Učenjaci po pitanju bajram-namaza imaju tri stava

Da je to stroga obaveza (farzi ajn) svim muslimanima i onaj ko ga izostavi namjerno, grešan je. Njihov dokaz je spomenuti ajet i hadis od Ummu Atijje gdje stoji: “Bilo nam je naređeno.“, a naredba podrazumijeva obavezu. Također, za dokaz uzimaju i to što je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, naredio ženama, među kojima je bilo i onih sa mjesečnicom, da prisustvuju bajram-namazu. Da je to farz kifaje ili sunnet, ne bi im naredio da izlaze. Ovo je stav Ebu Hanife i jedan od stavova imama Ahmeda i izbor Šejhul-islama.

Da je to farzi kifaje. Za dokaz uzimaju isti hadis od Ummu Atijje i kažu: “To je jedan od pokazatelja vjere, kao što je i ezan i ikamet. Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je pozivao da se obavlja i ustrajavao je u tome. To je drugi stav imama Ahmeda.

Da je sunnet. Dokaz ovoj skupini je da Allah nije stavio u obavezu muslimanima ništa drugo osim pet namaza. Za dokaz uzimaju hadis beduina koji je došao i pitao Poslanika, alejhissalatu vesselam, o islamu, pa mu je rekao:

“Pet namaza u danu i noći.“ Čovjek je rekao: “Da li imam ikakvu drugu obavezu?“ Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Nemaš, osim ako hoćeš dobrovoljno.“ 

Hadis je muttefek alejhi i to je stav Malika i Šafije.

Učenjaci po pitanju bajram-namaza imaju tri stava Enciklopedija islamskog ponašanja Ejmen Ahmed Muzejjen Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Ejmen Ahmed Muzejjen iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

Vaš komentar