DOVA PRILIKOM PENJANJA I SPUŠTANJA

Prilikom uspinjanja uzbrdo, sunet je učiti:

ALLAHU EKBER

ALLAH JE NAJVEĆI

Kad se silazi nizbrdo, izgovara se

SUBHANALLAH

SLAVA ALLAHU

Autor teksta “ DOVA PRILIKOM PENJANJA I SPUŠTANJA ” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Autor teksta “ DOVA PRILIKOM PENJANJA I SPUŠTANJA ” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar