Koliko ima velikih grijeha

Neki učenjaci (Alija, r.a., Ata’ i Ubejd ibn Umejr) smatraju da ima samo sedam velikih grijeha, i to potkrepljuju hadisom u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

Koliko ima velikih grijeha Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“Klonite se sedam velikih grijeha!” “A koji su to grijesi, Allahov Poslaniče?“ – upitaše ashabi. On reče: “Širk (pripisivanje Allahu, dž.š., druga), sihir, bespravno ubijanje, (bespravno) jedenje imetka siročeta, jedenje kamate, bježanje sa bojnog polja i potvaranje poštenih i čednih vjernica da su nemoralne.” 1

Koliko ima velikih grijeha Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Koliko ima velikih grijeha.

Od Abdullaha ibn Omera, r.a., se prenosi mišljenje da velikih grijeha ima devet i tu izreku prenosi Buhari u El-Edebul-mufredu, 1/52 (8). Također se prenosi da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s., na Oprosnom hadžu o velikim grijesima, pa mu je on rekao: “Ima ih devet, a najveći su: širk…(zatim je pomenuo sedam prethodnih i dodao) neposlušnost prema roditeljima i skrnavljenje svetosti Mekanskog harema (Mesdžidul-harama) vaše kible i živima i mrtvima. Ko god umre i ne bude činio ove velike grijehe, a bude redovno obavljao namaz, davao zekat, bit će skupa sa poslanikom Muhammedom, s.a.v.s., u sredini Dženneta, čija su vrata od zlata.” 2

Koliko ima velikih grijeha Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Neki kažu da velikih grijeha ima devet.

Mišljenja da se veliki grijesi svode na svega sedam ili devet, se ne prihvataju, zato što Poslanik ovim i sličnim hadisima nije htio pobrojati sve velike grijehe, nego je u datoj situaciji pominjao one velike grijehe koje je u toj prilici htio naglasiti i na njih upozoriti. Ima i drugih mišljenja o broju velikih grijeha; neki kažu ima ih samo tri, neki kažu četiri, neki kažu deset, neki kažu četrnaest, neki kažu petnaest itd. El-Alai je sabrao sve hadise u kojima se pominju veliki grijesi i taj broj je dostigao dvadeset i pet. Dejlemi kaže da veliki grijesi prelaze cifru četrdeset.

Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., upitan o broju velikih grijeha, da li ih ima sedam, a on je rekao: “Broj velikih grijeha je bliži broju sedamdeset nego broju sedam.” 3

Koliko ima velikih grijeha Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
“Broj velikih grijeha je bliži broju sedam stotina…”

Najpoznatiji njegov učenik, Seid ibn Džubejr, kaže: “Broj velikih grijeha je bliži broju sedam stotina…” , gledajući na broj njihovih vrsta i podjelu. Taberani prenosi ovu izreku od Seid ibn Džubejra, i pripisuje je Ibn Abbasu, r.a., da ga je neki čovjek upitao: “Koliko ima velikih grijeha, je li sedam? On reče: “Prije će biti da ih je sedamsto nego da ih je sedam, ali znaj da nema velikog grijeha sa činjenjem istigfara (tevba/iskreno pokajanje i traženje oprosta, uz poznate uvjete), niti ima malog grijeha sa ustrajnošću u njegovom činjenju (taj grijeh tada prerasta u veliki).”

Koliko ima velikih grijeha Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Klonite se sedam velikih grijeha!

Ebu Talib El-Mekki u knjizi (القلوب قوت) Kutul-kulub kaže: “Ja sam nabrojao sedamnaest velikih grijeha: četiri grijeha koja se čine srcem (širk, ustrajnost u činjenju grijeha, gubljenje nade u Allahovu milost i sigurnost od Allahove kazne); četiri koja se čine jezikom (potvora, krivo svjedočenje, sihir i lažno zaklinjanje); tri koja se čine stomakom (bespravno jedenje imetka siročeta, jedenje kamate i konzumiranje svega onoga što opija); dva koja se čine spolnim organom (zinaluk i homoseksualizam i sl.); dva koja se čine rukama (ubistvo i krađa); i jedan grijeh koji se čini nogama (bježanje sa bojnog polja); jedan grijeh koji se čini cijelim tijelom (neposlušnost prema roditeljima).” 4

Neki od ranijih generacija pouzdanih učenjaka su rekli: “Četiri stvari su prikrivene i nisu poznate:

  1. Srednji namaz (koji je pomenut u 238-om ajetu sure El-Bekare, u kojem Allah, dž.š., kaže: “Budite ustrajni u obavljanju namaza, a naročito srednji namaz…”),
  2. Noć Lejletul-Kadr,
  3. trenutak u kojem se dova petkom prima i
  4. veliki grijesi, kako bi ih ljudi izbjegavali iz straha od kazne, a također ne bi gubili nadu u Allahovu milost, pa odustajali od tevbe (pokajanja).” 5

Autor teksta “Koliko ima velikih grijeha”: Fuad Sedić iz knjige “Veliki grijesi.”

  1. Muttefekun alejhi.
  2. Hadis je hasen, a bilježi ga Taberani.
  3. Predaja je pouzdana, bilježe je Abdurrezzak i Taberani.
  4. Fadlullahissamed, 1/54 i Ez-Zevadžir, 1/18.
  5. Fadlullahissamed, 1/55.

Vaš komentar