Kakvo ti je srce

Možemo li zamisliti osobu koja osjeća mržnju i pakost prema cijelom narodu? Ili narod koji se sveti čitavom narodu? Sve te narode okuplja pojam “ummet našeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s…’ Nemoguće je zamisliti takvu situaciju: da srca budu “naelektrisana” jedna protiv drugih, pakosna i puna mržnje i odbojnosti, umjesto da budu ispunjena milošću i solidarnošću. Nažalost, svjedoci smo ove situacije. Ponekad gubimo iz vida smisao bratstva i širokogrudnosti.

Krenimo zajedno, brate, korak po korak. Želim, na kraju, kod tebe osjetiti uzvišene vrijednosti – da je ovo naš ummet i da ne smijemo biti odbojni jedni prema drugima. Mi, brate, ponekad u cijelom ovom metežu zaboravljamo na našu braću, a ne bismo trebali. Krenimo zajedno, korak po korak, i usadimo bratstvo u naša srca. Zapitaj se svakog momenta čime si ispunio srce? “Iz svake posude curi ono što se u njoj nalazi.”

Brate, milost je kod Allaha!

Počet ću s nekoliko priča o bratstvu. Neću se vratiti na vrijeme poslanika Muhammeda, s.a.v.s., već mnogo ranije, u vrijeme Musaa, a.s. Pitat ćeš se: “Zašto?” Zato što su Izraelićani specifični kada je u pitanju bratstvo. Pažljivo me slušaj, kako bi shvatio ovaj smisao. Kada je Uzvišeni Allah razgovarao s Musaom, rekao mu je:

Idi faraonu jer je u zlu svaku mjeru prevršio! Musa je zamolio Allaha:  Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj: odriješi uzao sa jezika mog da bi razumjeli  govor moj.  

Šta je on to tražio? Tražio je bratstvo… Zato što nije mogao biti sam? Bila mu je potrebna bratska podrška. Zato je zamolio:

i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Haruna, brata mog; osnaži me njime i učini drugom u zadatku mome, da bismo Te mnogo hvalili i da bismo Te mnogo spominjali, Ti, uistinu, znaš za nas. (Ta-Ha, 29-35.)

Zar ti, Musa, ne umiješ sam veličati Allaha? Ne… s bratom je ljepše i lakše…! Zato što je bratstvo neprocjenjivo. Uzvišeni odgovara:

Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa! Pogledajmo ajet: i darovali smo mu milošću Našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna. (Merjem, 53.)

Jesi li čuo Allahove riječi? O, Allahu, kako su divne i skladne riječi milošću Našom… Moj brat je, dakle, jedan vid Allahove milosti… Zašto da se, onda, ne potrudimo steći Allahovu milost! Čuvajmo svoju braću!

Iste osobine… odvajkada!

Musa, a.s., je otišao na četrdeset dana da se susretne sa svojim Gospodarom. Izraelićani su počeli obožavati tele, kao što je opisano u Kur’anu. Harun, a.s., koji je mijenjao Musaa, našao se u nedoumici. Morao je izabrati između dvije stvari:

  • Da ih spriječi i silom vrati na Pravi put, kako ne bi obožavali tele. U tom slučaju, oni bi se razdvojili u dvije grupe: one koji slijede Haruna i one koji obožavaju tele. Tako bi došlo do međusobnog sukoba i razdora među Izraelićanima;
  • Da sačeka dok se Musa, a.s., ne vrati, zato što je njegova riječ bila snažnija i utjecajnija.

Harun je odlučio sačekati Musaa, a.s., i očuvati međusobno jedinstvo svog naroda. Kada se Musa vratio, zatekao je svoj narod kako obožava tele! To ga je žestoko naljutilo! Uhvatio je brata za bradu i kosu i povukao k sebi:

‘O Harune,’ – povika Musa – ‘šta te je spriječilo, kad si ih vidio da su zalutali, da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao?’ ‘O sine majke moje,’ – reče Harun – ‘ne hvataj me za bradu i za kosu moju! Ja sam se plašio da ti ne rekneš: ’Razdor si među sinovima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao.’ (Ta-Ha, 92-94.)

To je bila Harunova odluka koju je Musa prihvatio. Tako su Izraelićani bili uzrok prvom raskolu između braće!

Autor teksta Kakvo ti je srce je Amr Halid iz knjige Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Amr Halid iz knjige “Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni.”

Vaš komentar