Kako postupiti kod ružnih snova?

Snoviđenje lijepog dolazi od Uzvišenog Allaha, a snoviđenje ružnog od šejtana. Zato se prilikom lijeganja uči dova da nam snovi budu dobri i da nas nešto loše od snova ne zadesi. Ukoliko se, pak, prilikom spavanja pojave snovi koji nas uznemiravaju, onda ćemo se prevrnuti na drugu stranu, a na lijevu ćemo puhnuti i pljucnuti (bez pljuvačke) i proučiti: E’uzu billahi mineš-šejtanir-radžim! Naime, ovaj metod je Vjerovjesnik, s.a.v.s., preporučio Ebu Katadi, r.a, kada se žalio na ružne snove koje je sanjao.

Treba napomenuti da su snovi koji se sanjaju u vrijeme zrijenja plodova najizražajniji, najefikasniji, najistinitiji i najpovoljniji. Kada drveće olista i još se ne ukažu njegovi plodovi, snovi neće ni izbliza imati takvu snagu i postići takav cilj. Međutim, kada opadne lišće i nestanu plodovi, snovi bivaju najslabiji i u tom periodu se najčešće sanjaju ružni i zbrkani snovi. Kako postupiti kod ružnih sn ova?

Ako se, pri tumačenju snova, nekoj osobi otkrije nešto ružno i sramno, što joj je Uzvišeni Allah prikrio, ne treba je posramiti i nikome drugome to ispričati. U tom slučaju, takvu osobu treba posavjetovati i sakriti njenu sramotu pred drugima. Ako se i spomene taj san u društvu, neće se imenovati onaj koji ga je sanjao. Ako bi se to učinilo, bilo bi ravno ogovaranju dotičnog čovjeka – što je kategorički grijeh! Kako postupiti kod ružnih snova? Kako postupiti kod ružnih snova? Kako postupiti kod ružnih snova?

Autor “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja”

Vaš komentar