Koga ćeš kriviti za neuspijeh?

Ebu Zerr, r.a. prenosi da je Poslanik, prenoseći od Gospodara svjetova, rekao:

“Robovi Moji, zabranio sam nepravdu Sebi i među vama sam zabranio nepravdu, pa ne budite nepravedni. Robovi Moji, svi ste vi zalutali, osim onih koje sam Ja uputio. Molite Me da vas uputim i Ja ću vas uputiti. Robovi Moji, svi ste vi gladni, osim onih koje Ja nahranim, pa tražite od Mene da vas nahranim i Ja ću vas nahraniti.

Robovi Moji, svi ste vi goli, osim onih koje Ja odjenem, tražite od Mene da vas odjenem i Ja ću vam odjeću dati. Robovi Moji, vi griješite noću i danju, a Ja praštam grijehe. Tražite od Mene da vam oprostim i Ja ću oprostiti. Robovi Moji, kada biste vi, i prvi i posljednji, i džini i ljudi, imali vjeru najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi povećalo Moju vlast.

Robovi Moji, kada biste vi, i prvi i posljednji, i džini i ljudi, bili kao najgrješniji i najgori čovjek, to nimalo ne bi umanjilo Moju vlast. Robovi Moji, kada biste vi, i prijašnji i potonji, i ljudi i džini, stali na jedno mjesto i svaki od Mene tražio što mu treba i kada bih svakome od njih dao ono što traži, to nimalo ne bi umanjilo ono što imam, osim onoliko koliko bi mora nestalo kada bi konac stavio u njega, a potom izvukao.

Robovi Moji, vaša djela su bitna, za njih će vas pitati i račun ćete polagati, za njih će vas nagraditi na Sudnjem danu. Ko bude imao dobra, neka zahvali Allahu, a ko ne bude imao dobrih djela, neka ne krivi nikoga drugog osim sebe.“

Koga ćeš kriviti za neuspijeh? Poruka i opomena sa mimbere prof. Izet ef. Čamdžić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Čuvaj se tuđeg haka.

Na dobro poziva Allah i Njegov Poslanik, a šejtan na grijeh. Čovjeku je data sloboda da se bez ičije prisile i bilo kakvog pritiska opredijeli za put kojim želi ići. Ako izabere put šejtanov, koga će kriviti za svoju propast, koga, kad je to samo njegov izbor? Dunjaluk je poprište borbe između dobra i zla, dunjaluk kojeg je svaki tren svakome od nas ostalo manje. Svaki dan koji prođe, ako ga nismo proveli u pokornosti, čineći dobra djela, izgubljen je i propuštena je prilika.

Analizirajući čovjekove obaveze koje proizlaze iz izvora vjere, svaki dan bi čovjek trebao započeti spominjanjem i veličanjem Allaha. Allah, dž.š. naređuje:

Et-Tur, 48 Koga ćeš kriviti za neuspijeh Poruka i opomena sa mimbere prof. Izet ef. Čamdžić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

“I veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ.“ (Et-Tur, 48)

To nam naređuje Gospodar svjetova, a Poslanik nas uči da je zikr, stalna svijest o Bogu, vjernikova osobina i da on svaki posao započinje Njegovim imenom i čini ga u ime Njega, a i ne započinje i ne upušta se u posao ispred kojeg se ne može ime Božije spomenuti. Da ne bi na Sudnjem danu bio u prilici za svoju propast tražiti krivca i tako tragati za spasom, ne dopusti šejtanu da ti omili san više nego namaz. Veličanjem Svevišnjeg, a sedžda je najbolji način veličanja, musliman započinje dan.

Na svijet smo došli goli, bosi i neosunećeni. Takvi ćemo biti proživljeni. Ovdje, na dunjaluku obavezni smo imati odjeću. Uzvišeni nam je dao odjeću da sakrijemo stidna mjesta i naredio nam:

“Lijepo se obucite kad hoćete da klanjate.“ (El-A’raf, 43)

Tačno se zna, gdje i pred kim se može odjeća odložiti i pred koga se smije s otkrivenim stidnim mjestima. Vjerniku je obaveza stidna mjesta sakriti i također vjernici. To je izraz pobožnosti i pokornosti Bogu. Koga ćeš kriviti na Danu sudnjem što si živio suprotno propisu Božijem, što si nepristojnim oblačenjem, otkrivajući svoje tijelo širila i širio smutnju na Zemlji? Krivca, osim tebe, nema. Zato, sestro i brate, preuzmi odgovornost za svoje ponašanje.

Koga ćeš kriviti za neuspijeh? Poruka i opomena sa mimbere prof. Izet ef. Čamdžić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Koga ćeš kriviti za neuspijeh?

Koliko je abdest važan i koliko obavezan za čovjeka, najbolje govori propis naše vjere koji se zove tejemum. Abdest možeš ne uzeti samo ako nema vode, a i tada moraš biti čist, jer ima tejemum kao zamjena. Svakodnevna čovjekova obaveza je abdest. Iskreni, dobri vjernik, nastoji biti uvijek pod abdestom jer je on štit i svjetlo.

Vjernik abdesti kako bi se od grijeha čistio, kako bi se za razgovor s Gospodarom svjetova pripremio, kako bi se za susret sa Stvoriteljem i pravednim Sudijom pripremio. Tražit ćeš krivca kad se susretnu ljudi s Gospodarom i vagom dijela. Tražit ćeš krivca što ti loša djela pretežu, a krivac si ti.

Zar te neko spriječio da kad ustaneš iz postelje, započneš dan s abdestom? Zar te neko spriječio da i u podne i u ikindiju i u akšam i za jaciju abdest uzmeš i sebi priskrbiš sapiranje grijeha i svjetlo vjere.

A abdest je uvod i priprema za namaz, a namaz je kako Uzvišeni kaže:

“Vjernicima propisan u određeno vrijeme.“ (En- Nisa, 103)

Koga ćeš kriviti za neuspijeh? Poruka i opomena sa mimbere prof. Izet ef. Čamdžić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
“Robovi Moji, vaša djela su bitna”

Propisan je u svakome danu. Nema dana i nema stanja u kojem je čovjek oslobođen sedžde. Znamo, djela se trojici ne pišu, maloljetnom, neuračunljivom i onome koji spava, dok se ne probudi. Ako se ne probudiš na sabah, a dužan si, zažalit ćeš. Ako ti srce prespava podne, ikindiju, akšam, jaciju, ako si nemaran naspram džume, ako svakodnevno ne hitiš sedždi, koga ćeš kriviti, osim sebe kad se susretneš s Gospodarom.

Obavezan si u svakome danu za opskrbom ići. Obavezan si raditi i boriti se. Allah te je tako stvorio i za rad osposobio. Ako od sebe, zbog nerada, nemara, lijenosti, načiniš socijalni slučaj, ako sebe lijenošću dovedeš u priliku da ruku pružaš, zažalit ćeš i tražit ćeš krivca kad dođeš pred Gospodara. A ko je kriv za tvoje stanje? Allah Uzvišeni kaže:

Hud, 6 Koga ćeš kriviti za neuspijeh Poruka i opomena sa mimbere prof. Izet ef. Čamdžić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

“Na Zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani.“ (Hud, 6)

I tebe hrani. On Svevišnji daje da sjeme klija i nikne. On daje da stabljika izraste i ojača. On daje da plod sazrije. On daje snagu i pamet da dođeš do hrane, i On nas uči da je naš put ka opskrbi, farz. Uči nas da je rad i borba da nam hambar bude pun, džihad.

Svakodnevna obaveza, stalna i neprekidna vjernikova praksa je zahvalnost Allahu na blagodatima. Allah nas neće kažnjavati ako budemo zahvalni. Evo šta On Uzvišeni kaže:

“Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali.“ (En- Nisa, 147)

Svaki dan, brate, šukr čini Bogu na blagodatima koje uživaš. Ako želiš imati više, zahvala Stvoritelju je put ka tome:

“Ako budete zahvalni, Ja ću vam dati više.“ (Ibrahim, 7)

I da ne bi bio od onih koji će žaliti što izgubiše dunjaluk, da ne bi bio od onih koji će gledati koga da okrive što su propali na Ahiretu, čuvaj se haram zalogaja. Čuvaj se tuđeg haka. Upozorenje da se toga čuvamo i od harama daleko budemo vrlo je jasno. Poslanik nas uči da ko prisvoji tuđe, makar to bilo nešto bezazleno, poput grančice nekog gorkog drveta erak, mjesto njegovog bo ravišta je Džehennem.

Svaki dan smo, braćo, obavezni započeti imenom Božijim i veličanjem Njega. U svakom smo danu obavezni abdestom i namazom. U svakom smo danu obavezni ići za opskrbom, boriti se za egzistenciju. U svakom smo danu obavezni zahvaljivati i čitav se život brinuti da ne bi stigao u naš stomak haram zalogaj.

Uzvišeni Bože, pomozi nas da ne zažalimo ni za jednim dunjalučkim danom i da ne dođemo u priliku da tražimo krivca za naše nezavidno stanje kad budemo pred Tobom. Amin!

Autor teksta “Koga ćeš kriviti za neuspijeh?” “prof. Izet ef. Čamdžić” iz knjige “Poruka i opomena sa mimbere”.

Vaš komentar