Značenje hadisa: Za svaku bolest ima lijek

Ovi hadisi potvrđuju postojanje uzroka i posljedica, te opovrgavaju stavove onih koji negiraju njihovo postojanje. Riječi “za svaku bolest ima lijek” mogu imati opće značenje, koje obuhvaća i smrtonosne bolesti, te bolesti koje liječnik ne može izliječiti. Prema ovom značenju, Allah je za njih dao efikasne lijekove, ali je znanje o njihovoj djelotvornosti sakrio od ljudi i nije im omogućio da to saznaju. Jer, ljudi mogu naučiti samo ono čemu ih On poduči. Zato je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, podučio liječenju direktnim utjecajem lijeka na bolest.

Značenje hadisa Za svaku bolest ima lijek Ibn Kajjim el-Dževzijje Ahiretska opskrba 1-6 (Zadul-mead) Islamsko pravo blog.kelimeh.org El-Kelimeh El Kelimeh
Allah je dao lijek za sve bolesti, ali je znanje o njihovoj djelotvornosti sakrio od ljudi.

Svako stvorenje ima svoju suprotnost, a svaka bolest ima lijek koji je svojim suprotnim djelovanjem liječi. Prema Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da bi lijek bio djelotvoran, neophodno je njegovo poklapanje s bolešću. To je dodatna značajka pored samog postojanja. Naime, kada lijek nadmaši stepen bolesti u kvalitetu, ili u kvantitetu, premjestit će se na drugu bolest. A ukoliko podbaci u odnosu na bolest, neće biti djelotvoran i liječenje će biti neuspješno. A kada se terapija ne poklopi s bolešću, ili se lijek ne poklopi s bolešću, zbog neodgovarajućeg doziranja, izlječenje ne biva uspješno. Isto tako, ako vrijeme nije odgovarajuće za liječenje, ono neće koristiti.

To važi i u situaciji kada tijelo ne prihvata lijek, ili nema snage podnijeti ga, ili nešto sprečava njegovo djelovanje – tada je izlječenje neuspješno zato što nije došlo do poklapanja. Kada se poklapanje desi, liječenje će biti uspješno, Allahovom voljom, bez sumnje. Ovo je prihvatljivije tumačenje hadisa.

Značenje hadisa Za svaku bolest ima lijek Ibn Kajjim el-Dževzijje Ahiretska opskrba 1-6 (Zadul-mead) Islamsko pravo blog.kelimeh.org El-Kelimeh El Kelimeh
Uzvišeni Allah nije stvorio nijednu izlječivu bolest, a da za nju nije dao lijek.

Drugo tumačenje: Da se pod općim podrazumijeva posebno, naročito u slučaju kada je ono što se pod izrazom podrazumijeva višestruko veće od onoga što je izvan toga. To je slučaj u svakom jeziku. Prema ovom tumačenju, Uzvišeni Allah nije stvorio nijednu izlječivu bolest, a da za nju nije dao lijek. Ovo, znači, ne obuhvata maligne bolesti, na koje lijekovi ne djeluju. Sličan izraz nalazimo u ajetu koji govori o vjetru koji je Uzvišeni Allah poslao Adovom narodu:

Značenje hadisa: Za svaku bolest ima lijek Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“…koji, voljom Gospodara svoga, sve ruši.” (El-Ahkaf, 25), tj. koji ruše sve što se može srušiti i što vjetar može srušiti. Mnogo je sličnih primjera.

Ako neko razmišlja o stvaranju suprotnosti na Zemlji, njihovom stalnom sukobljavanju i borbi, prevladavanju jednih nad drugim, on će svakako prepoznati moć Uzvišenog Gospodara, Njegovu mudrost, savršenost stvaranja, Njegovu izuzetnost po tome da je samo On gospodar, Jedini, Moćni. Sve mimo Njega ima svoju suprotnost koja ga poništava i svladava. On je dovoljan Sam Sebi, a sve mimo Njega zavisi od Njegovog bića.

Autor teksta “Značenje hadisa: Za svaku bolest ima lijek” Ibn Kajjim el-Dževzijje iz djela “Ahiretska opskrba 1-6 (Zadul-mead).”

Vaš komentar