DOVA NAKON UZIMANJA ABDESTA

Ešhedu en la ilahe illa llah vahdehu la šerike leh ve ešhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu.

Svjedočim da nema boga osim Allaha Jedinog Koji nema sudruga i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

Nakon obavljanja fiziološke potrebe (nužde), lijepo je uzeti abdest. Ovo je praksa Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Nakon abdesta, uči se ova dova, a može se proučiti i:

Allahumme dže’alni minet-tevvabine ve džealni minel-mutetahhirin.

Gospodaru, učini me od onih koji se kaju i učini me od onih koji se čiste.

Nakon abdesta, lijepo je klanjati dva rekata nafile kada to prilike dozvoljavaju.

DOVA NAKON UZIMANJA ABDESTA Sanin Musa iz knjige 100 najljepših dova Kur'ana i sunneta. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA NAKON UZIMANJA ABDESTA” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar