Islamski sanovnik | Snovi na slovo F

FAKULTET    

Simbolizira pravac, usmjerenje ili opcije koje se u njoj izučavaju, razvod braka i njegovo ponovno sklapanje, dobročinstvo i uspostavljanje kriterija i uobičajenih standarda. 1

FALSIFIKATOR

Simbolizira blud, tjeskobu i prikrivanje ružnih postupaka. 2

FARAON

Simbolizira neprijatelja islama. Sanjanje faraona u dobrom stanju – ukazuje na loše stanje muslimana i njihovih vođa. Svaki neprijatelj koji se sanja u lošem stanju ukazuje na dobro stanje snivača. Ko sanja da se preobrazio u faraona ili sličnog ovosvjetskog tiranina to znači da će njegov životni put biti sličan životnom putu tog tiranina i očekivati je da će umrijeti kao silnik. 3

FARBA

Simbolizira onoga koji potvara. Ako se u snu bijela boja ofarbala u zelenu – to simbolizira pokajanje od grijeha, a ako se bijela pretvorila u crnu – onda to upućuje na otpadništvo od vjere. 4

FARBANJE

Simbolizira skrivanje i prekrivanje. Farbanje brade simbolizira rijaluk, pretvaranje pred ljudima i varanje djelima. Farbanje bijelih dlaka – upućuje na snagu i ugled, a ako to učini sa knom – to upućuje na sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ako ofarba kosu, bez farbanja brade – skriva imetak svog pretpostavljenog, a ako ofarba i kosu i bradu – skriva svoje siromaštvo i traži ugled kod ljudi.

Ako neko sanja da je ofarban sa knom – puno tespih čini Uzvišenog Allaha; ako mu je šaka, odnosno dlan ofarban – imat će prijatan život; ako mu je ofarbana desna ruka – ubit će neku osobu, a ako su mu obje ruke ofarbane – otkrit će se ono što je u njegovim rukama, bilo da je to dobro ili zlo. Treba napomenuti da će osoba koja sanja da je ofarbana nečim drugim, izuzev kne, doživjeti nešto neugodno. 5

FARMA

Simbolizira dobro, opskrbu i strpljivu suprugu koja pomaže mužu. 6

Islamski sanovnik | Snovi na slovo F Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo F Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo F Značenje snova
Snovi na slovo F: FAKULTET – Simbolizira pravac, usmjerenje ili opcije koje se u njoj izučavaju, razvod braka i njegovo ponovno sklapanje, dobročinstvo i uspostavljanje kriterija i uobičajenih standarda.

FARMACEUT

Simbolizira učenog čovjeka koji piše vjerske knjige, jer su lijekovi za tijelo ono što je znanje za vjeru.7

FARZ-NAMAZI

Simboliziraju dobijanje posla, položaja ili misije, vraćanje duga, očuvanje onoga što je povjereno, ili izvršavanje obaveze koju je Uzvišeni Allah propisao. Ko sanja da klanja dva rekjata farz-namaza – otputovat će, a ako to sanja žena – dobit će menstruaciju. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni farz, a ne nalazi mjesto gdje bi ga klanjao – neće moći postići ono što traži. Ako neko sanja da je propustio neki od farz-namaza, on omalovažava šerijatske propise. 8

FASADER

Simbolizira grijehe, greške i brige, a može simbolizirati i ozdravljenje bolesnika i obnavljanje i renoviranje porušenih zgrada. 9

FATAMORGANA

Simbolizira nešto za čim osoba žudi, ono što je neostvarivo, želju za dunjalukom, novotarije, licemjerstvo i kufr. 10

EL-FATIHA

Sanjanje ovog prvog kur’anskog poglavlja simbolizira da će se snivaču otvoriti vrata dobra, a zatvoriti vrata zla. 11

FATIMA, r.a.

Sanjanje ove Poslanikove, s.a.v.s., kćerke, simbolizira gubljenje majki, očeva i supruga. 12

FATIR (sura)

Onome ko sanja ovo poglavlje Allah će otvoriti vrata blagodati. 13

EL-FEDŽR (sura)

Simbolizira da će snivač oblačiti otmjenu i dostojanstvenu odjeću. 14

EL-FELEK (sura)

Uzvišeni Allah će od onoga koji sanja da uči ovu suru otkloniti i ljudsko i džinsko zlo, kao i zlo loših ljudi i zavidnika. 15

FENIKS 16

Simbolizira novatora u vjeri, a neki kažu lijepu ženu. Ko sanja da mu feniks govori – dobit će nešto od vlastodržaca, a ako sanja da mu je feniks nešto dobacio – bit će opskrbljen od strane Svemoćnog Allaha. Ako, pak, sanja da jaše na feniksu – uzvisit će se i bit će iznad samih vlastodržaca. 17

Islamski sanovnik | Snovi na slovo F Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo F Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo F Značenje snova
Snovi na slovo F: FARMACEUT: Simbolizira učenog čovjeka koji piše vjerske knjige, jer su lijekovi za tijelo ono što je znanje za vjeru.

FENJER

Simbolizira supruga, a njegov fitilj suprugu ili dijete koje se nalazi u njenoj utrobi. 18

EL-FETH (sura)

Simbolizira uspjeh u borbi na Allahovom putu. 19

EL-FIL (sura)

Simbolizira pobjedu neprijatelja i islamsko osvajanje pod njegovim vođstvom. 20

FILOLOG

Simbolizira besposlicu u govoru, prevodioca i tumača. 21

FILTER

Simbolizira čistotu vjere i znanja i iskrenu osobu koja kaže istinu, a ne zadovoljava se neistinama. 22

FISTULE

Ukoliko se sanja da bubuljice pucaju i da iz njih teče gnoj, to upućuje na pobjedu; a ako se nalazi gnoj u njima – onda to simbolizira veliki kapital. Što je više bubuljica u snu, a ne budu smetale osobi koja ih ima, sve će više zadobijati blagodati i hajra. 23

FIŠEKLIJE

Simboliziraju dobru suprugu i povjerljivog druga u pitanju tajni i materijalnih dobara. 24

FITILJ

Simbolizira gazdaricu ili odgajateljicu koja je u službi ljudi. Ako je sav fitilj izgorio – očekivati je smrt odgajataljice ili gazdarice, a ako je sa fitilja pala iskra i izazvala požar – odgajateljica ili gazdarica će počiniti neki grijeh i pokleknut će pred iskušenjima. 25

FIZIOLOŠKA POTREBA

Simbolizira imetak. Obavljanje fiziološke potrebe – oslobađanje od briga, a ako ima imetka – podijelit će zekat. Jedenje, dobijanje i pohranjivanje izmeta – haram-imetak, uz kajanje. Obavljanje fiziološke potrebe u odjeću – činjenje neke sramote; obavljanje te potrebe u postelji – dugo bolovanje, a obavljanje fiziološke potrebe na mjestu na kojem nije pokuđeno to obaviti ukazuje na neko dobro i prestanak brige i tuge. 26

FLAŠA

 Simbolizira dječaka ili djevojčicu, suprugu, ženu koja ne zna sačuvati tajnu, ljude različitih nacionalnosti, mogućnost dolaska do tajni, ogovaranje i bolest. Ako neko sanja da mu se boca razbila, iz kuće mu se udaljila neka nesreća i iskušenje. 27

FLAUTA

Simbolizira igru, zabavu i neku vrstu iskušenja, a nekada radost i zadovoljstvo. Ko sanja da svira na fruli – on se poučava Kur’anu, njegovim značenjima i lijepo će učiti Kur’an. Ako bolesnik sanja da svira frulu, umrijet će; ako to sanja onaj koji očekuje dijete, dobit će ga; a ako sanja da mu frulu dodaje vladar, zadobit će neku upravu, ako je za to sposoban, a ako nije, bit će izbavljen iz neke teške situacije. 28

Islamski sanovnik | Snovi na slovo F Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo F Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo F Značenje snova
Snovi na slovo F: FILOLOG – Simbolizira besposlicu u govoru, prevodioca i tumača.

FLAUTIST

Simbolizira radost i iščezavanje briga i tegoba, ali i igru, zabavu, uskogrudost, plač i naricanje. 29

FLEGMA:

Simbolizira sakupljeni imetak koji ne raste niti se oplođuje. Ako neko sanja da je bacio sluz, postići će razgalu i ozdravljenje. Ako je izišla sluz iz usta učenog čovjeka to upućuje na savjet, fetvu ili predavanje koje će koristiti ljudima; a ako je sluz izišla iz usta trgovca, to upućuje na njegov iskren govor. 30

FONTANA

Simbolizira lijepu ženu. 31

FRIZER

Simbolizira osobu koja koristi nemoćnim i siromašnim, a šteti bogatim. Ko sanja da je obrijao glavu – trošit će imetak u pokornosti Uzvišenom Allahu. Ako je brijanje glave ljeti, onda je to dobitak, olakšanje i lijek od glavobolje i bolesti očiju, a ako je brijanje zimi, onda je to briga, tuga i bolest.

Brijanje glave – sigurnost i zaštita od straha; brijanje glave na hadžu – rješavanje duga. Ako vidi suprugu obrijane glave – doći će do razvoda sa njom ili će on umrijeti; ako mu polovica brade bude odsječena i obrijana – osiromašit će i izgubit će autoritet. Ako sanja da mu je kosa, odnosno rep ženine kose odsječen ili skraćen – neće mu supruga nikada roditi dijete.

Brijanje brade u snu označava iščezavanje imetka i ugleda, smrt djeteta ili iznenadnu smrt žene. Ako za vrijeme hadža ili džihada sanja brijanje kose – to je znak iskupljenja od grijeha, vraćanje dugova i iščezavanje briga i tegoba, a ako je brijanje glave van hadža i borbe, a to bude još zimi – onda to upućuje na smrt oca ili majke. Ako u isto vrijeme sanja da su mu obrijane i glava i brada, ako je bolestan – ozdravit će; ako je imao duga – vratit će ga, a ako je imao neki problem – riješit će ga. 32

FRIZERKA

Simbolizira bogatu ženu. Ko sanja da mu je ušla frizerka, a bude neoženjen – oženit će se, a ako se ta osoba približi frizerki – povećat će joj se ugled kod ljudi. 33

FRIŽIDER

Simbolizira uglednu, korisnu, uslužnu i čestitu ženu. 34

FRULA

Simbolizira igru, zabavu i neku vrstu iskušenja, a nekada radost i zadovoljstvo. Ko sanja da svira na fruli – on se poučava Kur’anu, njegovim značenjima i lijepo će učiti Kur’an. Ako bolesnik sanja da svira frulu, umrijet će; ako to sanja onaj koji očekuje dijete, dobit će ga; a ako sanja da mu frulu dodaje vladar, zadobit će neku upravu, ako je za to sposoban, a ako nije, bit će izbavljen iz neke teške situacije. 35

FUDBAL

Simbolizira poglavara, učenjaka, putovanje, prelazak iz mjesta u mjesto ili oponiranje. Ko sanja da igra nogomet ili uopće sa loptom – on će nekome oponirati ili će neko njemu oponirati, ili će doći do svađe. 36

Islamski sanovnik | Snovi na slovo F Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo F Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo F Značenje snova
Snovi na slovo F: FONTANA – Simbolizira lijepu ženu.

FUKARALUK

Simbolizira bogatstvo. Ko sanja da je siromašan dobit će obilnu hranu, bogatstvo i blagodat; a ko sanja da je siromašan i da traži od ljudi, puno će učiti dove. 37

EL-FURKAN (sura)  

Ko sanja da uči ovu suru bit će od onih koji rastavljaju istinu od neistine. 38

EL-FURKAN (sura)  

Ko sanja da uči ovu suru bit će od onih koji rastavljaju istinu od neistine. 39

FUSSILET (sura)

Sanjanje ovog poglavlja upućuje da će osoba pozivati istini i da će zadobiti puno onih koji je vole. 40

FUSTUK

Simboliziraju lahko stečen imetak; zelene pistacije – umor i brigu; osušene – zlo i neprijateljstvo; slane – lahku opskrbu i s kopna i s mora. Mogu simbolizirati i ubrzo porađanje trudnice, dok njihovo stablo simbolizira plemenitog čovjeka. 41

FUTROLA      

Simbolizira čuvara tajne, rizničara, putovanje ili ženu. Ako viri ono što stoji u futroli, to označava otkrivanje tajne. 42

Autor teksta “Islamski sanovnik | Snovi na slovo F” “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. En-Nabulsi, 420. 
 2. En-Nabulsi, 374. 
 3. Ibn Sirin, 330-331; Ibn Sirin (b), 349. i En-Nabulsi, 359. 
 4. En-Nabulsi, 294-295.
 5. En-Nabulsi, 175-176.
 6. En-Nabulsi, 312 i 432.
 7.   En-Nabulsi, 308.
 8. Ibn Sirin, 49; Ibn Sirin (b), 35-37; En-Nabulsi, 302 i El-Džemel, 54.
 9. En-Nabulsi, 115. 
 10. Ibn Sirin, 263; Ibn Sirin (b), 277. i En-Nabulsi, 247.
 11. Ibn Sirin, 38; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 35.
 12. En-Nabulsi, 44 i 354.
 13. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36. 
 14. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 38.
 15.   Ibn Sirin, 42; Ibn Sirin (b), 28. i El-Džemel, 39.
 16. Ptica slična orlu ili čaplji. Simbol je neuništivosti. (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 2/360).
 17. Ibn Sirin, 198; Ibn Sirin (b), 210. i En-Nabulsi, 343.
 18. Ibn Sirin, 301. i Ibn Sirin (b), 319.
 19. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 36.
 20. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38. 
 21. En-Nabulsi, 407.
 22. En-Nabulsi, 211.
 23. Ibn Sirin, 110; Ibn Sirin (b), 114. i En-Nabulsi, 62-63.
 24. En-Nabulsi, 124.
 25. Ibn Sirin, 300; Ibn Sirin (b), 318. i En-Nabulsi, 356.
 26. Ibn Sirin, 106-107; Ibn Sirin (b), 109-110. i En-Nabulsi, 346-347.
 27. Ibn Sirin, 340; Ibn Sirin (b), 359. i En-Nabulsi, 365.
 28. Ibn Sirin, 133 i 376; Ibn Sirin (b), 138; En-Nabulsi, 424-425. i El-Džemel, 190.
 29. En-Nabulsi, 428.
 30. En-Nabulsi, 78. 
 31. En-Nabulsi, 360.
 32. Ibn Sirin, 168; Ibn Sirin (b), 178. i En-Nabulsi, 153-154.
 33. En-Nabulsi, 412.
 34. Ibn Sirin, 291; Ibn Sirin (b), 309. i En-Nabulsi, 65.
 35. Ibn Sirin, 133 i 376; Ibn Sirin (b), 138; En-Nabulsi, 424-425. i El-Džemel, 190.
 36. Ibn Sirin, 338; Ibn Sirin (b), 357. i En-Nabulsi, 393.
 37. Ibn Sirin, 356. i 378; Ibn Sirin (b), 378. i En-Nabulsi, 361-362.
 38. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36.
 39. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36.
 40. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36.
 41. Ibn Sirin, 312; Ibn Sirin (b), 330. i En-Nabulsi, 72. i 360. 
 42. Ibn Sirin, 346; Ibn Sirin (b), 366. i En-Nabulsi, 135.

Vaš komentar