Islamski sanovnik | Snovi na slovo J

JABUKA

Simbolizira djecu, ambiciju, preokupaciju i opsesiju. Dobijanje, posjedovanje ili jedenje jabuke u snu – postizanje uspjeha u onome čime je osoba preokupirana, srazmjerno kvalitetu i količini jabuka. Slatke jabuke – halal imetak; kisele – haram; stablo jabuke – vjernik koji je blizak ljudima; zasađivanje jabuke – odgajanje jetima; zagristi jabuku – jesti ono na što ljudi ne obraćaju pažnju, postizanje dobra, zadovoljstva i uspjeha; mirisanje jabuke u džamiji – ženidba; mirisanje jabuke od strane žene na nekom skupu – ta žena će postati poznata i respektirana; a jedenje jabuke na nekom poznatom mjestu od strane žene – rodit će lijepo dijete. 1

JACIJA-NAMAZ

Simbolizira kraj životnog vijeka, ispunjavanje obaveza prema porodici ili pripremu za putovanje, brak, odnosno prelazak iz mjesta u mjesto. Ako neko sanja da klanja jaciju-namaz to upućuje da se on lijepo ophodi prema svojoj porodici, izazivajući radost i smirenost u njihovim srcima. 2

JAHAČ

Simbolizira buduću ženu, ženu koja prihvaća, babicu ili akušerku. 3

JAHAĆA ŽIVOTINJA

Simbolizira imetak i autoritet uglednog čovjeka. Nagizdana jahaća životinja – povećanje autoriteta i ugleda. Ukoliko neko sanja da jaše na životinji koja na sebi nema ukrase to upućuje na skromnu i poniznu osobu, na osobu koja je, u suštini, bolja nego što se javno pokazuje. 4

JAHANJE

Jahanje jahalice simbolizira slijeđenje svojih niskih želja; jahanje svih jahalica – postizanje ugleda i ostvarivanje želja; smušenost u jahanju – slijeđenje niskih želja; vještina u jahanju – spašavanje od smutnji i postizanje onoga što se želi; a jahanje na vratu nekog čovjeka – težak posao, i ako ga taj čovjek zbaci s vrata – neće dovršiti svoj posao. 5

JAHJA, a.s.

Ovaj san simbolizira pobožnost, dobra djela, puno putovanja i upućenost u mnoge znanosti, posebno u medicinu. 6

JAJA (kuhana)

Simboliziraju brzu ospkrbu, zadovoljstvo i radost. 7

JAJA

San da je kokoška snijela jaje ukazuje na dijete koje će mu se roditi. Kuhana jaja – završit će dobro posao koji je započeo; oguljeno kuhano jaje – lahka zarada; jesti kuhana jaja – oženiti ženu koja posjeduje imetak; piti nekuhano jaje – jesti haram-imetak, zapasti u brigu ili počiniti grijeh; mnogo jaja, za neoženjenog – ženidba, a za oženjenog – djeca; onaj ko sanja da daje jaje – rodit će mu se dijete, a ako se jaje, pri tom, razbije – dijete će mu umrijeti. 8

Islamski sanovnik | Snovi na slovo J Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo J Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo J Značenje snova

JAJCE

Sanjanje dva muška jajca simbolizira meleke, jer kada se oni odstrane od čovjeka, nestane strasti i pohota, kao što te osobine meleki ne posjeduju. 9

JAKUB, a.s.

Ko ga sanja zadobit će snagu, blagodat, žene i djecu, ali će od njih imati neku brigu i tugu, koja će nestati. 10

JAMA

Simbolizira zamku, a često i sigurnost od straha i spašavanje od neugodnosti. Ko sanja da sebi kopa rov ili jamu, ili da mu kopa neko drugi, neko će njemu ili će on nekome postaviti zamku. Ko sanja da je pao u jamu – past će u zamku; ko sanja da je ušao u jamu ili rov i iz njega ne vidi nebo – lopovi će mu provaliti u kuću i opljačkati je; a ako sanja da je putnik – napast će ga lopovi; a ako je u rovu ili jami uzeo abdest ili okupao se – bit će mu vraćeno i nadoknađeno ono što mu je ukradeno. 11

JAMČENJE

Simbolizira kajanje ili predmet jamčenja. Ako je nešto dobro, upućivat će na činjenje dobra; a ako je premdet jamčenja nešto što je haram, onda će to označavati štetu i siromaštvo. Ko sanja da nekoj osobi nešto jamči, usvojit će i prihvatiti neku od njegovih osobina. 12

JANTAR

Simbolizira imetak sumnjivog porijekla. Za onoga koji očekuje dijete simbolizira rađanje djeteta. On, također, simbolizira licemjernog prijatelja. Zrno ćilibara – prijatelj od kojeg nema pomoći, a mnogo ćilibara – haram-imetak. 13

JANJE

Simbolizira dijete. Zaklati janje, ali ne iz razloga da se jede njegovo meso, upućuje na smrt njegovog djeteta ili djeteta iz njegove rodbine, dok dobijanje janjećeg ili telećeg mesa simbolizira dobijanje manjeg imetka. 14

JARAC

Simbolizira čovjeka ili neznalicu koji ima loš izbor, a katkada stabilnog i jakog čovjeka u vjeri. Njegovo značenje je slično značenju koje je navedeno kod ovna. 15

JARAK

Simbolizira čuvare ili vojsku koja čuva i obezbjeđuje vladara ili zemlju. 16

JARAM

Simbolizira dobro i pozitivno, a može značiti i putovanje. 17

JARE

Simbolizira dijete. Ko sanja zaklano jare umrijet će mu dijete, a ako snivač sanja da je zaklao jare kako bi ga pojeo, zadobit će neki imetak. 18

Islamski sanovnik | Snovi na slovo J Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo J Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo J Značenje snova

JAREBICA

Simbolizira neprivrženu, ali lijepu ženu, kradljivca ili osobu koja skriva tajne. Uz to, jarebica upućuje da će čovjek imati više žena. Uzimanje jarebice u snu, upućuje na ženidbu sa neprivrženom, ali lijepom ženom. Ko sanja da ima mnogo jarebica, družit će se sa nasmijanim ljudima; a ko sanja da je ulovio mnogo jarebica, zadobit će obilan imetak od ljudi na vlasti. Ukoliko neko sanja mužjaka jarebice, a ima trudnu ženu, rodit će mu se muško dijete. 19

JA-SIN (sura)

Ko sanja da uči suru Ja-Sin – zavoljet će časnu Poslanikovu, s.a.v.s., porodicu. 20

JASLE

Simboliziraju moć, snagu ili ženu. 21

JASMIN

Simbolizira dobro, zadovoljstvo i sreću, ali, katkad, brigu i žalost. Ko vidi ili nađe u snu jasmin – zadobit će dobro, zadovoljstvo i sreću, bit će otklonjene od njega brige; a ako je bio neoženjen – oženit će se; a ako sanja da su se meleki spustili i skupljaju jasmin – nestat će učenjaka u dotičnom mjestu. 22

JASTREB

Simbolizira čovjeka, punog snage i nasilja, muško dijete, a može simbolizirati i zatvor ili smrt. Ko sanja da je uzeo jastreba u ruku – strpat će nekog lopova u zatvor; ako mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb – rodit će mu se sin koji će biti silan i hrabar, a ko sanja da ga jastreb prati – naljutit će se na njega hrabar i smion čovjek. 23

JASTUK

Simbolizira dijete, ženu, majku, slugu, sačuvan kapital ili rahatluk. Ko sanja da mu je jastuk ukraden – umrijet će mu žena ili služavka, a ko sanja da nosi jastuk – zadobit će neko dobro. 24

JAVLJANJE

Ko sanja da mu se pokazalo ili pojavilo ono što mu je na javi skriveno, to simbolizira društvo nakon usamljenosti ili rađanje djetata nakon izgubljene nade da će to doživjeti. 25

JAVNOST

Ako se javno ispoljava ono što bi se trebalo prikrivati, simbolizira javno dijeljenje sadake, uzdizanje u položaju, porast ugleda i neku vrstu prevlasti. 26

JAZBINA

Simbolizira slijeđenje novotarija i privrženost neutemeljenoj tradiciji. Jazbina ili leglo, također, simbolizira i usta, pa ko sanja jazbinu ili pećinu iz koje je izišao neki hajvan – to simbolizira izlazak riječi i govora iz njegovih usta. 27

JEČAM

Simbolizira imetak, tjelesno zdravlje, postizanje dobra, koristi i zarade ili dijete koje neće dugo živjeti. Mladi ječam – rodnost; kupovanje ječma – veliko dobro, a sijanje ječma – djelo kojim je Plemeniti Allah zadovoljan. 28

JEDENJE (S DRUGIM)

Jedenje sa odsutnom osobom simbolizira dobro; sa umrlom osobom – neku kaznu i globu; a sa džinima i šejtanima – postupke suprotne djelovanju zlih ljudi. 29

JEDNJAK

Simbolizira zdravlje i bolest. 30

Islamski sanovnik | Snovi na slovo J Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo J Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo J Značenje snova

JEDRA

Simboliziraju vlast. Ko sanja da su mu jedra podignuta – steći će vlast, ugled i čast. 31

JEKA

Simbolizira čovjeka koji se pretvara pokazujući u toku dana skrušenost i pobožnost, a noću čini grijehe, krade i uznemirava ljude. 32

JELEN

Simbolizira krunu, dostojanstvo, korpulenciju i dominaciju nad neprijateljem, a nekada čovjeka stranca koji živi u planinama i čija je hrana halal. Ko sanja da mu se glava pretvorila u jelensku, označava zadobijanje vođstva i upravljanja. 33

JELENGLJIVA

Ova vrsta jestivih gljiva simbolizira čovjeka kojeg vole časni ljudi ili ženu od koje nema nikakva dobra. Ko sanja da jede ovu vrstu gljive – steći će halal-imetak. 34

JELO

Ko sanja da nekoga zove jesti – odmorit će se nakon umora; ko sanja da ga drugi poziva na objed – otići će na dalek put; ko sanja da jede sopstveno meso – on jede od svog imetka i iz svoje riznice; ako sanja da jede tuđe meso – ogovara ga, a ko sanja da jede kuhano ili pečeno meso – jede tuđi imetak. 35

JERUSALEM

Ko sanja da klanja u Jerusalemu – naslijedit će kapital ili će izvršiti neko dobročinstvo, a ko sanja da je palio neku svjetiljku u Jerusalemu – stradat će neko od njegove djece ili će morati ispuniti zavjet dat u vezi sa svojim djetetom. 36

JETIM

Simbolizira poniženje. Ko sanja da je siroče, to upućuje da se neko izigrava, jer su jetimi nemoćni, a imetak im je u rukama drugih. 37

JETRA

Upućuje na hrabrost, srdžbu i milost, a nekada na život i djecu. San da neko ima veliku jetru znači hrabrost; jedenje jetre – zadobijanje snage i neke koristi od svog djeteta; bolovi u jetri – loš odnos prema djetetu ili voljenoj osobi; rana na jetri – grijeh; otkidanje ili presijecanje jetre – smrt. Također, ko bude gledao jetru, pa vidio svoje lice u njoj – umrijet će. 38

JEVMI-AŠURA

Simbolizira neku nesreću ili nedaću onome koji sanja nekoga od Vjerovjesnikove, s.a.v.s., porodice, i sanja da je taj dan – Dan ašure. Ako, pak, sanja nekoga od njihovih neprijatelja – to ima suprotno značenje. 39

JEVREJ

Simbolizira oponenta, sihirbaza, obmanjivača i prevaranta. Neki tumače da on označava neprijatelja u liku prijatelja. Ako snivač koji sanja Židova bude fakih ili učenjak, on će skrivati svjedočenje i znanje, kao što su i oni iskrivili i sakrili Istinu. 40

JEZERO

Simbolizira komunikativnu i bogatu ženu, sudstvo i vlast, a za putnika nemogućnost putovanja. 41

JEZIČAR

Simbolizira besposlicu u govoru, prevodioca i tumača. 42

JEZIK

Jezik je u snu tumač onoga koji sanja i realizator njegovih zamisli. Dug jezik u snu predstavlja snagu i uspjeh protiv neprijatelja; a vezan jezik siromaštvo i bolest. Crna dlaka izrasla na jeziku nagovještava zlo koje će se brzo desiti, a bijela dlaka zlo koje će se kasnije desiti. Dva jezika znače stjecanje i drugog znanja i argumenata, a više jezika upućuje na rađanje više djece. 43

Islamski sanovnik | Snovi na slovo J Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo J Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo J Značenje snova

JEŽ

Simbolizira uskogrudnu i nemilosrdnu osobu, varku i obmanu, zlo, utajivanje i špijuniranje. 44

JUNICA

Simbolizira uspješno organiziranje života osobe koja je sanja. Ko sanja da jaše junicu – postići će ugled i čast; ko sanja da jaše junicu pod čijim nogama se nalaze neki ljudi – rukovodit će većim brojem ljudi ili će dobiti hairli djecu; a ko sanja da jaše na junici koja nosi neki teret, ali nema izgled jahaće životinje – zadesit će ga briga i žalost. 45

JUNUS, a.s.

Ko ga sanja požurit će sa nekim poslom koji će ga dovesti do zatvora ili nezgodnog položaja, ali će ga Plemeniti Allah osloboditi toga. Uz to, osoba koja sanja sklona je brzoj srdžbi i brzoj promeni raspoloženja. 46

JUPITER

Sanjanje pada ili plamtenje Jupitera simbolizira namaz, ibadet, hadž, učača Kur’ana, prenosioca hadisa ili tumača snova. Ko sanja Jupiter zajedno s Mjesecom, to se odnosi na trgovinu, nafaku i ugled. 47

JUSUF, a.s.

Simbolizira učinjeno nasilje, zatvor, odvajanje od porodice, iskušenje od strane žena, ali i pobjedu nad svim iskušenjima. 48

JUTRO (rano)

Simbolizira rađanje ili udavanje kćerki, svjetlo, Uputu, zikrullah ili učenje Kur’ana. 49

JUTRO

Simbolizira ispunjavanje obećanja. Ko sanja da se pojavilo jutro, a on bude bolestan, bolest će nestati – bilo smrću ili izliječenjem; a ko sanja da je klanjao sabah-namaz sa ljudima – čekat će putovanje, otići će na hadž ili će dosegnuti do Dženneta, ako umre; a ako to sanja zatvorenik – bit će pušten na slobodu. 50

JUVELIR

Simbolizira lažova, prevaranta i obmanjivača. To je zla osoba od koje nema koristi. Nekada, međutim, može označavati znanje, uputu, radost, ženidbu i dobre ljude. 51

Autor teksta “Islamski sanovnik | Snovi na slovo J” “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. Ibn Sirin, 309; Ibn Sirin (b), 327. i En-Nabulsi, 95-96.
 2. Ibn Sirin, 49, Ibn Sirin (b), 36; En-Nabulsi, 302. i El-Džemel, 53. 
 3. En-Nabulsi, 451.
 4. Ibn Sirin, 337. i Ibn Sirin (b), 356. 
 5.   Ibn Sirin, 363-364; Ibn Sirin (b), 386; En-Nabulsi, 222. i El-Džemel, 243.
 6. Ibn Sirin, 30; Ibn Sirin (b), 14; En-Nabulsi, 477-478. i El-Džemel, 22. 
 7. En-Nabulsi, 427.  
 8. Ibn Sirin, 107-108; Ibn Sirin (b), 111-112. i En-Nabulsi, 83-84. 
 9. En-Nabulsi, 175.
 10. Ibn Sirin, 29; Ibn Sirin (b), 13; En-Nabulsi, 479. i El-Džemel, 19.
 11. Ibn Sirin, 253; Ibn Sirin (b), 268. i En-Nabulsi, 151-152. i 248.
 12. En-Nabulsi, 418. 
 13. Ibn Sirin, 282. i Ibn Sirin (b), 298.
 14. Ibn Sirin, 187; Ibn Sirin (b), 198. i En-Nabulsi, 174. i 456.
 15. Ibn Sirin, 187; Ibn Sirin (b), 198. i En-Nabulsi, 102.
 16. En-Nabulsi, 181. i El-Džemel, 233. 
 17. En-Nabulsi, 462.
 18. En-Nabulsi, 120.
 19. Ibn Sirin, 197-198; Ibn Sirin (b), 209. i En-Nabulsi, 144. i 367. 
 20. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36.
 21. En-Nabulsi, 433.
 22. Ibn Sirin, 315; Ibn Sirin (b), 333. i En-Nabulsi, 477. 
 23. Ibn Sirin, 196; Ibn Sirin (b), 208. i En-Nabulsi, 301. 
 24. Ibn Sirin, 333; Ibn Sirin (b), 352. i En-Nabulsi, 419. i 472-473.
 25. En-Nabulsi, 324. 
 26. En-Nabulsi, 229.
 27. En-Nabulsi, 119. 
 28. Ibn Sirin, 318; Ibn Sirin (b), 336. i En-Nabulsi, 287. 
 29. En-Nabulsi, 51. 
 30. En-Nabulsi, 424. 
 31. En-Nabulsi, 377.
 32. En-Nabulsi, 297. i El-Džemel, 257.
 33. Ibn Sirin, 189; Ibn Sirin (b), 200. i En-Nabulsi, 59.
 34. Ibn Sirin, 322; Ibn Sirin (b), 341. i En-Nabulsi, 397.
 35. En-Nabulsi, 51-52.
 36. En-Nabulsi, 369.
 37. Ibn Sirin, 354; Ibn Sirin (b), 375. i En-Nabulsi, 477.
 38. Ibn Sirin, 93; Ibn Sirin (b), 93-94; En-Nabulsi, 388-389. i El-Džemel, 124-125.
 39. En-Nabulsi, 325.
 40. En-Nabulsi, 480.
 41. Ibn Sirin, 287; Ibn Sirin (b), 304; En-Nabulsi, 64. i El-Džemel, 217.
 42. En-Nabulsi, 407.
 43. Ibn Sirin, 83. i 380; Ibn Sirin (b), 80-81; En-Nabulsi, 406-407. i El-Džemel,111. 
 44. En-Nabulsi, 383.
 45. En-Nabulsi, 327. 
 46. Ibn Sirin, 30; Ibn Sirin (b), 13; En-Nabulsi, 480. i El-Džemel, 20.
 47. En-Nabulsi, 376.
 48. Ibn Sirin, 30; Ibn Sirin (b), 13; En-Nabulsi, 480. i El-Džemel, 20.
 49. En-Nabulsi, 78. i 356.
 50. En-Nabulsi, 295. 
 51. Ibn Sirin, 170; Ibn Sirin (b), 180; En-Nabulsi, 206, 294. i 421. i El-Džemel, 241. 

Vaš komentar