Kako da ostvariš sretnu porodicu?

Mnogi se pitaju kako da ostvare sreću u kući i zašto ne uspijevaju ostvariti kućni mir. Gospođa Emina Seid kaže: „Sreća je dar od Allaha koji daje kome On želi i koji uzima onom kome želi. Sve je u Allahovoj odredbi. Kada bi se sreća proizvodila, niko na zemlji ne bi bio tužan, tako da nema čovjeka u ovom prostranom životu koji neće pola svog života žrtvovati da bi bio srećan u drugoj polovini. Čak kada bi faktori sreće bili na najuzvišenijoj građevini ne bismo odustali od toga, i kada bi to od nas zahtijevalo da hodamo po vatri i trnju. Kako da ostvariš sretnu porodicu?

Sreća u kući je kao sreća u svim sferama života. Misaona dimenzija koju proizvodi Božija volja podvrgnuta je Njegovoj volji u spomenutom smislu. Međutim, trebamo svoj put do toga izgraditi i oko sebe stvoriti odgovarajuću atmosferu. Nema sumnje da sreća kuću posjeti najmanje jednom, pa ako u njoj nađe odgovarajuće okolnosti ona ostane, a ukoliko ne nađe – napušta je. Mudar je onaj ko iskoristi priliku i koji pripremi glavne faktore u stvaranju sretne kuće. Kako da ostvariš sretnu porodicu?

Ljubav je najvažniji faktor u izgradnji sretne kuće, ne stihijski osjećaj koji se pojavi na trenutak i potom se ugasi. Pod ljubavlju mislimo na duševnu harmoniju i prisnost među supružnicima. Kako da ostvariš sretnu porodicu? Kako da ostvariš sretnu porodicu?

Sretna porodica ne ovisi samo od ljubavi, nego je neophodno da postoji duh tolerancije među supružnicima. Tolerancija dolazi ukoliko postoji lijepo mišljenje i povjerenje između dvije strane. Uspjet ćemo u našim porodicama puno ukoliko vjerujemo da smo mi ljudi, a čovjek je izložen griješenju. Nije čudno da jedan od supružnika pogriješi u riječi ili djelu, već je čudno da vidi grešku, ali da je ne priznaje ili ne nastoji popraviti je.

Čudno je, isto tako, da drugom bude teško zbog tih grešaka, da ih pamti i gomila u sebi, da bi one potom eruptirale poput vulkana i uništile mir i stabilnost kuće. Međusobno pomaganje je temeljni faktor u izgradnji sretne kuće. Bez toga ljubav i tolerancija slabe. Uzajamno pomaganje može biti u ponašanju i poslu. Prvo se sastoji u tome da svaki bračni drug bude spreman suočiti se sa porodičnim problemima. Većina problema nastaje zbog toga što jedan bračni drug ne priznaje umor drugom ili želi da se priznaju njegova prava na račun prava drugog. Kako da ostvariš sretnu porodicu?

Ne možemo nabrajati temeljne faktore u izgradnji sretne kuće, a da ne spomenemo blagost uz poštivanje, skromnost koja je stub kreposnog života i osnova svakog dobra u međuljudskim vezama i kontaktima. Prava blagost obuhvata pojam, ideju, djelo da sačuvaš jezik od grešaka i razum od slabosti. Ona bdije nad ljudskim postupcima, čisteći ih i otklanjajući zlo od njih.” 1

Jedan sociolog je napisao: “Moje životno iskustvo mi kazuje da najbolja parola koju supružnici trebaju uzeti da bi izbjegli razvod ta da ne postoji požar koji se u početku rasplamsavanja ne bi mogao ugasiti fildžanom vode, jer većina bračnih sukoba koji završavaju razvodom vraćaju se na beznačajne stvari koje se postepeno razvijaju u nešto što se ne može popraviti.” Kako da ostvariš sretnu porodicu?

Bračna sreća sliči saću meda koji naprave dvije pčele, i kada god poveća trud poveća se slast prisustva u saću. Kako da ostvariš sretnu porodicu?

Autor “Hasan Šemsi Baša” iz knjige “Usreći sebe i druge”.

  1. Emina Seid, Šta je to sretna porodica, El-Hilal, januar, 1954.

Vaš komentar