Ko su hurije?

Množina riječi hurija, a to je mlada djevojka, neopisive ljepote, svijetle puti i izrazito crnih očiju.

Mudžahid kaže:

“Hurija je ona koja raspamećuje zbog svjedine puti i boje. Pod njom se podrazumijevaju izrazito bijele bionjače i crne zenice.”

Uzvišeni je rekao:

Pored njih bit će hurije, istih godina, koje će preda se gleda­ti. (Sad, 52)

Znači, one će gledati u svoje supruge i neće svoj pogled upirati nikome drugom.

Ko su hurije Enciklopedija islamskog ponašanja Ejmen Ahmed Muzejjen Akaid El-Kelimeh Islamska literatura Islamski tekstovi poučne priče Opis džennetskih hurija hurije u Kur'anu Šta su hurije
Hurija – mlada djevojka, neopisive ljepote, svijetle puti i izrazito crnih očiju.

Ibn Abbas kaže:

“Jednakih godina i rođenja, djevojke od trideset i tri godine.”

Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao:

“Kada bi se jedna žena sta­novnika Dženneta pojavila na Zemlji, zasijenila bi ovaj svijet i ispunila ga mirisom. Nakit koji ima na glavi, bolji je od čitavog dunjaluka i svega na njemu.” 1

Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao:

“Prva skupina koja će ući u Džennet je kao pun Mjesec. Ona iza nje je svijetla kao zvijezda Danica na nebesima. Svaki čovjek od tih skupina ima dvije hurije kojima se koštana srž vidi kroz meso, a u Džennetu nema neženja.” 2

Autor teksta “Ko su hurije?” “Ejmen Ahmed Muzejjen” iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

  1. Buhari, 2796; Muslim, 1880.
  2. Muslim, 2834.

Vaš komentar