Jedna starija beduinka, koja je zadržala mladalačku svjetlost i ljepotu, je upitana: „Koja sredstva koristiš za uljepšavanje?” Odgovorila je:

„Za svoje usne koristim istinu, makar mi i gorka bila.

Za svoj glas koristim namaz, učenje Kur’ana i veličanje Allaha.

Za oči koristim samilost, sažaljenje i obaranje pogleda.

Ženina sreća je u kozmetici (uljepšavanju) Usreći sebe i druge Hasan Šemsi Baša Islamske knjige BiH islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Ženina sreća je u kozmetici (uljepšavanju).

Za ruke dobročinstvo koliko mogu. Za stas koristim ustrajnost.

Za srce ljubav u ime Allaha.

Kad me muž pogleda, usrećim ga.

Kad mi nešto naredi poslušam ga, osim ako se radi o grijehu.

Kad je odsutan čuvam njegov imetak i čast.

Moja sreća je u tome što sam svjesna da me Allah motri.

Shvatila sam koja prava kod mene ima moj Gospodar, a koja muž, i svakom dajem njegovo pravo.”1

Autor teksta “Ženina sreća je u kozmetici (uljepšavanju)” “Hasan Šemsi Baša” iz knjige “Usreći sebe i druge”.

  1. Prof. Abdurrahman es-Sendžiri, Draga kćeri, ovo je put ka Džennetu.

Vaš komentar