Zadovoljstvo određenjem je ibadet

Zadovoljstvo određenjem – kaderom spada u osnove vjerovanja:

Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja, i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!’ (El-Bekare, 155-156)

Određenje nije uvijek u našu korist. Pošto mi ne znamo šta nam određenje nosi, najbolje nam je da budemo zadovoljni svime što nas zadesi, jer je to ibadet, odnosno, pokoravanje Božijoj volji.

Zadovoljstvo određenjem je ibadet Ne tuguj Aid el-Karni Islamske knjige BiH islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Zadovoljstvo određenjem je ibadet.

Allah ljude iskušava shodno njihovom imanu. U hadisu se kaže: “Ljudi koji su najviše iskušavani su poslanici, pa onda dobri.” “Koga Allah voli iskušava ga.”

Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe! A Onoga dana kada dožive ono čime im se prijeti, učinit će im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta! A zar će ko drugi biti uništen do narod raskalašeni! (El-Ahkaf, 35)

Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijesti o vama provjeravat ćemo. (Muhammed, 31)

A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. (El- Ankebut, 3)

Autor teksta “Zadovoljstvo određenjem je ibadet” Aid el-Karni iz knjige “Ne tuguj.”

Vaš komentar