Islamski sanovnik | Snovi na slovo E

EBANOVINA 1

Simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog čovjeka. 2

EBU BEKR, r.a.

Simbolizira veliku sreću, dijeljenje na Allahovom putu, iskrenost u govoru, ispravno mišljenje, savladavanje poteškoća, borbu na Allahovom putu, hadž, znanje i pobjedu nad neprijateljem. Ko sanja Ebu Bekra, r.a., i to kao da je živ – bit će obdaren samilošću i sažaljivošću prema Allahovim robovima, a ko sanja da sjedi sa njim – on slijedi Istinu i sunnet. 3

EHO

Simbolizira čovjeka koji se pretvara pokazujući u toku dana skrušenost i pobožnost, a noću čini grijehe, krade i uznemirava ljude. 4

EJJUB, a.s.

Simbolizira iskušenje i gubitak žene, djece i imetka. Ako čovjek koji je bolestan sanja Ejjuba, a.s. – ozdravit će, a ako nešto traži i moli – bit će mu ispunjeno, a ako je u snu obukao Ejjubovo, a.s., odijelo – zadesit će ga iskušenja, belaji, brige, rastanak sa voljenim i razne bolesti. 5

EKONOM

Simbolizira pouzdanog čuvara i učena čovjeka, budući da je Jusuf, a.s., obavljao tu funkciju. 6

EKSER

Simbolizira halifu, princa, osobu koju ljudi koriste kao posrednika u obavljanju nekih svojih poslova, ispravno rješenje, potrebne dokaze, imetak i snagu. 7

EKSTRAKT

Simbolizira znanje učenih ljudi, mudre izreke, djecu, iskopavanje vrijednih stvari ostavljenih na čuvanje, efikasne lijekove, dobit, nafaku i veselje. 8

Islamski sanovnik | Snovi na slovo E Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo E Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo E Značenje snova
Ibn Sirin je, pak, imao običaj da čovjeku, koji mu ispriča da je vidio Vjerovjesnika, s.a.v.s., u snu kaže: “Opiši mi ono što si vidio!” Ako mu opiše nešto nepoznato, on mu kaže: “Ti ga nisi vidio!”

EL-EN’AM (sura)

Ova kur’anska sura upućuje da će snivač imati obilje kapitala i bit će darežljiv. 9

EL-ENBIJA’ (sura)

Simbolizira olakšanje nakon teškoća i nadarenost znanjem i skrušenošću.10

EL-ENFAL (sura)

Ko sanja da uči ovu suru Allah Uzvišeni će mu omogućiti da pobijedi neprijatelje i da se domogne plijena. 11

EMIR

Simbolizira blagonaklonost, ugled i ženidbu za neoženjenog. 12

ENSARIJE

Simboliziraju tevbu i oprost. 13

EPIDEMIJA

Simbolizira maltretiranje, ugnjetavanje i zatvaranje od strane vladajućih struktura. 14

EUFRAT

Pijenje vode iz rijeke Eufrat simbolizira postizanje berićeta i koristi, klanjanje namaza i izvršavanje ibadeta, a ako se sanja da je Eufrat presušio – onda to upućuje na halifinu smrt ili njegovo gubljenje imetka. 15

E’UZA (ISTI’AZA)

Ko sanja da puno uči: E’uzu billahi mineš- šejtanir-radžim – to znači da će biti opskrbljen korisnim znanjem i uputom, sačuvan od neprijatelja i opskrbljen halal-zaradom. Ako je bio bolestan – ozdravit će, posebno ako je to došlo džinskim putem. To, također, upućuje na zaštitu od ortaka koji vara, čistoću od prljavštine i islam nakon kufra. 16

Islamski sanovnik | Snovi na slovo E Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo E Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo E Značenje snova
Uzvišeni Allah kaze: “Od Njegovih znakova je i vaše spavanje – san noću i danju.” (Er-Rum, 23)

EVANĐELJE

Ko od muslimana sanja da posjeduje Indžil odat će se ibadetu, zuhdu, turizmu, sportu i samoći, a neki vele da ovaj san upućuje na laž, potvoru i bacanje ljage na časne muslimanke. Ima mišljenja da sanjanje Indžila upućuje na arhitekturu ili preuzimanje znanja od učenjaka ili pjesmu i muziku. 17

EVLIJA

Ko sanja da se preobrazio ili pretvorio u jednog od dobrih ljudi, odnosno evlija – to znači da ga zamjenjuje u njegovom načinu života, kodeksu ponašanja i u njegovom džematu, pa će ga zadesiti dunjalučke brige i problemi, srazmjerno stepenu dotičnog evlije, a zatim će poraziti svoje dušmane. Ako neko vidi nekog evliju, koji je preselio na Ahiret, živog u njegovom mjestu, to znači da će stanovnici tog mjesta zadobiti dobro i sreću i jedan pravedan odnos od strane njihove vlasti. 18

EVNUH

Simbolizira negiranje blagodati, nemogućnost zaduženja i lošu tajnu. Ko sanja evnuha, a bude želio nekome ostaviti imetak ili neku tajnu – neka to ne čini. Ko sanja da je uškopljen – on krije svjedočenje; a ko sanja da sebe uškopljuje – postići će visok stepen i deredže u ibadetima i uklonit će mu se razne nedaće. 19

EZAN

Učenje ezana u snu upućuje na više značenja. On upućuje na hadž, ukoliko se sanja u vrijeme hadžskih mjeseci. Također, simbolizira krađu, visoko mjesto, poziciju i riječ koja će se respektirati, ženu za neoženjenog i autentične vijesti. Ako ne bude okrenut, dok se ezan uči, prema kibli ili se uči na nekom drugom jeziku, a ne na arapskom ili ga se uči crnoga lica – onda to upućuje na laž, trač ili neki bidat. Ako ga, pak, uči žena sa džamijske munare – onda će se u toj zemlji pojaviti veliki bidat. Ako ga uči dijete – to znači da će neznalice zaposjesti vlast.

Učenje ezana na munari, označava pozivanje Istini. Učenje ezana i ikameta, označava prihvaćanje sunneta, a napuštanje novotarija. Ko sanja da uči ezan na Kabi – uvest će neku novotariju. Ako neko sanja da uči ezan na nekoj kući – to znači da će neko iz te kuće umrijeti, a ako sanja da uči ezan u kući – onda to znači da će se pomiriti sa suprugom. 20

Autor teksta “Islamski sanovnik | Snovi na slovo E” “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. Zajedničko     ime   za   različite   vrste   tvrdog,   gustog,   ponajviše   tamnog i skupocjenog drveta, raširenog u tropskim krajevima Azije i Afrike. Upotrebljava se u stolarstvu, tokarstvu i umjetnom obrtu (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 2/189).
 2. Ibn Sirin, 316; Ibn Sirin (b), 334 i En-Nabulsi, 36.
 3. Ibn Sirin, 37; Ibn Sirin (b), 22; En-Nabulsi, 298. i El-Džemel, 33.
 4. En-Nabulsi, 297. i El-Džemel, 257.
 5. Ibn Sirin, 29; Ibn Sirin (b), 14; En-Nabulsi, 59. i El-Džemel, 21.
 6. Ibn Sirin, 149; Ibn Sirin (b), 155. i En-Nabulsi, 383. 
 7. Ibn Sirin, 347; Ibn Sirin (b), 367. i En-Nabulsi, 427.
 8. En-Nabulsi, 419.
 9. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 35.
 10. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36.
 11. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 35. 
 12. En-Nabulsi, 55-56.
 13. En-Nabulsi, 49.
 14. En-Nabulsi, 468. 
 15. Ibn Sirin, 289; Ibn Sirin (b), 307. i En-Nabulsi, 460.
 16. En-Nabulsi, 44. i El-Džemel, 211. 
 17. En-Nabulsi, 56. i El-Džemel, 211.
 18. En-Nabulsi, 294.
 19. En-Nabulsi, 175.
 20. Ibn Sirin, 48-51; Ibn Sirin (b), 33-35; En-Nabulsi, 39-40. i El-Džemel, 49- 51. 

Vaš komentar