Sreća je u pomaganju drugih

Kada vidiš da si potreban ljudima, zahvali Allahu što te je učinio kompetentnim za tu odgovornost. Ponovo zahvali Allahu što te je učinio sposobnim da ispunjavaš potrebe ljudi. Da pomogneš bratu muslimanu bolje ti je nego da obaviš i’tikaf u džamiji. Koja je to sreća bolja od toga da usrećiš brata kada ima potrebu ili da ga pomogneš da ostvari neku svoju potrebu. Sreća je u pomaganju drugih Sreća je u pomaganju drugih

Jedan je čovjek došao Poslaniku, a.s., i rekao: Sreća je u pomaganju drugih

„Poslaniče, ko su najdraži Allahu?”  Poslanik, a.s., je odgovorio: „Allahu su najdraži oni koji su najkorisniji ljudima; najdraže djelo Allahu je da usrećiš muslimana, da otkloniš nevolju od njega, da mu pomogneš u vraćanju duga, ili da ga nahraniš. Da pođem sa bratom muslimanom draže mi je od i’tikafa, u džamiji medinskoj, mjesec  dana. Ko suzbije svoju srdžbu, a mogao bi mu nauditi da želi to, Allah će ga učiniti zadovoljnim na Sudnjem danu. Ko pođe sa bratom muslimanom radi njegove potrebe dok je ne izvrši, Allah će ga učvrstiti na Dan kada će stopala klonuti.” 1

Sreća je u pomaganju drugih
Znak bratstva u ime Allaha je da voliš korist svom bratu, da mu u tome pomogneš, kao što se raduješ da ti dobiješ neku korist

Prenosi se od Poslanika, a.s., da je rekao:

Allah će dati blagodati narodu sve dok su u pomoći muslimanima da izvrše svoje potrebe, dok god im to ne dosadi, a kada im dosadi te blagodati će podariti drugima.”2

Znak bratstva u ime Allaha je da voliš korist svom bratu, da mu u tome pomogneš, kao što se raduješ da ti dobiješ neku korist. Ako budeš takav Allahu si se približio sa najboljim ibadetom i najveću nagradu ćeš dobiti. Sreća je u pomaganju drugih

Ibn Abbas je bio u i’tikafu u džamiji Poslanika, a.s. Neki čovjek mu je došao, nazvao selam i sjeo. Ibn Abbas ga je upitao: „Čovječe, vidim da si tužan.” Odgovorio je: “Da, jesam, amidžiću Poslanika, a.s. Jednom čovjeku sam dužan da se staram o njemu, a tako mi svetosti ovog kabura to ne mogu uraditi.” Ibn Abbas mu reče: „Hoćeš da ja s njim o tome pričam?” Sreća je u pomaganju drugih Sreća je u pomaganju drugih

Čovjek reče: „Ako želiš?” Ibn Abbas je obukao nanule, a potom izašao iz džamije. Čovjek mu reče: „Zaboravio si u čemu si bio?” On odgovori: “Nisam, ali sam čuo vlasnika ovog kabura – koji je bio nedavno preselio, (pa mu suze potekoše) da kaže: ‹Ko krene radi potrebe brata muslimana, bolje mu je od i’tikafa 10 godina; a ko bude u i’tikafu jedan dan, tražeći Allahovo zadovoljstvo, Allah će učiniti između njega i vatre tri doline, veće razdaljine nego što je između istoka i zapada!›“

Sreća je u pomaganju drugih
Da pomogneš bratu muslimanu bolje ti je nego da obaviš i’tikaf u džamiji.

U drugom predanju stoji: “Svaka dolina je veća od razdaljine koja je između istoka i zapada. Muhammed el-Gazali kaže: “Ovaj hadis predstavlja važnost lijepe bratske veze islama, podizanje na visok stepen zbog obavljanja javnih službi, koje su potrebne zajednici radi njenih učvršćivanja temelja i zaštite njenih zgrada.” Ibn Abbas je više volio ostaviti i’tikaf, a i’tikaf je ibadet uzvišen kod Allaha, jer je prožet namazom, postom i zikrom. Bio je u džamiji Poslanika, a.s., gdje se nagrada uvećava do 1000 puta u odnosu na druge džamije. Pored toga, njegovo razumijevanje vjere je učinilo da ostavi i’tikaf kako bi obavio obavezu prema muslimanu koji traži pomoć. Ovako  je  naučio od Poslanika, a.s. 3

Autor “Hasan Šemsi Baša” iz knjige “Usreći sebe i druge”.

  1. Prenosi ga El-Isbehani u Et-Tergibu vet-terhibu, 1/475.
  2. Prenosi ga Et-Taberani.
  3. Muhammed El-Gazali, Moral muslimana.

Vaš komentar