Novak Kilibarda – 100 svjetskih velikana o islamu

Novak Kilibarda je Crnogorski historičar književnosti, pisac, univerzitetski profesor i bivši političar. Doktorirao je na Beogradskom univerzitetu. Iz naučne oblasti kojom se bavi objavio je veliki broj knjiga. Naučni radovi iz historije književnosti Novaka Kilibarde prevođeni su na brojne svjetske jezike. Gostovao je kao preda vač na više univerziteta u Evropi, te učestvovao na velikom broju naučnih simpozija u svojoj državi i inostranstvu. Prvi je predsjednik senata Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Kao političar, bio je osnivač i predsjednik Narodne stranke (1990–2000). Potpredsjednik Vlade Crne Gore (1998–2000). Bio je poslanik u skupštinama Crne Gore, SFRJ, SRJ I SCG. Kao diplomata, bio je šef informativno-trgovinske misije Vlade Crne Gore u Sarajevu i ministar-savjetnik u Ambasadi SCG u Bosni i Hercegovini.

U emisiji Istorijske paralele na NTV Montena, o islamu je rekao:

„Uzmimo mi onaj evropski odnos između religija. Koliko je krvi prosuto u vjerskim ratovima… Pa znate ono Cuius regioneius religio (Čija zemlja toga i vjera). Najtolerantnija vjera prema drugim vjerama bio je islam, ko poznaje Kur’an i ko poznaje te odnose.”1

U Emisiji Živa Istina, na TV IN, govoreći o ljudima koji su primili islam s dolaskom Turaka i o onome s čim su se muslimani suočili nakon njihovog odlaska, dr Kilibarda je rekao:

„Ali šta se radilo, uzmimo Šahoviće.2 Uzmimo recimo musliman naš neđe u Šahovićima ili kod Bijeloga Polja, niti je znao što su došli Turci, ni što je došao islam. Primio tu moćnu vjeru, vijekovima živio u svom etnosu, u svom jeziku. Ostao, otišle osmanlije, ali tada treba: ubiti i zaklati i uništiti, i ovo i ono, razumijete.”3
Novak Kilibarda- 100 svjetskih velikana o islamu Samir Bikić iz knjige 100 svjetskih velikana o islamu Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh(1)

Autor teksta “ Novak Kilibarda – 100 svjetskih velikana o islamu” Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Video: http://www.youtube.com/watch?v=aSFnI7jIKtw
  2. Genocid u Šahovićima kod Bijelog Polja najveći je zločin nad muslimanima u mirnodopskim uslovima u Kraljevini SHS. Genocid je izvršen 9. i 10. novembra 1924. godine i tom prilikom najsvirepijim je metodama pobijeno nekoliko stotina muslimana. Genocid je uzrokovao potpuno iseljavanje tamošnjeg stanovništva. Ovaj pokolj karakterističan je i po tome što za njega niko nije odgovarao niti je sprovedena bilo kakva istraga.
  3. Video: http://www.youtube.com/watch?v=IjjWGiu7WFQ

Vaš komentar