Islamski sanovnik | Snovi na slovo Č

ČABAR

Simbolizira ženu ili nafaku. 1

ČAČKALICA

Simbolizira porodicu, najamnika, dijete, korisnog dječaka ili osobu koja svoju porodicu rješava briga. Neki kažu da ovaj san nema lijepo značenje, s obzirom da u arapskom jeziku ovaj termin upućuje na pokvarenost. Ko sanja da čačkalicom čisti zube – to upućuje na opskrbu, čistoću, pokajanje i traženje oprosta. A, ko sanja da čačkalicom oštećuje svoju odjeću – on će pokvariti lijep odnos sa svojom porodicom i prijateljima. 2

ČADOR

Simbolizira vladara, upravu, moć i ugled, odlazak na put, ženu ili Kudusi-šerif. Nalaziti se u razapetom šatoru – pobijediti nekoga uz pomoć vlasti; posjedovanje razapetog šatora – dobijanje vlasti i predvođenje vojske; izlazak vladara iz šatora – gubljenje jednog dijela vlasti; vladarevo smotavanje šatora – gubljenje i vlasti i života. Zeleni, bijeli ili neki drugi šator koji ukazuje na neko dobro – šehidska smrt ili postizanje šehidskog stepena i deredže. 3

ČAJNIK   

Simbolizira opskrbu ili putovanje. Ako ga sanja onaj ko ima afiniteta prema rukovođenju – simbolizira rukovođenje i upravljanje velikim urbanim sredinama, a za trgovca simbolizira solidnu zaradu. 4

ČAMAC

Simbolizira nafaku i dobit, pogotovo ukoliko se sanjaju ribarski brodovi. Ako neko sanja da se ukrcao na neki strani brod ili ga dobio u vlasništvo, znači da će zadobiti neku trgovačku robu, pobijediti neprijatelja ili se oženiti iz zemlje iz koje je i taj brod 5

ČANAK

Simbolizira izvor prihoda, gojaznu ili perfidnu služavku, ženu, supruga ili suprugu koji ne znaju čuvati tajnu. 6

ČARANJE

Simbolizira laži i prevare, izuzev ako se uči Kur’an ili spominje Allahovo ime. Ako neko u snu liječi bolesnika i uči mu Kur’an ili neke dove spomenute u sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., to upućuje na oslobađanje od bolova i otklanjanje brige i tuge. Međutim, ako se izgovara ili zapisuje ono što nije došlo u Kur’anu i sunnetu, to upućuje na laž u govoru ili rijaluk u djelima. Ako neko sanja da mu se uči ili zapisuje, ili da on uči nekome ili zapisuje, a u tom činu nedostaje Bismillahirr-rahmanir-rahim, ili ajeti iz Kur’ana – sve to onda simbolizira laž i prevaru.7

ČARAPE

Simboliziraju kapital, zaštitu, ženu i slugu. Ko sanja da je obukao čarape – bit će mu imetak sačuvan. Ko sanja da mu čarape imaju prijatan miris – on štiti svoj imetak, dajući na njega zekat, pa će se o njemu sa pohvalom govoriti. Ko sanja da mu čarape imaju neugodan miris – bije ga ružan glas, a ko sanja da su mu čarape pohabane – on odbija da daje zekat na svoj imetak. 8

Islamski sanovnik Snovi na slovo Č Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovnik na slovo Č Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo Č Značenje snova El-Kelimeh
Snovi su jedno od pitanja koja se pogrešno razumijevaju i interpretiraju i koje, s pravom se može reći, određeni krugovi zloupotrebljavaju.

ČARDAK

Simbolizira sigurnost od straha, visok položaj ili Džennet. Ako neko sanja da se popeo na nepoznat čardak, a bio je u nekom strahu – bit će bezbjedan; ako je bolestan – ući će u Džennet, a ako nije ni jedno ni drugo – postat će radostan i postići će visok položaj. Ako neoženjen čovjek sanja da se nalazi na čardaku – oženit će lijepu i karakternu ženu iz ugledne porodice, a uz to dobru vjernicu. Ako neko sanja da ima dva, tri ili četiri čardaka – bit će spašen onoga čega se plaši.

Ako neko sanja da na svojoj kući pravi čardak, dok mu njegova žena plačući to zabranjuje – oženit će se pored nje još jednom ženom; a ako je tom prilikom njegova žena nasmijana – čardak u tom slučaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara. 9

ČAROLIJA

Simbolizira smutnju, varanje, razdvajanje muža i žene i nevjerovanje. Ko sanja da čini sihir ili da mu ga neko čini, bit će nepravedno rastavljen od supružnika, a ako sanja da taj sihir dolazi preko džina, onda će još teže posljedice imati.10

ČARŠAF

Simbolizira ženu, sigurnost ili smiraj. Ko sanja da je noću uzeo čaršaf – oženit će se ili će postići smiraj i rahatluk. 11

ČAST    

Simbolizira poniženje. Pa, ko sanja da je ugledan, to upućuje na poniženje na javi.12

ČAŠA

Simbolizira ženu i ženske kvalitete. Ko sanja da mu je data voda u čaši – to znači da se dijete formiralo u utrobi majke; ko sanja da pije iz čaše – dobitak nekog imetka od žene; razbijanje čaše, a dobijanje vode – smrt majke pri porodu, a preživljavanje djeteta; dok razbijanje čaše označava smrt onoga koji donosi tu čašu u snu. 13

ČAŠĆENJE

Ko sanja da poziva ljude da ih počasti, upustit će se u neki posao koji će mu donijeti probleme i kajanje. Samo pozivanje na jelo u snu simbolizira okupljanje ljudi na neki pozitivan i hairli posao. Ko sanja da je pozvao ljude, pa oni došli, jeli i bili počašćeni, to znači da će zadobiti među njima vodeću ulogu; ako je bolestan – ozdravit će, a ako je neko od njegovih bližnjih na putu – sretno će se vratiti. 14

ČAVAO

Simbolizira halifu, princa, osobu koju ljudi koriste kao posrednika u obavljanju nekih svojih poslova, ispravno rješenje, potrebne dokaze, imetak i snagu.15

Islamski sanovnik Snovi na slovo Č Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovnik na slovo Č Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo Č Značenje snova El-Kelimeh
Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu, a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu, a.s.

ČAVKA

Simbolizira osobu koja voli isticanje, zabavu, svirku i uglađenost. Uz to, ovaj san označava, također, siromahe i ljude koji vole druženje. 16

ČAVRLJANJE

Ukoliko se brblja ono što ne dolikuje, onda to simbolizira sumnje i pomiješanost u imetku.17

ČEK

Ko sanja da je isplatio nekoj osobi novac da mu on pošalje ček iz jedne u drugu zemlju ili da mu otvori žiro-račun – to znači da će on od te osobe pozajmiti nešto u cilju obrtanja novca ili nekog biznisa. 18

ČEKIĆ

Simbolizira komandira ili šefa policije, a po nekima pomoć i opskrbu, ali i zlo. Ko sanja da je uzeo čekić – mnogo dobro će ga zadesiti. 19

ČELO

Simbolizira ugled kod ljudi. Manjkavost na čelu simbolizira manjkavost u časti, autoritetu kod ljudi; a ako se ta manjkavost poveća, to znači da će mu se roditi dijete koje će umanjiti njegov ugled i osramotiti ga. Ako na čelu ima neku ranu ili izraslinu, to upućuje na neki nedostatak u njegovom namazu, poput neupotpunjenja sedžde i sl.

Lijepo i svijetlo čelo upućuje na dijeljenje i darežljivost, a crno na škrtost. Čelo od željeza, bakra ili kamena je pohvalno za policajca, vozača i nekoga ko mukotrpno zarađuje sredstva, dok za ostale znači da će ga omrznuti ljudi. 20

ČEMPRES

Simbolizira lijepu ženu, plemenitu djecu, dug život, putovanje ili čovjeka čije djelo nije usaglašeno sa njegovim riječima. 21

ČERPIĆ

Simbolizira lijep i halal-kapital. Ako se, pak, odnosi na dijete, simbolizira nedonošče ili njegovu brzu smrt.22

ČESTITANJE

Simbolizira sačuvanost od siromaštva i izlazak iz nevolja, a može označavati i izražavanje saučešća.23

Islamski sanovnik Snovi na slovo Č Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovnik na slovo Č Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo Č Značenje snova El-Kelimeh
Mnogi hadisi Poslanika, s.a.v.s., govore o snovima.

ČEŠALJ

Simbolizira radost, pravdu, osobu čije riječi ili zapovijedi rezultiraju korišću, dug životni vijek, obilno bogatstvo, nadvladavanje protivnika i ženidbu neoženjenog. Ko sanja da češlja svoju kosu ili bradu, a bude ophrvan nekom brigom ili problemom – ubrzo će ih nestati.24

ČEŽNJA (za domovinom)

Simbolizira rastanak supružnika ili prijatelja i bogatstvo nakon siromaštva.25

ČIMBUR

Onaj ko poziva na čimbur zadobit će pomoć od čovjeka koga je pozvao protiv neke treće osobe, a ko sanja kako servira ljudima čimbur, uložit će novac u neki trgovački posao.26

ČINIJA

Simbolizira snivačevu ženu ili način života svoje kuće i ukućana.27

ČINJENJE DOBRA

Simbolizira pokajanje, održavanje rodbinskih veza ili pomaganje siromaha. Ko sanja da čini dobro i da je dobročinitelj – bit će spašen; ko sanja da moli Uzvišenog Allaha učeći dove – bit će spašen od džehennemske vatre. Ko sanja svoje sugrađane da pomažu siromahe, rade dobra djela, Allaha zikr čine, a budu zbog nečega zabrinuti – Plemeniti Allah će im otkloniti brigu.

Ko sanja da puno zahvaljuje Milostivom Allahu – naslijedit će neki miraz, a ako neko sanja da je učinio neko dobro, kao što je uklanjanje nečega što smeta ljudima s puta, afirmiranje dobra i devalviranje zla i sl., onda to upućuje na zaradu u trgovini ili biznisu, ili vraćanje duga.28

ČINJENJE GRIJEHA    

GRIJEH (veliki) – Simbolizira veliku prezaduženost, kao što velika prezaduženost simbolizira činjenje velikih grijeha.29

GRIJEH  – Simbolizira zaduženost. Ko sanja da se nakupio grijeha puno se zadužio. Priznavanje grijeha u snu simbolizira ponos i čast.

ČIR

Simbolizira imetak. Ko sanja da ima čir ili drugu izraslinu na tijelu – to simbolizira dobijanje nekog imetka. 30

ČIŠĆENJE BUNARA

Čišćenje bunara od mulja ili nečega drugog simbolizira žudnju za dunjalukom.31

ČIŠĆENJE ODJEĆE  

Simbolizira pokajanje. Čišćenje odjeće od krvi – pokajanje za ubistvo; čišćenje odjeće od izmeta – pokajanje za nezakonitu zaradu; a čišćenje odjeće od sperme – pokajanje za blud. 32

ČITANJE

Ko sanja da čita list s njegove prave strane – dobit će nasljedstvo, a ko čita sa suprotne strane, nagomilat će mu se dugovi. Ko sanja da čita svoju knjigu – pokajat će se i zatražiti oprost za grijehe. Ko bude u snu nešto pročitao ili proučio iz Kur’ana – postići će ugled. Allah će mu oprostiti grijehe; ako je siromašan – obogatit će se; ako je u dugovima – riješit će ih se; a ako bude svjedočio – njegovo svjedočenje će biti istinito. Učenje kur’anskih sura bolesniku simbolizira njegovu smrt. 33

Islamski sanovnik Snovi na slovo Č Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovnik na slovo Č Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo Č Značenje snova El-Kelimeh
Islamska ulema je saglasna u tome da su snovi poslanika jedna vrsta Objave.

ČIZME

Simboliziraju za onoga ko ih nosi – suprugu, prijevozno sredstvo, putovanje ili položaj. 34

ČLANAK

Simbolizira dijete koje se odalo kocki ili imetak. Lomljenje članka – tuga, iskušenje ili poteškoća; lomljenje članka, za bolesnog – smrt; sanjanje članka, za neoženjenog – ženidba; a nestajanje članka – nestajanje imovine. 35

ČOBANIN

Simbolizira upravitelja, učitelja i odgajatelja djece ili onoga koji savjesno izvršava vladareva ili sudijina naređenja. Ko sanja da je pastir i da čuva stado, ali ne zna mjesto napasanja on uči Kur’an, ali ne razumije najbolje njegove poruke; a ko sanja da čuva svinje on se druži sa nevjernicima i inovatorima.36

ČOVJEK

Simbolizira snivača ukoliko se sanja nepoznati čovjek, pa ako taj čovjek radi dobro može ukazivati na dobro koje snivač radi, a ako radi zlo može ukazivati na snivačevo zlo djelo. Ako, pak, sanja poznatog i konkretnog čovjeka, onda to upućuje na postizanje visokog položaja dotičnog čovjeka koji se sanja. 37

ČUDOVIŠTE

Simbolizira ljude koji, suprotno drugima, prakticiraju neke stvari koje nisu utemeljene na učenju Kur’ana i sunneta. 38

ČUVANJE ZVIJEZDA

Ko sanja da čuva zvijezde – dobit će neku upravu. 39

ČUVANJE    

Čuvanje, zaštita, nadzor i stražarenje simbolizira vlast, ponos i sigurnost od straha za onoga koji se čuva; a brigu i patnju za onoga koji čuva. Ko sanja da ga neko štiti i čuva, to simbolizira zapadanje u neku nevolju. Ko sanja nekoga da taj ne bi počinio nasilje, znači da je snivač sačuvan od zla šejtana. Ako neko sanja da nekoga štiti i čuva, to znači da će otići u džihad.40

ČUVAR

Simbolizira sigurnost i spas, a nekada i psa, koji je simbol sigurnosti i zaštite. Sanjanje čuvara, po nekima, označava otkrivanje tajni. 41

ČVOR

Simbolizira: na košulji – trgovački ugovor; na užetu – ispravnost vjere; na maramici – dobijanje sluge; na unutrašnjem vešu – sklapanje braka, a na koncu – zaključenje posla koji je u toku, kao što je uprava, ženidba ili udaja i trgovina. Ako se čvor na koncu razdriješi – to upućuje na olakšanje u nečemu što se traži, a ako se ne razveže – to onda upućuje na teškoće i probleme u onome što se traži.

Ako taj čvor odriješi neko drugi – njegovim posredstvom će se spasiti iz neugodne situacije; ako ga razdriješi, s naporom, sam snivač – to ukazuje da će se sam snivač, sa svojevrsnim naporom, izbaviti iz te situacije; a ako se sam čvor odriješi – to upućuje da će ga Uzvišeni Allah iz te situacije spasiti. 42

ČVORAK

Simbolizira pobožnog, strpljivog, slabašnog muslimana, čija je opskrba halal i osobu koja mnogo putuje. Ko sanja da jede njegovo meso ili da je istrgao s njega perje – postići će neko dobro.43

ČVRSTINA

Simbolizira blagodati, uputu i odlučnost.44

Autor “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. En-Nabulsi, 236.
 2. Ibn Sirin, 344; Ibn Sirin (b), 364. i En-Nabulsi, 178.
 3. Ibn Sirin, 335; Ibn Sirin (b), 353-354. i En-Nabulsi, 186, 248. i 360.
 4. Ibn Sirin, 347; Ibn Sirin (b), 368. i En-Nabulsi, 211.
 5. En-Nabulsi, 251-252.
 6. Ibn Sirin, 339. i 348; Ibn Sirin (b), 358. i 369-370. i En-Nabulsi, 62.
 7. Ibn Sirin, 376; En-Nabulsi, 221. i El-Džemel, 242.
 8. Ibn Sirin, 141; Ibn Sirin (b), 146; En-Nabulsi, 136. i El-Džemel, 202.
 9. Ibn Sirin, 248-249; Ibn Sirin (b), 262-263. i En-Nabulsi, 348.
 10. En-Nabulsi, 246.
 11. Ibn Sirin, 336. i 346; Ibn Sirin (b), 354 i 366 i En-Nabulsi, 404.
 12. En-Nabulsi, 332.
 13. Ibn Sirin, 135-136; Ibn Sirin (b), 141; En-Nabulsi, 387. i El-Džemel, 194.
 14. En-Nabulsi, 312.
 15. Ibn Sirin, 347; Ibn Sirin (b), 367. i En-Nabulsi, 427.
 16. En-Nabulsi, 229.
 17. En-Nabulsi, 403.
 18. En-Nabulsi, 251.
 19. Ibn Sirin, 345; Ibn Sirin (b), 365. i En-Nabulsi, 432.
 20. Ibn Sirin, 81; Ibn Sirin (b), 78. i En-Nabulsi, 119.
 21. Ibn Sirin, 315; Ibn Sirin (b), 334. i En-Nabulsi, 249.
 22. En-Nabulsi, 403.
 23. En-Nabulsi, 421.
 24. Ibn Sirin, 343; Ibn Sirin (b), 362. i En-Nabulsi, 428.
 25. En-Nabulsi, 164.
 26. En-Nabulsi, 69.
 27. En-Nabulsi, 230.
 28. Ibn Sirin, 357. i 373; Ibn Sirin (b), 378. i 397; En-Nabulsi, 148. i 361. i El- Džemel, 230-231.
 29. Ibn Sirin, 357; Ibn Sirin (b), 378; En-Nabulsi, 206. i El-Džemel, 241.
 30. En-Nabulsi, 199.
 31. En-Nabulsi, 94.
 32. Ibn Sirin, 143; Ibn Sirin (b), 149. i El-Džemel, 205.
 33. En-Nabulsi, 370-371.
 34. En-Nabulsi, 231.
 35. Ibn Sirin, 98; Ibn Sirin (b), 100. i En-Nabulsi, 394.
 36. Ibn Sirin, 169; Ibn Sirin (b), 178; En-Nabulsi, 210. i El-Džemel, 244.
 37. En-Nabulsi, 56-57. i 212.
 38. En-Nabulsi, 278.
 39. Ibn Sirin, 370; Ibn Sirin (b), 394. i En-Nabulsi, 220.
 40. Ibn Sirin, 370; Ibn Sirin (b), 394; En-Nabulsi, 147. i El-Džemel, 231.
 41. Ibn Sirin, 168; Ibn Sirin (b), 177. i En-Nabulsi, 178.
 42. Ibn Sirin, 371-372; Ibn Sirin (b), 396. i En-Nabulsi, 338.
 43. Ibn Sirin, 198; Ibn Sirin (b), 210. i En-Nabulsi, 231.
 44. En-Nabulsi, 104. i El-Džemel, 225.

Vaš komentar