Kazivanje o Bersisu

Uzvišeni Allah veli:

El Hašr 16 Kazivanje o Bersisu Bičevi srca dr. Aid el-Karni Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Slični su šejtanu kad kažu čovjeku: ‘Budi nevjernik!’ – pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: ‘Ti se mene više ne tičeš, ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!’

Ibn Džerir i Ibn Kesir navode da je ovaj ajet objavljen o pobožnjaku od Sinova Israilovih po imenu Bersis. To je bio veliki pobožnjak koji je živio u isposničkoj nastambi i tu činio ibadet Allahu. Ibadet mu je nadmašio znanje, a učenjak je teži šejtanu od hiljadu pobožnjaka. Nakon što je Allahu ibadet činio, puno sedždi obavljao i Uzvišenog spominjao, Gospodar htjede staviti na kušnju njegovo vjerovanje. Želio je ispitati njegovu vjeru:

El Ankebut 2 Kazivanje o Bersisu Bičevi srca dr. Aid el-Karni Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’ i da u iskušenje neće biti dovedeni? (El-Ankebut, 2)

Dok je sjedio u svojoj ćeliji, dođoše mu neki ljudi, borci na Allahovom putu, i rekoše:

„Bersise, mi se želimo boriti na Allahovom putu, a imamo sestru koja, nakon Allaha, nema nikog do tebe. Živi u kući pored tvoje ćelije. Brini o njoj dok se mi ne vratimo iz džihada.“

Prihvatio je to s ponosom i ljubavlju. Ovi ljudi odoše u borbu na Allahovom putu, a Bersis ostade u svojoj ćeliji obožavajući Allaha. Šejtan mu reče:

„Bersise, ova djevojka je pod tvojom zaštitom i u tvojoj brizi. Ako je ostaviš ona će se osjećati usamljeno. Ništa neće štetiti ako je izjutra, dok pokrivena sjedi u svojoj kući, poselamiš.“

Prihvatio je šejtanov savjet, te je proturio glavu i poselamio je. Šejtan mu je ponovo došao sa prijedlogom:

„Siđi do njene kuće kako joj ne bi došao stranac ili je plašio neko bolesnog srca.“

Učinio je to, ali je nije vidio. Došao mu je po treći put i kazao mu:

„Ona je usamljena djevojka, njena porodica je otišla u borbu pa ko će joj praviti društvo i razgovoriti je?“

Te poče razgovarati s njom dok je bila pokrivena. Četvrti put mu je kazao:

„Ti si plemeniti učenjak, sačuvan si od Allaha i čuvaš se šejtana. Primakni joj se i poljubi je.“

Tako on s njom učini nemoral i ona ostade u drugom stanju. Kada zanese, šejtan mu ponovo kaza:

„Kada dođu njena braća i vide ovaj grijeh, ona će im kazati šta se dogodilo. Ljudi će te optužiti i past ćeš u njihovim očima. Najbolje po tebe je da je ubiješ.“

On je zakla, iskopa kabur u njenoj kući i ukopa je. Kada se vratiše braća upitaše za sestru, pa Bersis poče licemjerno plakati, i reče:

„Razboljela se, a bila je veoma skromna i pobožna. Ukopao sam je u sobi nakon što sam se molio za nju.“

Oni je oplakaše, povjerovavši Bersisu i zaspaše. Šejtan dođe najstarijem bratu u snu i kaza mu da je Bersis s njom učinio nemoral i ubio je. Također, dođe i drugom i trećem i kaza im isto. Kada se probudiše ispričaše jedan drugom šta su sanjali u snu. Odlučiše kazniti ga. Odoše na mjesto koje im je šejtanpokazao i pronađoše je ubijenu, u drugom stanju. Tada mu šejtan dođe i kaza:

„Bersise, možeš se spasiti jedino ako mi učiniš sedždu, ja ću te zaštititi.“

On zanijeka Allaha i učini šejtanu sedždu, a oni ga zatim ubiše i razapeše. Uzvišeni kaže:

El Hašr 16 17 Kazivanje o Bersisu Bičevi srca dr. Aid el-Karni Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Slični su šejtanu kad kaže čovjeku: “Budi nevjernik!” – pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: “Ti se mene više ne tičeš, ja se zaista Allaha, Gospodara svjetova, bojim!” Obojicu ih na kraju čeka Vatra, u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike. (El-Hašr, 16 – 17)

Dragi brate, trebaš se držati Allaha i kod Njega tražiti utočište. Čuvaj Allaha, On će tebe čuvati, jer je On Snažan i Pouzdan. Okreni se Njemu i u Njega se pouzdaj. Jer, tako mi Allaha, ako te On ne zaštiti, niko te ne može zaštititi.

Čvrsto se rukama Allahova užeta drži, Jer On ti je pouzdanje kada te sva druga pouzdanja ostave.

Uzvišeni kaže: O vjernici, uđite u islam potpuno. I ne slijedite šejtanove stope, on vam je očiti neprijatelj. Šejtanove stope su njegova došaptavanja, vesvese, metode, zablude, varke i spletke.

Kazivanje o Bersisu Bičevi srca dr. Aid el-Karni Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Kazivanje o Bersisu, velikom pobožnjaku kojeg je zavela žena, i koji je učinio sedždu šejtanu” dr. Aid el-Karni iz knjige “Bičevi srca.”

Vaš komentar