Islamski sanovnik | Snovi na slovo Ć

ĆAFIR

Simbolizira neprijatelja. Ko sanja starijeg čovjeka koji je nevjernik to upućuje da neprijateljstvo datira od davnina; ko sanja da je nevjernik, a pred njim se nalazi med koji on ne jede to upućuje na njegovo nepriznavanje Allahovih blagodati, a ko sanja da je kafir, ali se u snu ne pokaje za svoje nevjerovanje to znači da će biti ubijen i neće umrijeti prirodnom smrću. 1

ĆEFINI

Simboliziraju prekrivanje stidnih mjesta, ženidbu za neoženjenog i naginjanje ka bludu. Ko sanja da je zamotan u ćefine kao što se mrtvi zamotavaju – to ukazuje na njegovu smrt, a ako mu nisu prekrivene glava i noge – to ukazuje na neispravnost njegove vjere, a ko sanja da nije skroz obavijen u ćefine – to ukazuje da poziva na blud, ali mu se ne odaziva. Inače, što god je na mejjitu manje ćefina – bliže je pokajanju, a što je više na njemu ćefina – dalje je od pokajanja. 2 Islamski sanovnik | Snovi na slovo Ć

ĆELAVOST

Ko sanja da mu je kosa počela opadati i da je oćelavio – može se desiti da izgubi imetak i ugled kod ljudi, a sanjanje ćelave žene simbolizira nerodnost godine ili neku sumnjivu radnju. 3

Islamski sanovnik Snovi na slovo Ć Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo Ć Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo Ć Značenje snova
Snovi se mogu tumačiti na više načina.

ĆEMER

Simbolizira suprugu, ukrase i imetak. 4

ĆERPIČ

Simbolizira halal-imetak, a ako se odnosi na dijete – trudnica će ga pobaciti ili će imati kratak životni vijek. 5

ĆILIBAR

Simbolizira imetak sumnjivog porijekla. Za onoga koji očekuje dijete simbolizira rađanje djeteta. On, također, simbolizira licemjernog prijatelja. Zrno ćilibara – prijatelj od kojeg nema pomoći, a mnogo ćilibara – haram-imetak. 6 Islamski sanovnik | Snovi na slovo Ć

ĆILIM

Simbolizira blagostanje, ponos, visok položaj i snivačev dunjaluk. Prostiranje ćilima – dunjalučki prostor; njegova veličina – opskrba; njegovo gusto tkanje – dužina snivačevog života; prostiranje ćilima na nepoznatom mjestu ili kod nepoznatih ljudi – putovanje; prostiranje ćilima među poznatim ljudima ili poznatom mjestu – zajednička blagodat stanovništvu tog mjesta; mali ćilim – kratkoća životnog vijeka; smotavanje ćilima – prestanak blagodati i života; otet ćilim ili izgorio na vatri – smrt ili sprečavanje puta na koji se planiralo; smanjenje ćilima – tjeskoban život; a istanjen ćilim toliko da je postao providan – uskoro će umrijeti, jako smršati ili će biti na rubu smrti. 7

ĆORAVOST

Ko sanja da je oćoravio smanjit će mu se pola imetka, ili pola vjere, ili će učiniti veliki grijeh, a pola životnog vijeka mu je prošlo – pa neka se pokaje Uzvišenom Allahu, a ako bude imao brata ili dijete – umrijet će mu ili će ga snaći neka briga ili teška bolest. 8

ĆUFUR

Simbolizira ovosvjetsko bogatstvo, brojnost porodice, bezumlje, nasilje, ubistvo, anarhiju u vjeri i bolest kojoj nema lijeka. Sanjanje mnogo kafira – brojnost porodice; starac kafir – stari neprijatelj koji ne krije mržnju; starac Židov – neprijatelj koji želi upropastiti svog protivnika; starac kršćanin – neprijatelj čije neprijateljstvo ne šteti protivniku. Ko sanja da je pokvario svoju vjeru, bezumno se ponaša prema ljudima i uznemirava ih.9

Islamski sanovnik Snovi na slovo Ć Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo Ć Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo Ć Značenje snova
Ibn Kutejbe (umro 276. god. po Hidžri) tvrdi da su snovi mnogovrsni i da se nekada odvajaju od svoje osnove nekom dodatnom komponentom.

ĆUMUR

Simbolizira opasnog čovjeka, haram-imetak ili kapital dobijen od strane vlasti. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od nečega što je u bliskoj vezi sa ugljem. Beskorisni i neupotrebljivi ugalj simbolizira nešto lažno i beskorisno.10

ĆUP

Simbolizira osobu koja potpomaže komšije, ženu, pogotovo ženu koja brzo zatrudni, ali brzo i pobaci dijete ili putovanje. 11

ĆUPRIJA

Simbolizira izbavljenje iz briga i teškoća, bogatstvo, dug životni vijek, dunjaluk, Sirat-ćupriju, vladara, sudiju, pravnog savjetnika ili bilo koju osobu koja pripomaže u rješavanju raznih problema. Ako neko sanja da je prešao most, to je prelazak s dunjaluka na Ahiret; ako je, prešavši preko mosta, sišao na zemlju ili ušao u džamiju, postići će što želi na svom putu; ako ga je, po prelasku preko mosta, dočekao lav, blato, neplodna zemlja, ilovača, nekakva voda ili bujica – neće postići na putu nikakvo dobro. A ako neko sanja da je on lično postao most – steći će vlast i zadobit će priliku da pomaže drugima.12

ĆURAK

Simbolizira borbu i varanje. 13

ĆUREKOT

Simbolizira osobu koja će biti zdravog organizma. 14

Autor teksta “Islamski sanovnik | Snovi na slovo Ć “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. En-Nabulsi, 387.
 2. Ibn Sirin, 61; Ibn Sirin (b), 53; En-Nabulsi, 395. i El-Džemel, 74.
 3. Ibn Sirin, 112; Ibn Sirin (b), 116. i En-Nabulsi, 126. i 304.
 4. En-Nabulsi, 235.
 5. En-Nabulsi, 318.
 6. Ibn Sirin, 282. i Ibn Sirin (b), 298.
 7. Ibn Sirin, 332-333; Ibn Sirin (b), 351. i En-Nabulsi, 69.
 8. En-Nabulsi, 343.
 9. Ibn Sirin, 331; Ibn Sirin (b), 350. i En-Nabulsi, 359.
 10. Ibn Sirin, 299; Ibn Sirin (b), 317. i En-Nabulsi, 356-357.
 11. Ibn Sirin, 339. i 346; Ibn Sirin (b), 358. i 366. i En-Nabulsi, 68.
 12. Ibn Sirin, 266-267. i 378; Ibn Sirin (b), 281. i En-Nabulsi, 123-124. i 383.
 13. En-Nabulsi, 394.
 14. En-Nabulsi, 141.

Vaš komentar