DOVA NAKON JELA

Elhamdu lillahi llezi ata meni haza ve rezekanihi min gajri havlin minni ve
la kuveh.

Hvala Allahu Koji me je ovim nahranio i opskrbio bez moje pomoći i snage.

Ovo je jedna od jemek-dova. Nakon pijenja, dovoljno je reći ELHAMDU LILLAHI
(HVALA ALLAHU). Lijepo je piti iz tri puta (sa predahom) ono što se nalazi u čaši ili flaši iz koje se pije.

Autor teksta “DOVA NAKON JELA” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA NAKON JELA” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar