Patrijarh Partenius III od Aleksandrije – 100 svjetskih velikana o islamu

Patrijarh Partenius III je bio Patrijarh Aleksandrije. Studirao je na Bogoslovskoj akademiji Halkis i završio postdiplomske studije u Oksfordu i Parizu. Zaređen je za đakona 1939. i sveštenika 1948. godine. Izabran je za mitropolita Kartagine 1958. godine, a patrijarh Aleksandrije postao je 1987. godine. Zbog nje- govih višestrukih teoloških aktivnosti i teoloških dijaloga, prozvan je Patrijarh dijaloga. Bio je predsjednik Svjetskog vijeća Crkava. 1Svojim izjavama u kojima je priznao po- slanstvo poslanika Muhammeda i islam kao vjeru od Boga, zapanjio je pravoslavni svijet. O poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

„Za mene je Muhammed apostol… Razumijem da ono što sam rekao neće naći punu saglasnost svih pravoslavnih hrišćana. Međutim, ja mogu prihvatiti da je Muhammed Poslanik, kako ga nazivaju muslimani, jer je apostol… On je bio Božiji čovjek koji je svoju djelatnost usmjerio na carstvo Božije i osnovao islam…” 2

Patrijarh Partenius još je rekao:

„…Da li je islam religija nadahnuta od Boga ili ne za mene takvo pitanje ne postoji. Shvatam, on je bogonadahnuti Muhammed, Božiji čovjek, koji je Arape iz pustinje naučio da vjeruju u jednog Boga, tako da oni mogu da se mole, da poste i da vole svog bližnjeg i čine dobra djela.”3

Također je izjavio:

„Islam u svom Kur’anu govori o Hristu i ‘Presvetoj bogorodici’, a i mi bismo trebali da o Muhammedu govorimo hrabro i neustrašivo. Moramo da otvorimo svoje historijske oči i da vidimo doprinos njegove propovijedi o jednom Bogu.”4
Autor teksta “ Patrijarh Partenius III od Aleksandrije – 100 svjetskih velikana o islamu ” Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

Autor teksta “ Patrijarh Partenius III od Aleksandrije – 100 svjetskih velikana o islamu ” Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Biografija je preuzeta sa sajta SPC-a: http://www.spc.rs/eng/ memory_patriarch_parthenios_iii_alexandria
  2. Patrijarh Partenius III, citat iz Ortodoks Tipos, № 854, 06.10.1989. str. 1.
  3. Patrijarh Partenius III, citiran u: The Contribution of the Orthodox Ecumenists to the Interfaith Venture and Their Responsibility for It, Jeromonah Klemes Agiokyprianites, str. 41 – 42.
  4. Isto, str. 42.

Vaš komentar