Da li je Kur’an kontradiktoran medicini po pitanju spola djeteta?

Da li samo Allah zna koji je spol djeteta u majčinoj utrobi? On je Svemogući i Sveznajući. On je ljudima dao znanje o određenim stvarima. Međutim, Allahovo znanje obuhvaća sve vidljivo i nevidljivo.

Allah sve zna

Mnogi ljudi misle da se u Kur’anu kaže da samo Allah zna spol djeteta u majčinoj utrobi. Časni Kur’an kaže:

Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama…(Lukman, 34)

Ista poruka se ponavlja u drugom ajetu:

Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire; u Njega sve ima mjeru…(Er‑Ra’d, 8)

Spol se može saznati pomoću ultrazvuka

Danas, nakon razvoja nauke, spol djeteta u majčinoj utrobi se vrlo lahko može utvrditi pomoću ultrazvučne tehnologije.

Riječ spol se ne spominje u ovim kur’anskim ajetima

Istina je da mnogi prevodioci i komentatori Kur’ana kažu da ovi ajeti znače da samo Allah zna spol djeteta u majčinoj utrobi. Međutim, ako pročitate arapski tekst citiranih ajeta, nigdje nećete naći riječ koja bi se mogla prevesti kao spol. Zapravo, Kur’an kaže da samo Allah zna šta je u matericama. Neki komentatori su ovo pogrešno razumjeli, da se, ustvari, radi o spolu djeteta u materici, što nije ispravno tumačenje.

Niko, osim Allaha, ne može odrediti osobine djeteta

Ovi ajeti ne govore o dječijem spolu, već o tome kako će to dijete biti. Kakva će mu biti priroda? Da li će biti blagodat ili prokletstvo roditeljima? Da li će biti dobar ili loš? Da li će završiti u Džennetu ili Džehennemu? Svo ovo znanje se nalazi samo kod Uzvišenog Allaha. Ni jedan naučnik na svijetu, bez obzira koliko naprednu tehnologiju koristio, neće biti u stanju saznati ove stvari o djetetu u majčinoj utrobi.

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar