Koliko ima velikih grijeha

Neki učenjaci (Alija, r.a., Ata’ i Ubejd ibn Umejr) smatraju da ima samo sedam velikih grijeha, i to potkrepljuju hadisom u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

Koliko ima velikih grijeha Koliko ima velikih grijeha Kelimeh Blog

“Klonite se sedam velikih grijeha!” “A koji su to grijesi, Allahov Poslaniče?“ – upitaše ashabi. On reče: “Širk (pripisivanje Allahu, dž.š., druga), sihir, bespravno ubijanje, (bespravno) jedenje imetka siročeta, jedenje kamate, bježanje sa bojnog polja i potvaranje poštenih i čednih vjernica da su nemoralne.” 1

Koliko ima velikih grijeha Koliko ima velikih grijeha Kelimeh Blog
Koliko ima velikih grijeha.

Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se prenosi mišljenje da velikih grijeha ima devet i tu izreku prenosi Buhari u El-Edebul-mufredu, 1/52 (8). Također se prenosi da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s., na Oprosnom hadžu o velikim grijesima, pa mu je on rekao: “Ima ih devet, a najveći su: širk…(zatim je pomenuo sedam prethodnih i dodao) neposlušnost prema roditeljima i skrnavljenje svetosti Mekanskog harema (Mesdžidul-harama) vaše kible i živima i mrtvima. Ko god umre i ne bude činio ove velike grijehe, a bude redovno obavljao namaz, davao zekat, bit će skupa sa poslanikom Muhammedom, s.a.v.s., u sredini Dženneta, čija su vrata od zlata.” 2

Koliko ima velikih grijeha Koliko ima velikih grijeha Kelimeh Blog
Neki kažu da velikih grijeha ima devet.

Mišljenja da se veliki grijesi svode na svega sedam ili devet, se ne prihvataju, zato što Poslanik ovim i sličnim hadisima nije htio pobrojati sve velike grijehe, nego je u datoj situaciji pominjao one velike grijehe koje je u toj prilici htio naglasiti i na njih upozoriti. Ima i drugih mišljenja o broju velikih grijeha; neki kažu ima ih samo tri, neki kažu četiri, neki kažu deset, neki kažu četrnaest, neki kažu petnaest itd. El-Alai je sabrao sve hadise u kojima se pominju veliki grijesi i taj broj je dostigao dvadeset i pet. Dejlemi kaže da veliki grijesi prelaze cifru četrdeset.

Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., upitan o broju velikih grijeha, da li ih ima sedam, a on je rekao: “Broj velikih grijeha je bliži broju sedamdeset nego broju sedam.” 3

Koliko ima velikih grijeha Koliko ima velikih grijeha Kelimeh Blog
“Broj velikih grijeha je bliži broju sedam stotina…”

Najpoznatiji njegov učenik, Seid ibn Džubejr, kaže: “Broj velikih grijeha je bliži broju sedam stotina…” , gledajući na broj njihovih vrsta i podjelu. Taberani prenosi ovu izreku od Seid ibn Džubejra, i pripisuje je Ibn Abbasu, r.a., da ga je neki čovjek upitao: “Koliko ima velikih grijeha, je li sedam? On reče: “Prije će biti da ih je sedamsto nego da ih je sedam, ali znaj da nema velikog grijeha sa činjenjem istigfara (tevba/iskreno pokajanje i traženje oprosta, uz poznate uvjete), niti ima malog grijeha sa ustrajnošću u njegovom činjenju (taj grijeh tada prerasta u veliki).”

Koliko ima velikih grijeha Koliko ima velikih grijeha Kelimeh Blog
Klonite se sedam velikih grijeha!

Ebu Talib El-Mekki u knjizi (القلوب قوت) Kutul-kulub kaže: “Ja sam nabrojao sedamnaest velikih grijeha: četiri grijeha koja se čine srcem (širk, ustrajnost u činjenju grijeha, gubljenje nade u Allahovu milost i sigurnost od Allahove kazne); četiri koja se čine jezikom (potvora, krivo svjedočenje, sihir i lažno zaklinjanje); tri koja se čine stomakom (bespravno jedenje imetka siročeta, jedenje kamate i konzumiranje svega onoga što opija); dva koja se čine spolnim organom (zinaluk i homoseksualizam i sl.); dva koja se čine rukama (ubistvo i krađa); i jedan grijeh koji se čini nogama (bježanje sa bojnog polja); jedan grijeh koji se čini cijelim tijelom (neposlušnost prema roditeljima).” 4

Neki od ranijih generacija pouzdanih učenjaka su rekli: “Četiri stvari su prikrivene i nisu poznate:

  1. Srednji namaz (koji je pomenut u 238-om ajetu sure El-Bekare, u kojem Allah, dž.š., kaže: “Budite ustrajni u obavljanju namaza, a naročito srednji namaz…”),
  2. Noć Lejletul-Kadr,
  3. trenutak u kojem se dova petkom prima i
  4. veliki grijesi, kako bi ih ljudi izbjegavali iz straha od kazne, a također ne bi gubili nadu u Allahovu milost, pa odustajali od tevbe (pokajanja).” 5

Autor teksta “Koliko ima velikih grijeha”: Fuad Sedić iz knjige “Veliki grijesi.”

  1. Muttefekun alejhi.
  2. Hadis je hasen, a bilježi ga Taberani.
  3. Predaja je pouzdana, bilježe je Abdurrezzak i Taberani.
  4. Fadlullahissamed, 1/54 i Ez-Zevadžir, 1/18.
  5. Fadlullahissamed, 1/55.

Vaš komentar