Islamski sanovnik | Snovi na slovo H

HABIL

Ko sanja ovog Ademovog, a.s., sina, zavidjet će mu se, neka se pričuva zavisti svoje braće i bude oprezan da ne bude, bez ikakva razloga, ubijen. Ko ga vidi u snu – to simbolizira pokornost Uzvišenom Allahu, Koji će ga uvesti u Džennet. 1

EL-HADID (sura)

Ko sanja da uči ovo kur’ansko poglavlje radit će pohvalna djela i imat će dobro zdravlje. 2

EL-HADŽDŽ (sura)

Ko sanja da uči ovu kur’ansku suru obavit će, sa Allahovom pomoći, više puta hadž. 3

HADŽ

San da je neko obavio hadž ili umru, znači da će imati dug i ispravan život. Ko sanja da je na vrijeme krenuo na hadž to upućuje da će obaviti hadž – ako nije obavio; zdravlje – za bolesnog; razduženje – za dužnika; sigurnost – za onoga koji se plaši; profit – za biznismena; ponovno postavljanje na položaj – onoga ko je smijenjen; uputu – za zalutalog; rješavanje briga – za zabrinute.

Ukoliko, pak, sanja da je krenuo na hadž, ali ga na vrijeme ne uspije obaviti, onda to upućuje na suprotno: ako je na nekom položaju – bit će smijenjen; ako je zdrav – razboljet će se; ako je u biznisu – pretrpjet će neki gubitak; ako je na putu – neće stići na predviđenu destinaciju. Ko sanja da ide sam na hadž, dok ga drugi ispraćaju i vraćaju se od njega – to upućuje na njegovu skoru smrt. 4

HADŽERUL-ESVED

Simbolizira hadž, prisegu halifi ili imamu, pokajanje pred nekim učenjakom ili ljubljenje djeteta, supruga ili supruge. Ko ga u snu dotiče, obavit će hadž. Ko sanja da ga je izvadio i čuva ga samo za sebe, to upućuje na njegovo ubacivanje novotarija u vjeru. 5

HAFSA, r.a.

Sanjanje ove Poslanikove, s.a.v.s., supruge simbolizira obmanjivanje i spletke. 6

HAJR

Simbolizira pokajanje, održavanje rodbinskih veza ili pomaganje siromaha. Ko sanja da čini dobro i da je dobročinitelj – bit će spašen; ko sanja da moli Uzvišenog Allaha učeći dove – bit će spašen od džehennemske vatre. Ko sanja svoje sugrađane da pomažu siromahe, rade dobra djela, Allaha zikr čine, a budu zbog nečega zabrinuti – Plemeniti Allah će im otkloniti brigu.

Ko sanja da puno zahvaljuje Milostivom Allahu – naslijedit će neki miraz, a ako neko sanja da je učinio neko dobro, kao što je uklanjanje nečega što smeta ljudima s puta, afirmiranje dobra i devalviranje zla i sl., onda to upućuje na zaradu u trgovini ili biznisu, ili vraćanje duga. 7

Islamski sanovnik | Snovi na slovo H Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo H Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo H Značenje snova

HAJVANI

ŽIVOTINJE (morske) – Simboliziraju ovosvjetske nesreće, nedaće, vladare i kradljivce. 8

ŽIVOTINJE – Simboliziraju sreću i korist ljudima. 9

HAJZ

Simbolizira bolest, nedostatak i krnjavost u vjeri, namazu i postu, teškoću, brigu ili razilaženje između supružnika. Sanjanje menstruacije kod žene – grijeh, ali ako se okupa od menstruacije – pokajanje i utjeha. Menstruacija kod žene koja je  izgubila nadu da će je dobiti – rodit će se dijete; krvarenje i nakon menstruacije – zapadanje u grijeh iz kojeg se teško može izići; a ako muškarac sanja da ima menstruaciju – onda to znači da ima nedozvoljene odnose sa ženom s kojom, po islamu, ne može stupiti u brak. 10

EL-HAKKAH (sura)

Ko sanja da uči ovo poglavlje bit će na strani Istine. 11

HALA

Simbolizira komoditet, prestanak neimaštine, skromnu suprugu koju je lahko zadovoljiti, visok položaj, znanje koje će se brzo steći, dobro dijete, poslušnog slugu i zarađen imetak. 12

HALAL (opskrba)

Ko sanja da zarađuje halal-opskrbu, to simbolizira pokajanje za griješnika i islam za nevjernika. 13

HALHALE

Simboliziraju sina, visok položaj, širinu, veličinu i ljepotu. Ako muškarac sanja na sebi halhale, zadesit će ga neka bolest ili će pogriješiti u vjeri, a ako žena sanja na sebi halhale – to onda upućuje na sigurnost od straha ako je udata, a ako je neudata – udat će se za darežljivog i dostojanstvenog čovjeka koji će joj činiti puno dobra. 14

HALIFA

Simbolizira lijepo stanje, lijep svršetak, roditelja, sunnet i njegovo prakticiranje, vjeru, karakter, iskrenost u govoru i djelu, udaljavanje od grijeha, afirmiranje dobra, a devalviranje zla i prelazak nemuslimana na islam. Ko sanja da je postao halifa – postići će ugled i čast; preobražavanje u samog halifu, ukoliko je dostojan tog položaja – dobit će visok položaj; ako nije dostojan hilafeta – bit će ponižen, njegov slučaj će se iskomplicirati i pogodit će ga neka nesreća; umiranje halife – neki nedostatak, a ukoliko sanja da je ubio halifu – tražit će veliku stvar i pobijedit će. 15

HALKA

Simbolizira islam. Ko sanja da je uzeo kariku ili halku, on se čvrsto drži užeta islama. Halka na vratima simbolizira portira, vratara ili psa čuvara. Ko sanja da mu je otpala halka, počeo je uvoditi novotarije u vjeru. 16

HAMAJLIJA

Simbolizira laži i prevare, izuzev ako se uči Kur’an ili spominje Allahovo ime. Ako neko u snu liječi bolesnika i uči mu Kur’an ili neke dove spomenute u sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., to upućuje na oslobađanje od bolova i otklanjanje brige i tuge. Međutim, ako se izgovara ili zapisuje ono što nije došlo u Kur’anu i sunnetu, to upućuje na laž u govoru ili rijaluk u djelima. Ako neko sanja da mu se uči ili zapisuje, ili da on uči nekome ili zapisuje, a u tom činu nedostaje Bismillahirr-rahmanir-rahim, ili ajeti iz Kur’ana – sve to onda simbolizira laž i prevaru. 17

HAMAL

Simbolizira brigu, a, po nekima, poreznika. Ko sanja da nosi neki teret, snaći će ga neka briga, shodno težini tereta koji u snu nosi. 18

Islamski sanovnik | Snovi na slovo H Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo H Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo H Značenje snova

HAMAM

Simbolizira brigu, ženu, more, bolest i Džehennem. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu, neke žene će mu zadati brigu; ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo, riješit će se briga; ako neko sanja da je kupatilo njegovo boravište, učinit će grijeh sa nekom ženom i to će se pročuti; ako neko sanja da gradi kupatilo, udovoljit će nekoj svojoj potrebi; ako neko sanja da je ušao u kupatilo – uhvatit će ga drhtavica; a ako neko sanja da ulazi u saunu – neki čovjek ga vara sa njegovom ženom. 19

HAMAMDŽIJA

Simbolizira vraćanje duga, nestajanje briga, neutraliziranje neugodnosti, realiziranje onoga što je zacrtano i čistoću. Nekada upućuje na tjeskobu i bolest, a nekada na osobu koja okuplja ljude u griješenju. 20

HAMBAR

Simbolizira majku onoga koji sanja. 21

HAN

Simbolizira putovanje, ovaj svijet, ženidbu (za neoženjenog), udaju (za neudatu), groblje, snivačevo tijelo, ime, spomen ili javni posao. Ako neko sanja da je ušao u nepoznat hotel, ako je bolestan – umrijet će, a ako je zdrav – otići će na put i izmjenjivati konake. 22

HANDŽAR

NOŽ (mesarski) – Simbolizira jakog i hrabrog čovjeka koji je vješt u rješavanju sporova. 23

NOŽ – Simbolizira dobijanje neke ovosvjetske koristi, službi u određenom mjestu, muško dijete ili argument. Ko sanja da je dobio nož: ako je neoženjen – oženit će se; ako ima trudnu ženu

– imat će lahak porod, a ako nema trudnu ženu, a traži svjedoka da posvjedoči istinu – naći će ga. Ako je nož oštar – svjedok će biti pravedan; ako je nož tup ili iskrivljen – svjedok će biti utjeran u laž, a ako je nož stavljen u korice – svjedoku se neće omogućiti svjedočenje.

Držanje kuhinjskog noža, ne upotrijebivši ga – dobit će sina koji će biti oštrouman, a ako taj nož upotrijebi – prekinut će posao koji je započeo. 24

HANIKAH

Simbolizira putovanja, zuhd, učenje Kur’ana, pokajanje griješnika, islam nevjernika, oslobađanje od briga i tuge, a ponekad može označiti i neku bolest grla. 25

HAPŠENJE

Simbolizira poniženje, brigu, bolest, zapreku odlazak na put, grob i Džehennem. Ako neko sanja da je zatvoren, dobit će neku vlast i poboljšat će svoju vjeru. Ako sanja da je zatvoren u okrečenoj kući udaljenoj od drugih kuća, onda to upućuje na negovu smrt, tj. njegov kabur. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru, ako je umrla osoba nemusliman, u Džehennemu je; a ako je musliman, spriječen je od ulaska u Džennet zbog grijeha koje je počinio. 26

HARAM (opskrba)

Ko sanja da zarađuje haram-opskrbu – to simbolizira činjenje harama i ustrajavanje na njima. 27

HARFA

Ovaj muzički instrument simbolizira izliječenje od bolesti, ženidbu za neoženjenog, dijete za oženjenog i vraćanje osobe na ono u čemu je ranije bila – dobro ili loše. 28

HARUN, a.s.

Ko ga sanja, posebno sa njegovim bratom Musaom, a.s, to upućuje na savladavanje silnika. Uz to sanjanje Haruna, a.s., simbolizira da će neka potreba biti ispunjena, u nekom sukobu – pobijedit će, a postat će imam i predvodnik u svom društvu. 29

HASAN i HUSEJN, r.a.

Sanjanje ove dvojice Alejhisselamovih unuka upućuje na iskušenja, anarhiju i dostizanje šehadeta, a neki vele da taj san upućuje na mnoštvo žena, djece, putovanja, osamljenosti i da će snivač poginuti kao šehid. 30

HASURA

Simbolizira vladarski ili sudijski položaj ili slugu. Ko sanja da nosi hasuru – zadesit će ga neki belaj iz mjesta odakle je nosio hasuru ili će ga zadesiti nešto nepoželjno zbog žene, bolesnika ili zatvorenika, a ako sanja da se umotao u hasuru – to simbolizira opsadu ili nemogućnost mokrenja. 31

EL-HAŠR (sura)

Ko sanja da uči ovu suru – Uzvišeni Allah će uništiti njegove neprijatelje. 32

HATIB

Simbolizira čistoću, skrušenost, pokajanje od grijeha, plakanje zbog grijeha, visok položaj, dug životni vijek, upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla i radost, veselje i okupljanje na skupovima. Ako hatiba sanja neudata žena – udat će se; ako žena sanja da drži hutbu i upućuje savjete – postići će snagu; ako sanja da to čini identično hatibu za vrijeme džuma-namaza – doći će do rastave braka; ako neko sanja nemuslimana da drži hutbu – preći će na islam ili će ubrzo umrijeti; ako osoba na vlasti sanja da drži hutbu, ali je prekine i ne završi – izgubit će vlast i položaj na kojem je bila. 33

HATIDŽA, r.a.

Sanjanje Hatidže, r.a., časne Vjerovjesnikove, s.a.v.s., supruge, simbolizira sreću, dobru porodicu i potomstvo. 34

HAVA, r.a.

Simbolizira bereket u imetku, plodovima i djeci. Ako se sanja Hava, r.a., treba očekivati neku brigu, a ako se već nalazi u nezgodnom položaju – očekivati je razvedravanje; ako se sanjaju Adem, a.s., i Hava, r.a., zajedno, onda treba očekivati iskušenja koja su i oni imali. 35

HAZARDIRANJE

Simbolizira ništavan posao, neprijateljstvo i sukob. 36

Islamski sanovnik | Snovi na slovo H Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo H Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo H Značenje snova

HEDIJA

Simbolizira radost, ljubav, povjerenje, izmirenje između onih osoba koje su prekinule odnose i zaruka između mladića i djevojke. Ko sanja da je dobio ili dao poklon – zaručit će mu se kćerka ili neko od bliže rodbine, što će biti krunisano brakom. 37

HENDEK

Simbolizira čuvare ili vojsku koja čuva i obezbjeđuje vladara ili zemlju. 38

HERMOFRODIT

Simbolizira dvoličnost, a ako je osoba oženjena ili udata, napustit će je supružnik. 39

HIDR, a.s.

Simbolizira rodnost nakon suše; sigurnost nakon straha; olakšice nakon tegoba; dug životni vijek i obavljanje hadža. 40

EL-HIDŽR (sura)

Učenje ovog poglavlja označava da će snivač biti hvaljen i kod Uzvišenog Allaha i kod ljudi. 41

HIJENA

Simbolizira zlu, ružnu, glupu i staru ženu koja se bavi sihirom. Jahanje i posjedovanje hijene – dobijanje žene navedenih svojstava; konzumiranje njenog mesa – bit će opsihren, a konzumiranje njenog mlijeka – obmanut će ga i prevariti. 42

HIPOTEKA

Simbolizira putovanje, zarobljenika, greške ili iskušenja. Ko sanja da je uzet kao jedna vrsta zaloga ili taoca, to upućuje na mnoštvo grijeha; a ko sanja da mu je dat neki zalog, on čini nekoj osobi nepravdu. 43

HIPOTEZA

Simbolizira loš ili dobar i rastužujući ili ohrabrujući govor. 44

HIR

Simbolizira smutnju u vjeri, udaljavanje od upute i manifestiranje istine. 45

HIRURG

Simbolizira otklanjanje bolesti i iščezavanje briga. 46

HLAČE

Simboliziraju ženu, njenu ispravnost i ispravnost kućne čeljadi. Ko sanja da ima nove pantalone oženit će djevicu. Oblačenje pantalona – negriješenje; mokrenje u pantalone – žena će zatrudnjeti; vršenje nužde u pantalone – ljutnja zbog trudnoće žene. A ko sanja da su mu se pantalone odvezale – žena mu se pokazuje drugima. 47

HLAD(OVINA)

Simbolizira pravednog vladara, pobožnog i karakternog učenjaka i suprugu. Ovaj san simbolizira rahatluk, komoditet, korist i ugled, ako se sanja ljeti; a brigu, štetu i novotarije, ako se sanja zimi. Ko sanja da odlazi u hlad kako bi se sklonio i zaštitio od vrućine i žege, spašen od brige i zadobit će dobru ospkrbu; ako neudata žena ili djevojka sanja da je ušla u hlad – oženit će je ugledan i bogat čovjek; a ako neko sanja da je u hladu, pa osjeti studen, te ode na sunce da se malo ugrije – nestat će siromaštva i neimaštine u kojima se našao. 48

HLADNOĆA

Simbolizira siromaštvo. Ko sanja da mu je hladno u hladu, pa se premesti na sunce – oslobodit će se siromaštva, kao što će, osjetivši da mu je vruće na suncu, otići u hlad – simbolizira odagnavanje tuge.

Međutim, ako neko sanja hladnoću u ljetnoj sezoni – onda to upućuje na korist i opskrbu. Neki kažu da oštra zima i velika hladnoća, ako se sanjaju zimi – ne označavaju ništa; ako se sanjaju van zimske sezone – simboliziraju da se predviđeni put tog putnika neće realizirati i u potpunosti izvesti. 49

HLADNJAK

Simbolizira uglednu, korisnu, uslužnu i čestitu ženu. 50

HLJEB

Sanjanje hljeba, somuna ili lepine ima više značenja. Hljeb, uglavnom, asocira na znanje, islam, Kur’an, sunnet, život i imetak. Jedan somun ili lepina označava 40 godina života, a koliko fali od tog hljeba – onda treba oduzeti od tih godina života. Sanjanje hljeba označava i rodnost godine, blagoslov, nafaku i rješavanje problema i nagomilanih nedaća.

Ko sanja bijeli hljeb – to upućuje na lijepu nafaku i ugodan život; crni hljeb – mukotrpan i težak život; ko sanja da drži hljeb od neprosijanog brašna – imat će dobar život i lijepu vjeru; ako je hljeb od ječma – živjet će oskudno i čuvat će se grijeha; a ako je hljeb suh – bit će mu oskudna životna sredstva. Ko, pak, sanja da mu je umrla osoba dala hljeb – dobit će od nekoga imetak ili opskrbu, odakle se i ne nada; ko sanja da mokri po hljebu – stupit će u intimni odnos sa osobom s kojom, po šerijatu, ne može stupiti u brak. 51

Islamski sanovnik | Snovi na slovo H Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo H Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo H Značenje snova

HODANJE

Simbolizira traženje nafake, dobro djelo, iščezavanje briga i pomoć protiv neprijatelja. Ko sanja da šeta ili korača sa jednom nogom, to upućuje da je prošlo pola njegovog životnog vijeka i da je pola kapitala potrošio. Hodanje poput životinja simbolizira prakticiranje djela koja prakticiraju neznalice i nevjernici. Ako ide uspravljen, to jasno upućuje na njegovo interesiranje za islam i islamske propise, kao i to da će biti opskrbljen svakim dobrom. 52

HODNIK

Simbolizira poslugu kojoj je prepušteno vođenje svih poslova. Osvjetljenost i prostranost hodnika u snu upućuje na dobar, a zamračenost i tjeskoba na loš završetak poslova. 53

HOMOSEKSUALNOST

Simbolizira, po jednima, pobjedu nad neprijateljem, a po drugima, osiromašenje snivača i njegovo bankrotstvo. Ako čovjek sanja da je imao homoseksualni odnos sa svojim slugom ili robom – povećat će mu se imetak i radost u onome što posjeduje, a ako je njegov sluga ili rob bio posebno aktivan u tom odnosu – taj sluga ga omalovažava. 54

HOROZ

Simbolizira čovjeka visokog značaja i glasa, ali i roba i osobu robovskog porijekla. Uz to, on može značiti, također, hatiba i učača Kur’ana, ali i čovjeka koji upućuje na dobro, ali ga ne izvršava. Ko sanja da je postao pijetao postat će muezin; ko sanja da mu je pijetao ušao u kuću i kljuca zrnevlje pšenice ili ječma – nešto će mu muezin ukrasti; ko zadobije pijetla – rodit će mu se muško dijete ili će kupiti kuću; a ako u snu doživi neku neugodnost od pijetla – doživjet će neku neugodnost od nepoznate osobe. 55

HOTEL

Simbolizira putovanje, ovaj svijet, ženidbu (za neoženjenog), udaju (za neudatu), groblje, snivačevo tijelo, ime, spomen ili javni posao. Ako neko sanja da je ušao u nepoznat hotel, ako je bolestan – umrijet će, a ako je zdrav – otići će na put i izmjenjivati konake. 56

HRANA

Ko sanja da nekoga zove jesti – odmorit će se nakon umora; ko sanja da ga drugi poziva na objed – otići će na dalek put; ko sanja da jede sopstveno meso – on jede od svog imetka i iz svoje riznice; ako sanja da jede tuđe meso – ogovara ga, a ko sanja da jede kuhano ili pečeno meso – jede tuđi imetak. 57

HRAPAVOST

Ako neko sanja da je obukao grubu i hrapavu odjeću, da jede neku neukusnu hranu ili govori grubim i sirovim govorom, a bude od bogatih i imućnih ljudi, to simbolizira da će izgubiti položaj, promijenit će se njegovo dotadašnje stanje i smanjit će mu se opskrba. 58

HRAST

Simbolizira teškog, napornog i škrtog bogataša, dug period, usamljenost i putovanje. 59

HRIDINE

Simboliziraju strpljive žene, odlučnost, čvrstinu, stabilnost i dug životni vijek. Uz to, mogu simbolizirati i grube, nemarne ljude, neznalice i mrtvace. 60

HRKANJE (U SNU)

Simbolizira otkrivanje onoga što se želi skriti; sigurnost od straha i nemarnost snivača. 61

HROKTANJE SVINJE

Simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i dominaciju nad njihovim imetkom. 62

HROMOST

Simbolizira putovanje, dug životni vijek, poboljšanje vjere i povećanje znanja. Ko sanja da je hrom zadobit će znanje i utemeljenje u svojoj vjeri. 63

HRONIČNA BOLEST

Simbolizira stjecanje sredstava za život vlastitim trudom, onemogućavanje putovanja i nemogućnost ostvarenja namjere. 64

Islamski sanovnik | Snovi na slovo H Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo H Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo H Značenje snova

HROPAC

Simbolizira oslobađanje bolesnog od bolesti, zatvorenika od zatvora, putovanje, osiromašenje, sastanak sa onim koji je bio odsutan, kajanje za neku veliku stvar. Ko sanja da je umro, pa zatim oživio – učinit će grijeh, a zatim se pokajati. Ko sanja da je umro iznenada, bez ikakvih simptoma smrti i bez bolesti, život će mu se produžiti. Ko sanja da neće umrijeti, približio mu se smrtni čas.

Ko sanja da nikad neće umrijeti, poginut će na Allahovom putu. Ko sanja da je umro i vidi da ga zamotavaju u ćefine i vidi ljude kako ga ispraćaju do kabura, uspio je na dunjaluku, ali je vjeru pokvario. Ko sanja da je umro i leži na zemlji bez odjeće, osiromašit će. Nalaženje umrlog – zadobijanje kapitala; smrt roditelja – tjeskoba življenja; umiranje majke – pogoršavanje materijalnog stanja; umiranje sina – riješit će se svog neprijatelja; umiranje kćerke – riješit će se očaja sramnog mjesta.

Ako trudna žena sanja da je umrla i da je nose i plaču za njom, ali bez naricanja – rodit će muško dijete. Ako neoženjen ili neudata sanjaju svoju smrt, stupit će u bračnu vezu. Smrt osobe u braku simbolizira razvod braka. Umiranje prijatelja – rastanak s njim; razgovor s mrtvim – dug životni vijek; uzimanje nešto od umrlog – nafaka. Ono što umrli kaže u snu o sebi i drugome smatra se istinitim. Ako neko sanja da živi i nakon smrti, obogatit će se nakon neimaštine i pokajat će se za učinjene grijehe. Ko bude sanjao da ide stopama umrlog, slijedit će njegov životni put. 65

HRPA (novca)

Simbolizira tajnu. Ko sanja da je nekom čovojeku dao zavežljaj ili kesu s novcem, povjerava mu neku tajnu. Ako je novac originalan, tajna je lijepa; ako je novac falsificiran, tajna je ružna; a ako ta osoba otvori taj zavežljaj ili kesu, on će otkriti tajnu. 66

HRVANJE

Simbolizira svađu, prepirku ili spor. Ko sanja da se neki čovjek sa njim bori ili hrve – to upućuje na propadanje njegovog imetka. Inače, gubitnik u snu u borbi ili hrvanju je pobjednik na javi, i obrnuto. Ako neko sanja da se džini sa njim bore – to upućuje na njegovo korišćenje kamate, upotrebljavanje sihira i nestanak imetka. 67

HRZANJE KONJA

Simbolizira respektiranje od strane nekog časnog čovjeka s kojim će se razgovarati. 68

HUD, a.s.

Ko sanja Huda, a.s., bit će izložen neprijatnostima od strane svojih protivnika, ali će se sve dobro završiti. 69

HUDHUD

Simbolizira pisara, kritičara, intelektualca, čovjeka koji je vezan za putovanja ili, čak, onoga koji ima malo vjere u sebi i koga bije loš glas. Ko ga vidi postići će ugled i kapital, ili će mu doći musafir, ili će postići sigurnost i zaštitu od straha. Ako ga sanja da ga drži u ruci, dobit će dobru vijest iz daleka; a ako sanja da je zadobio ženku pupavca, a ne bude oženjen, oženit će se. 70

EL-HUDŽURAT (sura)

Ko sanja da uči ovu suru, bit će pažljiv prema svojoj rodbini. 71

HUM

Simbolizira ljude uglednog porijekla, velikog znanja, ogromnog imetka i visokog položaja. Ako neko sanja da sa neke uzvisine ili brežuljka drži govor ili uči ezan i ako je dostojan vlasti – zadobit će je ili će postati sudija, pravnik, hatib ili mujezin. Ako je ta uzvisina obrasla zelenilom, to upućuje na ljepotu njegove vjere.

Ko sanja da sjedi na brežuljku, da se uhvatio ili oslonio na njega – povezat će se sa nekom značajnom ličnošću; ko sanja da sjedi u hladu nekog brežuljka – uživat će zaštitu nekog poznatog čovjeka; hodanje po brežuljku – sačuvanost od nečega; spuštanje sa neke uzvisine – briga ili tuga; a ako neko sanja da se nalazi na nekom brežuljku, a bolestan je – taj brežuljak predstavlja tabut, a ako nije bolestan, a nije oženjen – oženit će se časnom i bogatom ženom. 72

EL-HUMEZE (sura)

Ko sanja da uči ovo poglavlje, sakupit će kapital koji će trošiti u činjenju dobrih djela. 73

HURME (nedozrele)

Simboliziraju opskrbu, glasonošu koji donosi dobru vijest i imetak koji dugo ne traje. Ko sanja da jede nedozrele hurme – iskoristit će neki halal-imetak. 74

HURME

Simboliziraju učenje Kur’ana, slast imana, kišu i halal- opskrbu. Gledanje hurmi u snu ukazuje na kišu; jedenje kvalitetnih hurmi – uskoro će čuti dobre i korisne riječi; rasprsnuće hurme i vađenje košpice iz nje– rađanje djeteta; prosipanje hurmi – namjera odlaska na put; ubiranje hurmi sa palme u vrijeme kada su one zrele – ženidba sa bogatom i čestitom ženom; ubiranje svježih hurmi sa suhe palme – naučit će od griješnika nešto što će mu koristiti, a ako je u brigama – riješit će ih se. 75

HUSEJN, r.a.

Sanjanje ove dvojice Alejhisselamovih unuka upućuje na iskušenja, anarhiju i dostizanje šehadeta, a neki vele da taj san upućuje na mnoštvo žena, djece, putovanja, osamljenosti i da će snivač poginuti kao šehid.76

Autor teksta “Islamski sanovnik | Snovi na slovo H” “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. En-Nabulsi, 463.
 2. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 37. 
 3. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36.
 4. Ibn Sirin, 55-56; Ibn Sirin (b), 45-46; En-Nabulsi, 141-142. i El-Džemel, 67. 
 5. Ibn Sirin, 56; Ibn Sirin (b), 47-48; En-Nabulsi, 144. i El-Džemel, 68. 
 6. En-Nabulsi, 44. 
 7. Ibn Sirin, 357. i 373; Ibn Sirin (b), 378. i 397; En-Nabulsi, 148. i 361. i El- Džemel, 230-231. 
 8. Ibn Sirin, 286. i Ibn Sirin (b), 303.
 9. Ibn Sirin, 377.
 10. Ibn Sirin, 106. i 359; Ibn Sirin (b), 109. i 380-381. i En-Nabulsi, 165. 
 11. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 37.
 12. En-Nabulsi, 366.
 13. En-Nabulsi, 154. 
 14. Ibn Sirin, 279; Ibn Sirin (b), 296. i En-Nabulsi, 178-179. 
 15. Ibn Sirin, 145; Ibn Sirin (b), 151. i En-Nabulsi, 179-180.
 16. Ibn Sirin, 347; Ibn Sirin (b), 368. i En-Nabulsi, 155.
 17. Ibn Sirin, 376; En-Nabulsi, 221. i El-Džemel, 242.
 18. Ibn Sirin, 150. i 168; Ibn Sirin (b), 156. i 177. i En-Nabulsi, 158. i 326.
 19. Ibn Sirin, 256-258; Ibn Sirin (b), 271-272. i En-Nabulsi, 159-161.
 20. Ibn Sirin, 168; Ibn Sirin (b), 177. i En-Nabulsi, 161. 
 21. Ibn Sirin, 246. i Ibn Sirin (b), 260.
 22. Ibn Sirin, 260-261; Ibn Sirin (b), 275. i En-Nabulsi, 72. i 169-170.
 23. Ibn Sirin, 345. i Ibn Sirin (b), 365. 
 24. Ibn Sirin, 344-345 i Ibn Sirin (b), 364. i En-Nabulsi, 255. 
 25. En-Nabulsi, 170. 
 26. Ibn Sirin, 261. i 355; Ibn Sirin (b), 275-276. i 376. i En-Nabulsi, 140-141. i 243-244.
 27. En-Nabulsi, 154. 
 28. En-Nabulsi, 343.
 29. Ibn Sirin, 30; Ibn Sirin (b), 14; En-Nabulsi, 463. i El-Džemel, 21. 
 30. En-Nabulsi, 44.
 31. Ibn Sirin, 349; Ibn Sirin (b), 370. i En-Nabulsi, 150.
 32. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 37. 
 33. En-Nabulsi, 177.
 34. En-Nabulsi, 44. 
 35. En-Nabulsi, 164. 
 36. En-Nabulsi, 414.
 37. Ibn Sirin, 356. i 368; Ibn Sirin (b), 377. i 391. i En-Nabulsi, 464.
 38. En-Nabulsi, 181. i El-Džemel, 233.
 39. En-Nabulsi, 181.
 40. Ibn Sirin, 31; Ibn Sirin (b), 14. i En-Nabulsi, 176. 
 41. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 35. 
 42. Ibn Sirin, 192; Ibn Sirin (b), 203. i En-Nabulsi, 309. 
 43. Ibn Sirin, 365; Ibn Sirin (b), 387-388. i En-Nabulsi, 225. 
 44. En-Nabulsi, 173.
 45. En-Nabulsi, 352.
 46. En-Nabulsi, 122.
 47. Ibn Sirin, 139-140; Ibn Sirin (b), 145; En-Nabulsi, 249. i El-Džemel, 201.
 48. En-Nabulsi, 322.
 49. En-Nabulsi, 66. i El-Džemel, 216-217.
 50. Ibn Sirin, 291; Ibn Sirin (b), 309. i En-Nabulsi, 65.
 51. Ibn Sirin, 122-123. i 377; Ibn Sirin (b), 126-127; En-Nabulsi, 170-171. i El-Džemel, 173-174. 
 52. En-Nabulsi, 429.
 53. Ibn Sirin, 246-247; Ibn Sirin (b), 260; En-Nabulsi, 200. i El-Džemel, 236.
 54. Ibn Sirin, 361-362; Ibn Sirin (b), 384. i 385. i En-Nabulsi, 409.
 55. Ibn Sirin, 200-201; Ibn Sirin (b), 213. i En-Nabulsi, 202. 
 56. Ibn Sirin, 260-261; Ibn Sirin (b), 275. i En-Nabulsi, 72. i 169-170.
 57. En-Nabulsi, 51-52.
 58. En-Nabulsi, 174.
 59. Ibn Sirin, 312; Ibn Sirin (b), 330. i En-Nabulsi, 79.
 60. Ibn Sirin, 242; Ibn Sirin (b), 255; En-Nabulsi, 296-297. i El-Džemel, 257.
 61. Ibn Sirin, 102; Ibn Sirin (b), 105. i En-Nabulsi, 350.
 62. Ibn Sirin, 109. i Ibn Sirin (b), 113. 
 63. Ibn Sirin, 118-119; Ibn Sirin (b), 122-123; En-Nabulsi, 329-330. i El-Džemel, 166-167. 
 64. En-Nabulsi, 423.
 65. Ibn Sirin, 59-61; Ibn Sirin (b), 50-51; En-Nabulsi, 443-445. i El-Džemel, 72-74. 
 66. Ibn Sirin, 340; Ibn Sirin (b), 359. i En-Nabulsi, 299. 
 67. En-Nabulsi, 299.
 68. Ibn Sirin, 109. i Ibn Sirin (b), 112.
 69. Ibn Sirin, 29; Ibn Sirin (b), 12; En-Nabulsi, 466. i El-Džemel, 18.
 70. Ibn Sirin, 200; Ibn Sirin (b), 212. i En-Nabulsi, 464.
 71. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 36. 
 72. Ibn Sirin, 239-240; Ibn Sirin (b), 253. i En-Nabulsi, 96-97.
 73. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38.
 74. En-Nabulsi, 78.
 75. Ibn Sirin, 130-132. i 313; Ibn Sirin (b), 135-136. i 331; En-Nabulsi, 97-98. i El-Džemel, 185-186. 
 76. En-Nabulsi, 44.

Vaš komentar