Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

Zabluda: Kur'an na nekoliko mjesta kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni za 6 dana, ali u suri Fussilet stoji da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 dana. Zar to nije kontradikcija? Isti ajet navodi da je Zemlja stvorena za 6 dana, a da su nebesa kasnije stvorena za 2 dana. Ovo je protiv teorije Velikog praska koja kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni istovremeno.

Nebesa i Zemlja su stvoreni za šest dana

Slažem se da Kur’an kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni za 6 dana, tj. 6 epoha; što se spominje na sljedećim mjestima u Kur’anu: Sura El-A’raf, ajet 54; Sura Junus ajet 3; Sura Hud, ajet 7; Sura El-Furkan, ajet 59; Sura Es-Sedžda, ajet 4; Sura Kaf, ajet 38; Sura El-Hadid, ajet 4. Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

Kur’anski ajeti koji, po Vašem mišljenju, govore da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 dana su sljedeći: Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

Reci: “Zar, zaista, nećete da vjerujete u Onoga Koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio – i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!” On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja, – ovo je objašnjenje za one koji pitaju, zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: “Pojavite se milom ili silom!” – “Pojavljujemo se drage volje!” – odgovorili su, pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti.

A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznaloga. (Fussilet, 9-12) Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Na prvi pogled, čini se da Kur’an kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 dana.

Na početku devetog ajeta, Allah se obraća onima koji negiraju Njegovu jednoću i niječu Njegove znakove spomenute u ajetima. Iz ajeta se vidi da će se vremenom pojaviti ljudi koji će u ovim jasnim ajetima tražiti kontradikcije.

Summe znači osim toga

Ukoliko ove ajete pažljivo analizirate, vidjet ćete da govore o dva različita stvaranja: o stvaranju Zemlje i o stvaranju nebesa. Zemlja bez planina je stvorena za 2 razdoblja, a zatim je Allah po njoj postavio nepomična brda i blagoslovljenom je učinio za 4 razdoblja. Dakle, Zemlja, sa svime što je na njoj, stvorena je za ukupno 6 razdoblja, prema 9. i 10. ajetu. Ajeti 11-12 kažu da su, osim toga, nebesa stvorena za 2 razdoblja. Prva riječ u 11. ajetu je summe, što može značiti zatim i osim toga.

Neki prevodioci Kur’ana su riječ summe preveli kao zatim odnosno nakon toga. Taj prijevod je pogrešan, zbog cijelog konteksta. Ako se prihvati da prijevod bude zatim, ispada da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 razdobalja, što je sasvim kontradiktorno mnogim drugim kur’anskim ajetima koji govore da su nebesa i Zemlja stvoreni za 6 razdobalja. Osim toga, takav se prijevod sukobljava naučnoj činjenici koja tvrdi da su nebesa i Zemlja stvoreni istovremeno, a ne Zemlja i zatim nebesa. Čak, i u 30. ajetu sure El-Enbija stoji da su nebesa i Zemlja stvoreni istovremeno.

Zbog svega toga, ispravan prijevod riječi summe u ovom ajetu je osim toga (istovremeno). Abdullah Jusuf Ali je u prijevodu Kur’ana na engleski jezik ispravno preveo riječ summe kao osim toga, što daje vrlo jasnu sliku stvaranja: dok su Zemlja i planine na njoj stvoreni za 6 razdobalja, simultano su stvorena nebesa za 2 razdoblja. Dakle, ukupno trajanje stvaranja nebesa i Zemlje nije 8 već 6 razdobalja. Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Zemlja bez planina je stvorena za 2 razdoblja.

Zamislite primjer građevinske firme koja pravi zgradu od 10 spratova zajedno sa ogradnim zidom. Nakon završenog projekta, građevinska firma daje detaljniji izvještaj o toku izvedbe radova: “Najprije smo odradili temelje zgrade, u toku 2 mjeseca. Nakon toga, u naredna 4 mjeseca, završili smo zidanje zgrade. Osim toga, u toku zidanja zgrade, ozidali smo okolni zid – što je trajalo 2 mjeseca.” Ova dva opisa toka radova nisu kontradiktorna, ali je drugi opis detaljniji. Zidanje zgrade i okolnog zida je trajalo ukupno 6, a ne 8 mjeseci! Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

Nebesa i Zemlja su stvoreni zajedno

Časni Kur’an na nekoliko mjesta opisuje stvaranje nebesa i Zemlje. Nekada kaže nebesa i Zemlja, a nekada Zemlja i nebo. Međutim, 30. ajet sure El-Enbija govori o Velikom prasku i istovremenom stvaranju nebesa i Zemlje: Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?

U suri Bekara, u 29. ajetu stoji: Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim se prema nebu uzvisio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna. Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude u islamu”.

Vaš komentar