Jesu li haridžije izmišljali hadise?

Učenjaci smatraju da su, od svih političkih stranaka i grupacija, haridžije najmanje lagale. Razlog je taj što oni smatraju da svaki veliki grijeh, u što spada i laž, izvodi iz vjere. Međutim, i pored takvog vjerovanja, pojedini njihovi prvaci, tvrde neki, nisu se uspjeli sačuvati od izmišljanja hadisa na Allahova Poslanika, s.a.v.s. Jedan njihov šejh je prenio sljedeće:

“Hadisi su vjera, pa pazite od koga uzimate vašu vjeru. Nama kada bi se nešto dopalo, mi smo ga proglašavali hadisom.”

Abdur-Rahman b. Mehdi kaže: “Haridžije i bezbožnici su izmislile ovaj hadis:

’Ako do vas od mene dopre hadis, vi ga uporedite sa Allahovom Knjigom, pa ukoliko bude u skladu sa Allahovom Knjigom, znajte da sam ga ja izgovorio.’” 1

Osim spomenutog, dr. Mustafa es-Sibai tvrdi da nije našao ni jednog validnog dokaza iz koga se može vidjeti da su haridžije uistinu učestvovale u izmišljanju hadisa na Allahova Poslanika, s.a.v.s. Niti je naišao ni na jednog haridžiju koga su hadiski učenjaci ocijenili lažovom.

Jesu li haridžije izmišljali hadise haridžije haridžija hadis hadisi hadise El-Kelimeh Kelimeh El Kelimeh
Učenjaci smatraju da su, od svih političkih stranaka i grupacija, haridžije najmanje lagale.

Dva spomenuta dokaza, prema mišljenju Es-Sibaija, nisu validna.

„Prvi je spomenut od nekog njihova šejha, ali se ne zna ni ko je taj šejh, ni kakav je kao prenosilac, dok drugi vezuju za Abdur-Rahman b. Mehdija, a meni nije poznat stepen pouzdanosti onoga što vezuju za njega. A iako bi riječi da su spomenuti hadis izmislile haridžije bile njegove, nije spomenuto ime osobe koja je taj hadis izmislila, a bez toga nije ispravno to pripisivati haridžijama.”

Zekerija es-Sadži je prenio od Jahjaa b. Meina da je kazao:

“Spomenuti hadis su izmislili bezbožnici.”

Slične riječi su zabilježene i od El-Hattabija. Međutim, oni nisu spomenuli da su ga izmislili haridžije. 2

Autor teksta Mahmut Karalić iz knjige “Hadis i hadiske znanosti”.

  1. Vidi: Dr. Mustafa es-Sibai „Es-Sunne ve mekanetuha fit-tešri‘il-islami“, 82. str.
  2. Isti izvor, 82. i 83. str.

Vaš komentar