Koje su to odlike mujezina?

Prije nego počnemo priču o mujezinu, smatram da je dobro navesti neke od odlika ezana i mujezina. Od Muavije se bilježi da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Mujezini će imati najduže vratove na Kijametskom danu.”(Muslim, 387. – Ezan ima značenje obavještenja. Uzvišeni je rekao: I oglasi ljudima hadž! – dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih. (El-Hadž, 27) Stručno značenje je: pokoravanje Allahu kroz obavještenje da je nastupilo namasko vrijeme.) 
Ševkani kaže: “Selef i potonji učenjaci se razilaze po pitanju značenja ovoga, pa neki kažu: ‹Bit će najželjniji Allahove milosti, jer onaj ko nešto priželjkuje isteže svoj vrat kako bi bolje to vidio. A jedno od značenja je da će vidjeti mnoštvo svojih nagrada.’“ 

Nadr b. Šemil je rekao:

“Kada se ljudi budu gušili u svom znoju, na Kijametskom danu, njihovi vratovi će se izdužiti kako ih ne bi dohvatila ta nevolja i teškoća.“ 

Treći kažu da je značenje:

“Oni su pročelnici i vođe, a Arapi svoje vođe i pročelnike opisuju kao imaoce dugih vratova.“

U Ibn Hibbanovom Sahihu stoji hadis Ebu Hurejrea da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Bit će prepoznavani po dužini svojih vratova na Kijametskom danu.” Siradž bilježi dodatak: “zbog izgovaranja la ilahe illellah”. 

Očito je da se radi o stvarnom izduživanju vratova i nije dozvoljeno tumačiti i odstupati od toga navodeći nešto drugo, osim u potrebi za tim. Hadis ukazuje na bitnost ezana i da će se onaj ko ga uči na Kijametskom danu isticati od ostalih. (Nejlul-evtar, 2/43.)

Bilježi se od Ebu Hurejrea da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Kada se pozove na namaz, šejtan se okrene kako ne bi čuo ezana. Kada se završi ezan, on ponovo navali. Zatim, kada se počne sa ikametom, on opet bježi, a kada se završi ikamet, navali kako bi se umiješao čovjeku u misli. Govori mu: ‘Sjeti se toga. Sjeti se toga.’ Nečega čega se nije mogao sjetiti sve dok ne omete čovjeka toliko da ne zna koliko je klanjao.”(Buhari, 608, Muslim, 389.)  
Hitabi kaže: “Tesvib u ovom hadisu je u značenju ikameta, a malo je običnih ljudi koji znaju da se pojmom tesvib označavaju riječi mujezina na sabahskom ezanu: essalatu hajrumminennevm / namaz je bolji od spavanja. Značenje tesviba je da se upozori na nešto i da se o nečemu obavijesti, a ikamet se tako naziva jer označava početak namaza.

Od Ebu Seida Hudrija se bilježi da je Ibn Sa’sa’atu rekao:

“Vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada budeš sa svojim ovcama, ili u pustinji, pa proučiš ezan, podigni svoj glas u ezanu, jer: ‘Neće čuti glas mujezina ni džin ni čovjek, ni bilo šta drugo, a da neće svjedočiti u njegovu korist na Kijametskom danu.’“ Ebu Seid kaže: “Ovo sam čuo od Poslanika, alejhissalatu vesselam.“(Buhari, 609.)

Bilježi se od Ukbea b. Amira da je čuo Allahova Poslanika, alejhissalatu vesselam, da kaže:

“Allah se divi ovčaru, čobaninu, koji se nađe na uzvisini i koji uči ezan za namaz, pa klanja. Allah kaže: ‘Pogledajte Mog roba kako uči ezan i klanja namaz, boji se Mene. Ovom Svom robu sam oprostio i uvest ću ga u Džennet.’”(Hadis je vjerodostojnog lanca prenosilaca. Bilježi ga Ebu Davud, 1203; Nesai, 2/20; Ahmed, 4/158.) 
Ševkani (Nejlul-evtar, 2/46.) kaže: “Hadis ukazuje na to da se ezan može učiti i kada čovjek klanja sam i ovim se može odgovoriti onom ko kaže da je ezan za džemat. Također u hadisu imamo i to da je ezan jedan od uzroka za oprost grijeha.“

Bilježi se od Ebu Hurejrea da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa i kada ne bi imali drugog načina osim da tučom do toga dođu, potukli bi se. Kada bi znali koliko je nagrade u podnevu, nadmetali bi se oko toga, a kada bi znali kolika je vrijednost jacije i sabaha, dolazili bi na njih pa makar pužući četveronoške.”(Buhari, 615; Muslim, 437.)

Od Ebu Hurejrea se bilježi da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Imam je garant, a mujezin je povjerenik. Allahu moj, uputi imame, a oprosti mujezinima.”(Ebu Davud, 517; Tirmizi, 207, i drugi. Pogledaj: El-irva, 1/231, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.)
Hadis ukazuje na vrijednost i odličnost mujezina jer Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, moli za oprost njemu i nije samo to, nego ga opisuje kao povjerenika.
Koje su to odlike mujezina Enciklopedija islamskog ponašanja Ejmen Ahmed Muzejjen Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Ejmen Ahmed Muzejjen iz knjjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

Vaš komentar