiše – to simbolizira neku vrstu smutnje i anarhije. 45

KANALIZACIJA

Simbolizira slugu, ženu, imetak, olakšanje, tugu, brigu ili zatvor mokraće. Ako neko sanja da se kanalizacija njegovog doma začepila – žena će mu biti nepokorna ili neće htjeti imati intimni odnos sa njim, tako da će zapasti u brigu, ili neće moći otići na put ili će, pak, imati neki spor i problem. 46

KANDIDIRANJE

Simbolizira imetak, opskrbu, ruku i jezik. Ko sanja da se pravda ili preporučuje, počinio je neki grijeh. Ko sanja da ga pravda ili preporučuje neki nepoznati mladić, postići će lijep glas i respekt među ljudima. Ako sanja da ga pravdaju ili preporučuju poznati mladić i starac – njihovim posredstvom će zadobiti ugled i položaj. 47

KANDILJ

Simbolizira znanje, pokajanje za griješnika, uputu za nevjernika, korisno dijete koje će steći ugled i popularnost. Pravovremeno upaljeni kandilji simboliziraju izdržavaoca porodice ili učenjaka; džamijski kandilji učenjake, pobožne ljude i Kur’an; gašenje džamijskih kandilja – smrt nekog učenjaka ili bolesnika. 48

Islamski sanovnik | Snovi na slovo K Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo K Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo K Značenje snova

KANTA

Simbolizira sredstvo za postizanje cilja ili osobu koja spletkama stječe imetak. Ako neko sanja da kofom ili kantom crpi vodu iz bunara i da je toči u svoju posudu, spletkama zarađuje imetak; ako je vodu iz kofe prolio van svoje posude, imetak neće dugo potrajati; ako je tom vodom zalijevao vrt, žena će se okoristiti tim imetkom; ako mu vrt dadne plod, žena će mu roditi dijete.

Spuštanje kofe u bunar za čovjeka koji ima trudnu ženu upućuje na rađanje sina. Ako osoba koja traži znanje iz bunara vadi vodu, onda joj bunar simbolizira učitelja, a od njega će preuzeti znanja onoliko koliko je vode izvukao iz bunara. 49

KANTAR

Simbolizira roditelja, muža, vladara, znanje, Uputu i slijeđenje istine. Šipka kantara – izvršilac vladarevih naređenja; kantarska kuka – vladareva tajna; lanac kantara – vladareva služba; kantarski tas – vladarev dobar glas; a kantarsko jaje – vladareva pravda. 50

KANTARDŽIJA

Simbolizira pravednost, iskrenost, znanje i korisne dijaloge i rasprave. 51

KANTARIDE52

Ko sanja ovu vrstu insekata, a bude radio nedoličan posao – ružno će se završiti; a ako bude radio nešto nepoznato – posao će se dobro završiti. 53

KAPA

Simbolizira vođstvo, put ili ženidbu. Ukoliko mu je data kapa, to upućuje na dalek put; stavljanje kape na glavu – dobijanje neke vlasti; skidanje kape s glave – razlaz sa vladarem; pocijepana i prljava kapa – briga i žalost kod vladara, srazmjerno pocijepanosti i nečistoći kape; a ako je žena sanjala da na glavi ima kapu – udat će se, ako je neudata ili će roditi sina, ako je trudna. 54

KAPANJEMOKRAĆE

Simbolizira dijeljenje i rasparčavanje dužnikove imovine. 55

KAPETAN (broda)

Simbolizira daleka putovanja, kapital i dobar biznis u trgovini. 56

KAPIJA

Simbolizira kapiju grada, odnosno ulaz u grad i mjesto stanovanja. Ko sanja da je kapija grada zatvorena u toku dana – dogodit će se nešto što će spriječiti ulaz u grad, a ako je kapija otvorena – to simbolizira odlazak na posao. 57

KARAMEL

Simbolizira dobit, izbavljenje iz zatvora, ozdravljenje od bolesti, olakšanje nakon teškoće za trudnicu i početak bavljenja nekom naukom ili nekim zanatom. 58

KARANFIL

Simbolizira radost, a mljevenje tog mirisa simbolizira lijep glas, ugled i pohvalu. Ako ovaj miris prilikom mljevenja u snu, ne daje lijep miris – onda znači da ta osoba čini dobročinstvo nezahvalnoj osobi. 59

EL-KARIA (sura)

Ko sanja da uči ovo poglavlje bit će nadaren pobožnošću i bogobojaznošću. 60

KARFIOL

Simbolizira korisnog, ali grubog i plahovitog seljaka. 61

KARIKA

Simbolizira islam. Ko sanja da je uzeo kariku ili halku, on se čvrsto drži užeta islama. Halka na vratima simbolizira portira, vratara ili psa čuvara. Ko sanja da mu je otpala halka, počeo je uvoditi novotarije u vjeru. 62

KASA

Simbolizira suprugu, čuvanje tajni i skrivanje nekih poslova. Ko sanja da mu je sef uništen, umrijet će mu supruga. 63

KASAP(IN)

Simbolizira Meleka smrti, ako je osoba koju sanja nepoznata, a ako je poznata, onda simbolizira osobu koja dijeli imetak sirotinji i nasljednicima. Neki tvrde da mesar simbolizira i poteškoće u svim slučajevima, izuzev u dva: u pitanju duga, jer simbolizira njegovo vraćanje i u pitanju okova i zatvora, jer simbolizira oslobađanje iz okova i puštanje iz zatvora.

Ko sanja da je od mesara uzeo nož pogodit će ga bolest, ali će kasnije ozdraviti. Ko sanja da je zaklao svog oca, a ne primijeti krv on mu, u stvari, dobro čini, a ko sanja da je ubio mesara spasit će se od bolesti koju ima. 64

EL-KASAS (sura)

Ko sanja da uči ovu suru bit će opskrbljen halal- riznicom. 65

KASETA

Simbolizira dobit, radosnu vijest, udovoljenje potreba, pedantnost, a kaseta s papirima simbolizira dug život. 66

KASTRAT

Simbolizira negiranje blagodati, nemogućnost zaduženja i lošu tajnu. Ko sanja evnuha, a bude želio nekome ostaviti imetak ili neku tajnu – neka to ne čini. Ko sanja da je uškopljen – on krije svjedočenje; a ko sanja da sebe uškopljuje – postići će visok stepen i deredže u ibadetima i uklonit će mu se razne nedaće. 67

KAŠA

Kaša od brašna, masla i meda simbolizira teškoće od strane ljudi angažiranih na nekom poslu. Ko bude sanjao da klanja i jede kašu, to znači da će poljubiti ženu dok posti. 68

KAŠALJ

Simbolizira neku žalbu. Kašljanje zbog neke smetnje u grlu – žali se nekome ko je povezan s vlašću; a ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio – umrijet će. 69

KATALOG

Simbolizira snivačevo planiranje života i evociranje uspomena na ono što se ranije desilo u njegovom životu. Sanjanje neke bilježnice, sveske ili registra simbolizira, također, i opskrbu ili neku korist. 70

KATANAC

Simbolizira jamca, povjerljivu osobu, stupanje u brak, snagu, argument, čast i dostojanstvo. Zaključavanje vrata katancem – davanje jamstva; otvaranje katanca – oslobađanje obaveze jamstva; a ko sanja da je otključao katanac – izvojevat će pobjedu. 71

KATA-PTICA

Viđenje u snu ove ptice veličine goluba upućuje na iskrenost, ljubav i poštovanje. Ona, također, simbolizira lijepu ženu koja fascinira ljepotom i dobrotom. 72

KATAPULT

Simbolizira klevetu, potvoru, obmanu i varku. Kamen koji se baca iz katapulta upućuje na izaslanika kojeg krasi čvrstina. Ko sanja da iz katapulta gađa neprijateljsku tvrđavu, pozivat će ljude na dobro; a ko sanja da ga žene gađaju kamenjem – one mu prave sihir. 73

KATRAN

Simbolizira izolovanost, zaštitu od opasnosti, čvrstinu, stabilnost ili imetak dobijen na prevaru. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoće u izdržavanju; a sipanje katrana na nekog čovjeka – klevetanje i potvaranje tog čovjeka. 74

KAUČ

Simbolizira ženu, radost, čast, ugled, stabilnost, smirenje, prijevozno sredstvo ili tabut. Sanjanje da se nalazi na krevetu – povratak nečega što je otišlo od njega; onaj ko se planira ženiti – ženidba; boravak u krevetu na kome je prostrta postelja i posteljina – uspon i napredak u položaju i dominiranje nad licemjerima; a ako na krevetu nema postelje niti posteljine – odlazak na put ili na hadž, ili smrt, ako to sanja bolesnik.

Ako, pak, neko sanja da mu se krevet slomio ili rasklopio: ako je na vlasti – izgubit će je; ako je bio moćan – izgubit će moć; ako mu je žena neposlušna – doći će do rastave braka; a ako to sanja žena, a muž joj bude bolestan – rastavit će se od nje ili će otići na neki put. 75

KAZANDŽIJA

Simbolizira zadobijanje imetka od kršćana i Židova, laž i potvoru. Po nekima, upućuje na ubirača desetine. 76

KEFARET

Simbolizira izmirenje postačevog duga, hadž, sadaku ili nešto od imovine na što se osoba obavezala, ali može, također, označavati i plaćanje neke kazne ili globe. 77

KEFINI

Simboliziraju prekrivanje stidnih mjesta, ženidbu za neoženjenog i naginjanje ka bludu. Ko sanja da je zamotan u ćefine kao što se mrtvi zamotavaju – to ukazuje na njegovu smrt, a ako mu nisu prekrivene glava i noge – to ukazuje na neispravnost njegove vjere, a ko sanja da nije skroz obavijen u ćefine – to ukazuje da poziva na blud, ali mu se ne odaziva. Inače, što god je na mejjitu manje ćefina – bliže je pokajanju, a što je više na njemu ćefina – dalje je od pokajanja. 78

EL-KEHF (sura)

Ko sanja da uči ovo poglavlje želje će biti mu ispunjene i toliko će dugo živjeti da će poželjeti umrijeti. 79

KESA

Simbolizira srce, čovječije tijelo i njegovu tajnu; a otvaranje vreće – otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. Ko sanja praznu vreću, to upućuje na njegovu smrt. 80

KESTEN

Simbolizira crnce. 81

KEŠKE

Simbolizira nafaku ili trgovinu i biznis koji donosi zaradu. 82

KEVČIJA

Simbolizira ženu preko koje dolazi novac i sredstva za život. 83

KEVSER

Ko sanja da se napio vode iz rijeke Kevser steći će znanje, ispravnu praksu, čvrsto vjerovanje, slijeđenje sunneta, vodeći položaj i pobjedu nad neprijateljima. 84

EL-KEVSER (sura)

Ko sanja da uči ovu suru, imat će svako dobro i na dunjaluku i na Ahiretu. 85

KIBLA

Simbolizira namaz, džamiju, islam, Kur’an, sunnet, Džennet, učenjaka, oca, majku, muža, suprugu, halifu, predsjednika, ministra ili sudiju. Ko sanja da je ušao u Kabu, on će u nju, istinski, i ući, ako je neoženjen – oženit će se; ako je nemusliman – primit će islam; ako je zapostavio ibadete – počet će ih prakticirati; a ako je neposlušan prema roditeljima – postat će poslušan. Viđenje Kabe u snu – upućuje radosnu vijest za ranije učinjeno dobro djelo ili upozorenje za negativno djelo koje se namjeravalo učiniti.

Klanjanje na Kabi – manjkava vjera; Kaba u ružnom izgledu – nema u njemu dobra; porušena Kaba – ostavljanje namaza; a usmjeravanje i okretanje ka Kabi upućuje na ispravnost vjere onoga koji sanja. 86

Islamski sanovnik | Snovi na slovo K Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo K Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo K Značenje snova

KIČMA

Simbolizira stabilnost, rodnost i snagu. Jaka kičma simbolizira nadarenost pameću. 87

KIHAVICA

Prehlada, kihanje ili nazeb u snu simboliziraju neku lakšu bolest, nakon koje slijedi ozdravljenje, a, također, i sporu vijest za putnika. 88

KIJAMETSKI DAN

Simbolizira radosnu vijest i opomenu. Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom određenom mjestu – stanovnicima tog mjesta će se spustiti pravda, silnici će biti kažnjeni; a oni kojima je učinjena nepravda bit će potpomognuti. Ko sanja da su se grobovi otvorili i umrli ustaju iz njih – to ukazuje na širenje pravde.

Ko je  u ratu, a sanja nastupanje Sudnjeg dana – pobijedit će. Ko sanja da je Sudnji dan nastao samo za njega – ubrzo će umrijeti; ko sanja da je imao lahak obračun na Sudnjem danu, to znači da je njegova supruga samilosna i dobra prema njemu i da je kvalitetne vjere; ko sanja da je imao težak obračun, desit će mu se neki gubitak. Ko sanja da mu je melek uručio knjigu i rekao mu da je čita – ako je od dobrih ljudi, postići će uspjeh i zadovoljstvo; a ako je od loših – doživjet će strahote. 89

EL-KIJAME (sura)

Ko bude sanjao ovu suru izbjegavat će zaklinjanje, sve dotle dok se prestane zauvijek zaklinjati. 90

KIKIRIKI          

Simbolizira lahko stečen imetak, pa ako neko sanja da jede kikiriki – trošit će imetak koji je stekao na lahak način. 91

KIM

Simbolizira imetak s kojim se uljepšava i čisti drugi imetak. 92

KIP

Simbolizira djecu, odlazak na dalek put, vrijeme i stabilnost u stvarima. Klanjanje kipu od zlata – približavanje čovjeku na kojeg se Plemeniti Allah rasrdio, od njega će doživjeti neku neugonost, izgubit će imetak i vjera će mu oslabiti; kip od srebra – na nedoličan način će se sastati sa nekom ženom; kip od bronze, željeza ili olova – napušta vjeru i zaboravlja svog Gospodara zbog dunjalučkih dobara.

Kip od drveta – svoju vjeru baca za leđa ili se kiti vjerom samo iz dunjualučkih interesa, a ne u ime Uzvišenog Allaha; preobraženje u Židova – napušta farzove; preobraženje u kršćanina – ne priznaje Allahove blagodati. A ko sanja da je iz islamske prešao u neislamsku kuću, postao je nevjernik, nakon što je bio vjernik. 93

KIRAMUN-KATIBUN

Ko sanja ovu vrstu meleka pisara i pažljivih Allahovih registratora koji prate naš život, pratit će ga radost i veselje i na dunjaluku i na Budućem svijetu, a uz to će umrijeti lijepom smrću. 94

KISELINA

Simbolizira izlječenje od bolesti. 95

KIŠA

Simbolizira Allahovu milost, vjeru, olakšanje, pomoć, znanje, Kur’an, mudrost, rodnost godine, izobilje, pojeftinjenje cijena, bogatstvo, opskrbu, ali i bolest, spriječenost, nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom, smutnju i prolijevanje krvi.

Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji, a stanovništvo te zemlje bude u nekoj teškoći – godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti; a ako se tom stanovništvu nanosi nepravda ili su izloženi patnji i bolestima – oslobodit će se svega toga, pod uvjetom da je kiša u snu korisna; a ako je kiša štetna ili propraćena vjetrom ili kamenjem – njihovo stanje će se još više pogoršati; ako neko sanja da je na kiši ili da se od njenog padanja sakrio – riječima će mu biti nanesena neka šteta, zavisno od toga koliko je pokisnuo.

Ako neko sanja da se kišom očistio od džunupluka ili da je uzeo abdest ili da je saprao neku nečistoću s tijela ili odjeće – onda to znači, ako je snivač nemusliman, da će primiti islam; ako slijedi novotarije ili čini neke grijehe – da će se pokajati; a ako je siromašan – obogatit će se; a ko sanja da s neba umjesto kiše padaju sablje – ljudi će se međusobno sporiti i svađati; a ako sanja da padaju dinje – zavladat će bolest. 96

KIŠICA

Sitna kiša, raspršene kapi ili ištrcana tekućina simboliziraju padavine, poboljšanje stanja, a katkad i tugu. 97

KIŠNA KABANICA

Simbolizira zaštitu, sigurnost, ugled kod ljudi i dunjalučko obilje. Oblačenje kišne kabanice, bez druge odjeće upućuje na prikrivanje siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogatstva. 98

 1. Ibn Sirin, 56. i 268-269; Ibn Sirin (b), 46-47. i 283-294; En-Nabulsi, 394-395. i El-Džemel, 67-68.
 2. Ibn Sirin, 140-141. i Ibn Sirin (b), 146.
 3. En-Nabulsi, 365.
 4. Ibn Sirin, 62. i 263-265; Ibn Sirin (b), 55. i 277-279; En-Nabulsi, 435. i El-Džemel, 75-80.
 5.   Ibn Sirin, 291. i 346; Ibn Sirin (b), 309. i 366. i En-Nabulsi, 137.
 6. Ibn Sirin, 156; Ibn Sirin (b), 164. i En-Nabulsi, 182-183. i 434.
 7. Ibn Sirin, 132; Ibn Sirin (b), 137; En-Nabulsi, 375. i El-Džemel, 187.
 8. Ibn Sirin, 148-149; Ibn Sirin (b), 155. i En-Nabulsi, 366.
 9. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38. 
 10. En-Nabulsi, 88. 
 11. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 36.
 12. En-Nabulsi, 139. 
 13. Ibn Sirin, 346; Ibn Sirin (b), 366. i En-Nabulsi, 377.
 14. En-Nabulsi, 387.
 15. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38. 
 16. En-Nabulsi, 375. 
 17. En-Nabulsi, 148.
 18. Ibn Sirin, 357; Ibn Sirin (b), 378; En-Nabulsi, 101. i El-Džemel, 221. 
 19. En-Nabulsi, 84. 
 20. En-Nabulsi, 229-230.
 21. Ibn Sirin, 310-311; Ibn Sirin (b), 328-329. i En-Nabulsi, 429.
 22. En-Nabulsi, 414.
 23. En-Nabulsi, 78. i El-Džemel, 217-218.
 24. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b) i El-Džemel, 37. 
 25. En-Nabulsi, 211. 
 26. En-Nabulsi, 377.
 27. Ibn Sirin, 209; Ibn Sirin (b), 221. i En-Nabulsi, 147.
 28. Ibn Sirin, 56; Ibn Sirin (b), 47-48; En-Nabulsi, 144. i El-Džemel, 68. 
 29. En-Nabulsi, 144.
 30. En-Nabulsi, 144. 
 31.   Ibn Sirin, 242. i 377; Ibn Sirin (b), 255-256. i En-Nabulsi, 143.
 32. En-Nabulsi, 387-388.
 33. En-Nabulsi, 149. 
 34. Ibn Sirin, 242-243; Ibn Sirin (b), 256-257. i En-Nabulsi, 149.
 35. En-Nabulsi, 143. 
 36. En-Nabulsi, 142.
 37. Ibn Sirin, 367; Ibn Sirin (b), 390. i En-Nabulsi, 213.
 38. En-Nabulsi, 297.
 39. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 37. 
 40. Ibn Sirin, 136; Ibn Sirin (b), 142; En-Nabulsi, 387-388. i El-Džemel, 195.
 41. Ibn Sirin, 183-184; Ibn Sirin (b), 194-196. i En-Nabulsi, 128-129.
 42. En-Nabulsi, 129.
 43. Ibn Sirin, 323; Ibn Sirin (b), 341. i En-Nabulsi, 51.
 44. En-Nabulsi, 382. 
 45. En-Nabulsi, 446. 
 46. Ibn Sirin, 291; Ibn Sirin (b), 308-309. i En-Nabulsi, 62. i 382.
 47. Ibn Sirin, 369; Ibn Sirin (b), 393. i En-Nabulsi, 357. 
 48. Ibn Sirin, 300; Ibn Sirin (b), 319. i En-Nabulsi, 382.
 49. Ibn Sirin, 292; Ibn Sirin (b), 310. i En-Nabulsi, 198. 
 50.   Ibn Sirin, 346; Ibn Sirin (b), 367. i En-Nabulsi, 367.
 51. En-Nabulsi, 447.
 52. Cantaridae ili mehkokošci su iz porodice insekata kornjača mehkog pokrilja. Neki od ovih insekata su mesožderi, te uništavaju kukce i njihova legla, a odrasli insekti su češće biljožderi i štetnici na breskvi, jabuci, kruški i šljivi. (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 3/392).
 53. En-Nabulsi, 205. 
 54.   Ibn Sirin, 138; Ibn Sirin (b), 143-144; En-Nabulsi, 378-379. i El-Džemel, 198-199.
 55. En-Nabulsi, 82.
 56. En-Nabulsi, 212. 
 57. En-Nabulsi, 192.
 58. En-Nabulsi, 372.
 59. Ibn Sirin, 136; Ibn Sirin (b), 142. i El-Džemel, 195. 
 60. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38.
 61. Ibn Sirin, 319; Ibn Sirin (b), 337. i En-Nabulsi, 382.
 62. Ibn Sirin, 347; Ibn Sirin (b), 368. i En-Nabulsi, 155.
 63. En-Nabulsi, 174. i El-Džemel, 233-234.
 64. En-Nabulsi, 282.
 65.   Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36.
 66. En-Nabulsi, 369.
 67. En-Nabulsi, 175. 
 68. En-Nabulsi, 334. 
 69. Ibn Sirin, 114; Ibn Sirin (b), 118; En-Nabulsi, 250. i El-Džemel, 159-160.
 70. En-Nabulsi, 196.
 71. Ibn Sirin, 350; Ibn Sirin (b), 371. i En-Nabulsi, 377. 
 72. Ibn Sirin, 197; Ibn Sirin (b), 209. i En-Nabulsi, 375. 
 73. Ibn Sirin, 156; Ibn Sirin (b), 163. i En-Nabulsi, 441.
 74. Ibn Sirin, 282 i 325; Ibn Sirin (b), 299. i 343. i En-Nabulsi, 365.
 75. Ibn Sirin, 334-335; Ibn Sirin (b), 353. i En-Nabulsi, 249-250. 
 76. Ibn Sirin, 168; Ibn Sirin (b), 177. i En-Nabulsi, 452. 
 77. En-Nabulsi, 395.
 78. Ibn Sirin, 61; Ibn Sirin (b), 53; En-Nabulsi, 395. i El-Džemel, 74.
 79. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 36.
 80. Ibn Sirin, 166; Ibn Sirin (b), 175. i En-Nabulsi, 400-401. 
 81. En-Nabulsi, 393.
 82. En-Nabulsi, 394.
 83. En-Nabulsi, 434.
 84. En-Nabulsi, 460.
 85. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38. 
 86. Ibn Sirin, 56. i 268-269; Ibn Sirin (b), 46-47. i 283-294; En-Nabulsi, 394-395. i El-Džemel, 67-68.
 87. Ibn Sirin, 91; Ibn Sirin (b), 91. i En-Nabulsi, 304.
 88. Ibn Sirin, 116; Ibn Sirin (b), 120; En-Nabulsi, 233. i El-Džemel, 163. 
 89. Ibn Sirin, 67-68; Ibn Sirin (b), 60-62; En-Nabulsi, 385. i El-Džemel, 83-85.
 90. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 37.
 91. Ibn Sirin, 312; Ibn Sirin (b), 330. i En-Nabulsi, 360.
 92. Ibn Sirin, 323; Ibn Sirin (b), 341. i En-Nabulsi, 392. 
 93. Ibn Sirin, 330-331; Ibn Sirin (b), 348-349. i En-Nabulsi, 304-305. 
 94. Ibn Sirin, 37; Ibn Sirin (b), 21. i El-Džemel, 32.
 95. En-Nabulsi, 161. 
 96. Ibn Sirin, 225-226; Ibn Sirin (b), 238-240. i En-Nabulsi, 431-432.
 97. En-Nabulsi, 216. 
 98. Ibn Sirin, 140-141. i Ibn Sirin (b), 146.
1 2 3

Vaš komentar