Teuba čovjeka koji je ubio stotinu ljudi

Sada ćemo reći nešto o čovjeku koji je živio u prijašnjim narodima i ko­jeg je njegov nefs potakao da počini jedan od najgorih prijestupa i za čijeg počinioca Kur'an kaže da je proklet i da je na njemu srdžba, a na Ahiretu da ga čeka teška kazna. Počinilac ovog zločina se pokajao Allahu i evo šta se desilo s njim.

Bilježi se od Ebu Seida b. Malika b. Sinana Hudrija da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“U narodu koji je živio prije vas, bio je čovjek koji je ubio devedeset i devet ljudi. Pitao je za najučenijeg čovjeka i uputili su ga na jednog isposnika. On mu je došao i rekao:

‘Ubio sam devedeset i devet ljudi, pa da li ima teube za mene?’

Ovaj mu je rekao: ‘Nema.’

Ubio je i njega i tako naravnio stotinu ubijenih. Ponovo je pitao da mu kažu ko je najučeniji čovjek na svijetu. Uputili su ga na jednog učenog i otišao je njemu i rekao kako je ubio stotinu ljudi i upitao ga da li za njega ima reu­be. Učeni mu je rekao:

‘Ima. Ko je taj ko se može ispriječiti između tebe i teube? Idi u tu i tu oblast. Tamo žive ljudi koji robuju Allahu i pridruži im se u njihovom robovanju i ne vraćaj se u svoje mjesto, jer to je hrđavo mje­sto.’

Teuba čovjeka koji je ubio stotinu ljudi Ejmen Ahmed Muzejjen Enciklopedija islamskog ponašanja Istorija El-Kelimeh Poučni tekstovi Islamska literatura
Teuba čovjeka koji je ubio stotinu ljudi.

Čovjek je krenuo i kada je bio na pola puta, stigne ga smrt. Oko njega se počnu sporiti meleki milosti i meleki kazne. Meleki milosti su govorili:

‘Krenuo je kao pokajnik i srca predana Allahu.’

Meleki kazne su govorili:

‘Nikada nije učinio nikakva dobra.’

Onda im je došao melek u liku čovje­ka i oni su ga upitali da im presudi. On im je rekao:

‘Izmjerite udaljenost izmedu dva mjesta, pa kojem bude bliži, tako i postupite s njim.’

Oni su izmjerili udaljenost i našli da je bliži onom mjestu u koje je krenuo, pa su ga preuzeli meleki milosti.” 1

Ako je ovakva milost ukazana nekome ko je ubio starinu ljudi, onda smo mi preči Allahovoj milosti od ovog ubice, jer je naš ummet najbolji ummet i najčasniji kod Allaha.

Iz hadisa se može zaključiti sjedeće:

  1. Vrata teube su širom otvorena za onog ko hoće da na njih uđe i pokajnik je prihvaćen bez obzira na veličinu grijeha i njihovo mnoštvo.
  2. Teuba ubice je primljena i ro je stav svih učenjaka.
  3. Allahova ljubav prema pokajnicima je velika, a svjedok tome je i Njegovo kazivanje melekima o tome i da će On voditi pokajnike spasu i uspjehu.

Autor teksta “Teuba čovjeka koji je ubio stotinu ljudi” “Ejmen Ahmed Muzejjen” iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

  1. Buhari, 6/373., Muslim, 2766.

Vaš komentar