Zašto musliman smije imati više žena?

Definicija poligamije

Poligamija je brak u kome jedan čovjek ima više od jedne žene. Za razliku od poligamije, poliandrija je tip braka u kome žena ima više muževa. U islamu, poligamija je dozvoljena, a poliandrija apsolutno zabranjena. Sada pređimo na postavljeno pitanje: Zašto se jedan čovjek može oženiti sa više žena? Zašto musliman smije imati više žena?

Kur’an je jedina religijska knjiga na svijetu koja kaže: „Oženite se samo jednom ženom!“

Kur’an je jedina vjerska knjiga na kugli zemaljskoj koja sadrži frazu: Oženite se samo jednom ženom! Ni jedna religijska knjiga na svijetu ne preporučuje ljudima da se ožene samo jednom ženom. Ni u jednoj drugoj religijskoj knjizi (u Vedama, Ramajanima, Mahabharati, Giti, Talmudu i Bibliji) nećete naći ograničenje po pitanju broja žena u jednom braku. Po ovim knjigama, čovjek može oženiti neograničeno mnogo žena. Mnogo kasnije su hindu svećenici i hrišćanska šćanska crkva ograničili broj žena na jednu. Zašto musliman smije imati više žena? Zašto musliman smije imati više žena?

Mnoge ličnosti iz hinduizma su imale više žena odjednom, tako stoji u njihovim vjerskim knjigama. Kralj Dašrat, Ramain otac, imao je više od jedne žene. Krišna je imao nekoliko žena. Zašto musliman smije imati više žena? Zašto musliman smije imati više žena?

Nekada je hrišćanima bilo dozvoljeno oženiti koliko god žele žena, jer im Biblija ničim to ne ograničava. Tek prije nekoliko stoljeća je hrišćanska crkva posebnim aktom ograničila broj žena na jednu. Zašto musliman smije imati više žena?

Zašto musliman smije imati više žena? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Oženite se samo jednom ženom!

Višeženstvo je dozvoljeno kod Jevreja. U Talmudu ćete naći da je Abraham imao tri, a Solomon na stotine žena. Ta praksa je nastavljena sve dok rabin Geršom bin Jehudah (960-1030) nije objavio poseban akt protiv višeženstva.

Jeste li čuli za izvještaj Hindusi su naklonjeniji višeženstvu nego muslimani? Komisija za utvrđivanje položaja žene u islamu u svom izvještaju iz 1975. godine, na stranicama 66-67 navodi da je 1951-1961. godine u poligamskom braku živjelo 5.06% hindusa i samo 4.31% muslimana u Indiji. Prema indijskom zakonu, svakom nemuslimanu je zabranjeno višeženstvo. Uprkos tome, više je hindusa živjelo u takvom braku nego muslimana. Nekada ni njima nije bio ograničen broj žena. Tek je 1954. godine posebnim zakonom hindusima zabranjeno višeženstvo. Dakle, indijski zakon hindusima zabranjuje višeženstvo, a ne njihove vjerske knjige. Zašto musliman smije imati više žena? Zašto musliman smije imati više žena?

Hajdemo sad vidjeti zašto islam dozvoljava ženidbu sa više od jedne žene.

Kur’an je ograničio višeženstvo

Kao što sam već napomenuo, Kur’an je jedina vjerska knjiga na svijetu koja kaže: Oženite samo jednu ženu. Citirana fraza se nalazi u sljedećem kur’anskom ajetu iz sure En-Nisa:

Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri! A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom. (En-Nisa, 3)

Zašto musliman smije imati više žena? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Islam je postavio gornju granicu od četiri žene.

Prije nego što je Kur’an objavljen, nije postojala gornja granica za broj žena u jednom braku. Mnogi Arapi su prosto skupljali žene, neki su ih imali na stotine! Islam je postavio gornju granicu od četiri žene. Islam je dozvolio muslimanu da ima dvije, tri ili četiri žene, ali pod uvjetom da prema svima bude pravedan. Kur’an kaže u suri En-Nisa:

Vi nećete moći potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli. (En-Nisa, 129)

Zbog toga, višeženstvo u islamu nije pravilo već izuzetak! Mnogo ljudi misli da je višeženstvo jedna od obaveza u islamu. Uopćeno, u islamu postoji pet kategorija djela:

  • farz – stroga obaveza; Zašto musliman smije imati više žena?
  • mustehab – poželjno djelo; Zašto musliman smije imati više žena?
  • mubah – dozvoljeno, niti naređeno niti zabranjeno;
  • mekruh – ne preporučuje se; Zašto musliman smije imati više žena?
  • haram – strogo zabranjeno djelo. Zašto musliman smije imati više žena?

Višeženstvo spada u kategoriju dozvoljenog, mubah. To nikada ne može biti znak da je musliman koji ima dvije, tri ili četiri žene bolji od muslimana koji ima samo jednu.

Prosječan životni vijek žena je veći nego kod muškaraca

Odnos između broja novoređene muške i ženske djece je isti. Međutim, ženska djeca imaju bolji imunitet od muške. Žensko dijete se lakše izbori sa bolestima. Zbog toga je, u pedijatrijskomn periodu, veći broj smrtnih slučajeva među dječacima, nego među djevojčicama. Zašto musliman smije imati više žena?
Tokom ratova, mnogo više muškaraca bude ubijeno. Mnogo više muškaraca umre u raznim nesrećama i od raznih bolesti. Prosječan životni vijek žene je veći od prosječnog životnog vijeka muškarca. Bilo gdje u svijetu ćete naći više udovica nego udovaca.

Zašto musliman smije imati više žena? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Prosječan životni vijek žene je veći od prosječnog životnog vijeka muškarca.

U Indiji je više muškaraca nego žena zbog ubistva fetusa i malih djevojčica

Indija je jedna od malobrojnih zemalja, zajedno sa svojim susjedima, koja ima više muške populacije nego ženske. Razlog tome je visok nivo ubijanja ženske djece, kao i činjenica da se u Indiji godišnje, kroz abortuse, ubije preko milion beba za koje se utvrde da su djevojčice! Ako se ovaj šejtanski običaj zaustavi, Indija će, također, imati više žena nego muškaraca.

U svijetu je broj žena veći nego broj muškaraca

U Sjedinjenim Američkim Državama žene su brojnije od muškaraca za 7,8 miliona. Sam Njujork ima milion žena više nego muškaraca, a od ukupnog broja muškaraca njih trećina su homoseksualci. U cijelim SAD ima ukupno 25 miliona homoseksualaca!

To znači da svi ti ljudi nemaju namjeru sklopiti brak sa ženom. U Velikoj Britaniji broj žena je veći od broja muškaraca za 4 miliona. Njemačka ima 5 miliona žena više nego muškaraca. U Rusiji je broj žena veći za 9 miliona od broja muškaraca. Samo Allah zna koliko je u čitavom svijetu više žena nego muškaraca!

Ograničavanje muškaraca da se žene samo jednom ženom nije praktično

Čak i da se svaki muškarac oženi sa po jednom ženom, opet bi samo u SAD-u bilo preko 30 miliona žena koje ne bi mogle naći muža (u obzir smo uzeli da u SAD ima 25 miliona homoseksualaca). Ostalo bi 4 miliona žena u Velikoj Britaniji, 5 miliona žena u Njemačkoj i 9 miliona žena u Rusiji koje bi ostale neudate.

Pretpostavimo da je moja ili tvoja sestra ostala među neudatima u Americi. Njoj preostaju samo dva moguća rješenja: ili se udati za čovjeka koji je već oženjen ili postati “javna svojina”. Ne postoji treća varijanta! Svaka čestita žena bi odabrala prvo rješenje. Većina muslimanki ne bi željela svog muža dijeliti sa drugom ženom. Ali, u islamu, bolje je da se pretrpi manji lični gubitak, nego da se izazove veća šteta puštanjem sestre muslimanke da postane “javna svojina”. Zašto musliman smije imati više žena?

Zašto musliman smije imati više žena? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Islam je spasio čast žene dozvoljavajući joj udadbu za oženjenog čovjeka.

Udati se za oženjenog čovjeka bolje je nego postati “javna svojina”

U zapadnim društvima je uobičajeno da muškarac ima ljubavnicu ili nekoliko vanbračnih veza. Time se žena dovodi u nezaštićen i zapostavljen položaj. Ista ta društva, međutim, ne mogu prihvatiti to da čovjek ima više od jedne supruge, čime bi se ona zaštitila i živjela častan i uredan život. Napominjem da pred ženom koja ostane neudata postoje samo dva izlaza: udati za oženjenog čovjeka ili postati “javna svojina”. Islam je spasio čast žene dozvoljavajući joj udadbu za oženjenog čovjeka, a zabranjujući joj ovu drugu opciju. Zašto musliman smije imati više žena? Zašto musliman smije imati više žena?

Zašto musliman smije imati više žena? Zašto musliman smije imati više žena?

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar