RECENZIJA: Razlozi jačanja i slabljenja imana

Hvala Allahu, Njemu zahvaljujemo, od Njega pomoć tražimo, molimo Ga da nam grijehe oprosti. Utječemo se Allahu od zla duša naših i od ružnih postupaka koje činimo. Onoga koga Allah uputi, niko u zabludu ne može odvesti, a koga Allah u zabludi ostavi, niko ne može na Pravi put uputiti. Svjedočim da nema boga sem Allaha, da On nema sudruga i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka su blagoslovi na njega, njegovu porodicu i na sve njegove drugove.

Briga i predostrožnost prema vjerovanju zauzimaju bitno mjesto u životu vjernika. Vjerovanje spada u najvažnije stvari i apsolutno predstavlja stroge obaveze.
Svako dobro na dunjaluku i Ahiretu vraća se na vjerovanje i njegovu ispravnost i skladnost. Koliko samo koristi proizlazi iz vjerovanja i koliko su njegovi plodovi zreli i ukusni! Doista su ishodi vjerovanja korisni i stalni. Koliko se samo natječu u vjerovanju oni koji ne žale truda kako bi svoj iman u potpunosti ostvarili.
Ukoliko musliman želi da bude uspješan, njegova posvećenost vjerovanju mora biti veća od posvećenosti bilo čemu drugom.

Prema tome, prve generacije su shvatile važnost vjerovanja, svoj život su u potpunosti podredile njemu, dajući mu prednost nad svim ostalim stvarima i posvećujući mu veliku pažnju, ogromnu brigu i pozornost.
Prve generacije, Allah bio zadovaljan njima i smilovao im se, zalagale su se za vjerovanje, motrile su na svoja dobra djela, savjetovale se međusobno. Postoje mnogi govori učenjaka koji se tiču te teme:

Omer ibn Hatab, radijallahu anhu, govorio bi svojim drugovima:

„Hajde da povećamo svoje vjerovanje.“ 

U drugom predanju stoji:

„Dođite da povećamo svoje vjerovanje.“(Ebu Bekr el-Hallal, Sunne, br. 1584.)

Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, je govorio:

„Sjedite sa nama da povećamo svoje vjerovanje.“

U svojoj dovi je molio riječima:

„Allahu, povećaj mi vjerovanje, ubjeđenje i razumijevanje vjere.“(El-Adžurri, Šeri’a, br. 218, prvi dio se prenosi od Alkame, njegovog učenika.)

Muaz ibn Džebel, radijallahu anhu, je govorio:

„Sjedite sa nama da vjerujemo jedan sahat.“(Ebu Bekr el-Hallal, Sunne, br. 1121, Iman od Ibn Ebi Šejbe, br. 105.)

Abdullah ibn Revah, radijallahu anhu, znao je da uzme nekog od svojih drugova za ruku i da mu kaže:

„Dođi da vjerujemo u Allaha jedan sahat, da spominjemo Allaha, da povećamo svoje vjerovanje pokornošću, kako bi nam Allah grijehe oprostio.“(Ibn Ebi Šejbe, Musannef, br. 31065.)

Ebu Derda, radijallahu anhu, je rekao:

„Od znanja je da rob zna da li mu vjerovanje jača ili mu se smanjuje, kao što je od znanja da rob zna odakle mu dolaze šejtanove spletke, kako bi ih se čuvao.“(Ibn Betta,, El Ibnae el Kubra, br. 1140.)

Umejr ibn Habib El-Hatami, rahimehullah, je rekao:

„Iman se povećava i smanjuje.“ Neko je upitao: „Kako se povećava, a kako smanjuje?“ Odgovorio je: „Kada spomenemo Allaha, kada Mu zahvaljujemo, kada Ga veličamo, iman se povećava. Kada smo nemarni i zaboravimo na Allaha, tada se iman smanjuje.“(El-Adžurri, Šeri’a, br. 216.)
Alkame ibn Kajs en-Nehai, rahimehullah, koji je bio jedan od prvaka tabi’ina, kazao bi svome drugu: „Pođite sa nama kako bismo povećali naše vjerovanje.“(Ibn Ebi Šejbe, Musannef , br. 30362.)

Upitan je bio El-Evzai o tome da li se iman povećava, pa je odgovorio:

„Da, povećava se. Može čak biti veliki poput brda.“ Zatim ga je neko upitao: „Da li se iman smanjuje?“ Odgovorio je: „Da, smanjuje se do te mjere da ništa ne ostane od njega.“(Ebul-Abbas el-Esamm ve Ismail Es-Saffar, Medžmu’ Musannefat, br. 292.)

Upitan je bio imam ehli-suneta Ahmed ibn Hanbel, rahimehullah, da li se iman povećava i smanjuje, pa je odgovorio:

„Da, povećava se. Štaviše, može dostignuti sedam nebesa, a i smanjuje se do te mjere da može biti ispod sedam zemalja.“(Ibn Ebi J’ala, Et-Tabekat, 1/259)
Također je govorio: „Iman su riječi i djela. Povećava se i smanjuje. Dobrim djelima se povećava, a njihovim zapostavljanjem se smanjuje.“(Ebu Bekr el-Hallal Sunne, br. 1013.)

Mnogo je predaja preneseno od učenjaka. Ko bude razmišljao o njihovom životu i čitao o njima, vidjet će da su veliku pažnju posvećivali vjerovanju. Ti velikani su dobro znali da vjerovanje ima svoje mnogobrojne uzroke koji ga povećavaju, snaže i unapređuju, a sa druge strane postoje faktori koji umanjuju i slabe iman. Budite marljivi po pitanju jačanja i potpunosti imana. Budite predostrožni prema svemu onome što slabi vjerovanje i što ga krnjavi. Prve generacije (učenjaci) bile su daleko od ovih stvari.

Zaista u spoznaji razloga jačanja i slabljenja imana kriju se velike i mnogobrojne koristi. Nužnost svakog pojedinca jeste da spozna uzroke jačanja i slabljenja imana i bude posvećen toj spoznaji, jer iman čini čovjeka (roba) potpunim. Iman je put uspjeha i sreće. Zbog imana Allah uzdiže deredže čovjeku na dunjaluku i Ahiretu. Iman je uzrok svakog trenutnog i budućeg dobra. Čovjek neće upotpuniti iman sve dok ne spozna uzroke i puteve njegovog jačanja.

Ono što je važno za muslimana, onoga koji želi sebi dobro i koji želi da bude srećan, jeste da bude marljiv po pitanju spoznaje razloga jačanja i slabljenja vjerovanja. Treba razmišljati o njima, a zatim ih sprovesti u svom životu. Na taj način će povećati svoje vjerovanje i osnažiti svoje ubjeđenje. Musliman se treba udaljiti od svih uzroka koji slabe vjerovanje i zaštititi od upadanja u njih, kako bi se sačuvao od loše i bolne završnice. Ko bude postigao ovo u svome životu, postigao je veliko dobro.

Ibn Sa’di, rahimehullah, je rekao:

„Upućeni rob vjernik, neprestano nastoji da ostvari dvije stvari i, nakon što ih ostvari, ustrajno radi na njima. Prva stvar jeste da kod sebe uspostavi osnove i ogranke imana koje će teoretski i praktično utvrditi. Druga stvar jeste da isključi iz svog života ono što šteti imanu, što ga ruši i smanjuje, poput javnih i tajnih smutnji. Dakle, vjernik se treba konstatno truditi da liječi i eliminiše manjkavosti kod uspostvavljanja osnova i ogranaka imana, a ukoliko ne uradi ništa od druge spomenute stvari, ukoliko ne isključi iz svog života ono što šteti imanu, treba se istinski i iskreno pokajati, te nastojati da čim prije izbriše iz života sve ono što može negativno uticati na njegov iman. Mora liječiti bolest prije nego se ona proširi i uništi ga.“(Et-Tevdihu ve el-bejanu li šedžeretil iman, Ibn Sa’di (37).)

Brate plemeniti, u knjizi koja se nalazi ispred tebe nalazi se objašnjenje i prikaz najbitinijih razloga jačanja i slabljenja imana. Osnova ove knjige je poglavlje iz knjige koja nosi naziv Zijadetul iman ve nuksanihi ve hukmu el-istsnai fihi / Povećavanje i smanjivanje vjerovanja i propis izuzimanja.
Neki od dobrotvora su zatražili da se napiše knjiga koja će biti samostalna, kako bi se mnogi od nje okoristili. To je moguće jedino uz Allahov blagodat, jer uspjeh zavisi od Njegove milosti. Allaha molimo za iskren nijet, kabul prihvatanje djela, kao i Njegovo zadovoljstvo.

Autor teksta Abdurrezak El-Bedr iz knjige Razlozi jačanja i slabljenja imana Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh(1)

Autor teksta je Abdurrezak El-Bedr iz knjige “Razlozi jačanja i slabljenja imana.”

Vaš komentar