Islamski sanovnik | Snovi na slovo D

DABBETUL-ERD

Dabbetul-erd je jedan od velikih predznaka Sudnjega dana. To je životinja koja će se pojaviti pred Smak svijeta. Ko sanja da se pojavila ova životinja to simbolizira upućivanje na dobro, a odvrćanje od zla; pobjedu pravih vjernika nad licemjerima, a može označavati i to da će se osoba koja je sanjala baviti prikupljanjem podataka i nekom vrstom obavještajne službe u korist vladajućih struktura. 1

DALJINA

Simbolizira nepravdu i nasilje. Teritorijalna udaljenost simbolizira lišenost nečega, a udaljenost osoba jedne od druge simbolizira prepirku, odvajanje, izolaciju ili smrt. 2

DAN

Simbolizira muslimana, umor, trud, razgaljivanje nakon brige i tuge, oblačenje nove odjeće, žene, djecu, otkrivanje onog što se ne zna, oslobađanje zatvorenika i dolazak odsutnog. 3

DANIJAL, a.s.

Simbolizira izuzetnu sreću i pobjedu nad silnikom. Ko sanja da nosi Danijala, a.s., na svojim plećima, da ga je stavio na neki zid, razgovarao sa njim ili ga je obradovao nečim, postat će jedan od stručnjaka u tumačenju snova. 4

DAR(OVANJE)

Simbolizira radost, ljubav, povjerenje, izmirenje između onih osoba koje su prekinule odnose i zaruka između mladića i djevojke. Ko sanja da je dobio ili dao poklon – zaručit će mu se kćerka ili neko od bliže rodbine, što će biti krunisano brakom. 5

DAREŽLJIVOST

Simbolizira množenje imetka, blagodat i zaštitu porodice. Ko sanja da dobrovoljno udjeljuje – dobit će neku blagodat i dobro, a ko sanja da udjeljuje protiv svoje volje – približila mu se smrt. 6

DASKA (za bijeljenje platna)       

Simbolizira dva ortaka koji su preokupirani poslovima i njihovim uljepšavanjem. 7

DASKA (za sjeckanje mesa)

Simbolizira licemjera koji izaziva sporove i podstiče ljude na svađu. 8

DASKE

Simboliziraju licemjere koji obavljaju neke društvene poslove. Njihovo lomljenje simbolizira smrt tih licemjera. 9

Islamski sanovnik | Snovi na slovo D Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo D Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo D Značenje snova
“Istinit san predstavlja jedan od četrdeset i šest dijelova poslanstva.” (Buhari)

DATULE

Simboliziraju učenje Kur’ana, slast imana, kišu i halal- opskrbu. Gledanje hurmi u snu ukazuje na kišu; jedenje kvalitetnih hurmi – uskoro će čuti dobre i korisne riječi; rasprsnuće hurme i vađenje košpice iz nje– rađanje djeteta; prosipanje hurmi – namjera odlaska na put; ubiranje hurmi sa palme u vrijeme kada su one zrele – ženidba sa bogatom i čestitom ženom; ubiranje svježih hurmi sa suhe palme – naučit će od griješnika nešto što će mu koristiti, a ako je u brigama – riješit će ih se. 10

DATULE (nedozrele):

Simboliziraju opskrbu, glasonošu koji donosi dobru vijest i imetak koji dugo ne traje. Ko sanja da jede nedozrele hurme – iskoristit će neki halal-imetak. 11

DATULINE PALME

Simboliziraju dug život, djecu, kuću, imanje, odjeću, materijalna sredstva, oca ili učena čovjeka. Palma na kojoj uspijevaju datule simbolizira učenog čovjeka ili dijete, a njeno sječenje označava njegovu smrt. Suha datulina palma označava licemjera; ako palme budu čupane iz zemlje, onda to simbolizira epidemiju neke bolesti ili nasilno ponašanje dotičnih vlasti na tom području. Ko usnije iščupanu palmu, a namjeravao je putovati – neka ne putuje! 12

DAVANJE

Dati nekome malo, ko zaslužuje mnogo, simbolizira oponiranje Allahovim naredbama i sunnetu Njegovog Poslanika, s.a.v.s., a zatražiti nešto, pa od toga ništa ne dobiti, označava raskolništvo u vjeri. 13

DAVUD, a.s.

Simbolizira pokajanje od grijeha i povratak Uzvišenom Allahu, iskušenje ženama i lijep svršetak. Ko sanja ovog vjerovjesnika onakvog kakav on jeste – postići će autoritet, moć i vlast. 14

DEBLJINA

Simbolizira povećanje imetka, ugled, snagu vjere, čistotu i veličinu. 15

DEDŽAL

Simbolizira lažljivog i nepravednog vladara koji ne ispunjava obećanja i koga slijedi ološ ili čovjeka koji podvaljuje i sije smutnju među narodom. Pojavljivanje Dedžala u snu ukazuje na dominaciju neprijatelja i njihovo širenje na Zemlji, kao i sihir i laž, dok mjesta i područja kroz koja prolazi Dedžal u snu upućuju na brigu, anarhiju i tiraniju. 16

DEF

Simbolizira iskušenje, brigu i tugu, a nekada ženidbu ili povratak odsutne osobe. 17

DEFTER

Simbolizira snivačevo planiranje života i evociranje uspomena na ono što se ranije desilo u njegovom životu. Sanjanje neke bilježnice, sveske ili registra simbolizira, također, i opskrbu ili neku korist. 18

ED-DEHR (sura)

Ko uči ovu suru u snu – bit će darežljiv, zahvalan i imat će lijep život. 19

DEKA

Složena ili smotana deka simbolizira putovanje, a razmotana imetak. 20

DEKORACIJA

Simbolizira imetak, ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. 21

DEKORATER

Simbolizira pokvarenjaka, a nekada osobu koja čini pozitivne stvari, što sve zavisi od dekoracije, njene boje, teksta ili slike. Tako, ako dekoraciju čini neki kur’anski ili drugi časni tekst, onda je to dobro; a ako su u pitanju slike ili neki bezvrijedan stih, onda je to loše. 22

DEKRET

Simbolizira vlast, sreću i blagostanje. Ako neko sanja da je od vladara dobio dekret – dobit će vlast, položaj i dobru poziciju u društvu, ako je toga dostojan, a ako nije – bojati se je da će imati stanovitih problema od strane vlasti. 23

DELFIN

Simbolizira puno vlažnosti, mokrine i kiše, ili spletke i razbojništvo. 24

DEPILACIJA 25

Ko sanja da se u banji namazao sredstvom za uklanjanje dlaka i nakon toga se okupao – riješit će se nekog duga; ako je imao brigu – nestat će je; ako je bio preplašen – straha će nestati; ako je bio bolestan – ozdravit će; ako nije obavio hadž – obavit će ga. Ali ako to uradi, a dlake ostanu – onda to simbolizira neku žalost koja neće dugo potrajati ili posao koji neće do kraja obaviti; ako bogat čovjek sanja da na taj način ostane bez kose, izgubit će imetak. 26

DERANJE (KOŽE)

Ko sanja da mu je koža oderana to može protumačiti dvojako: a) postići će neko dobro ili će se oženiti bogatom ženom; b) ostat će bez imetka, a ako je bolestan – umrijet će. 27

DETEKTIV

Simbolizira džine i demone ili onoga koji preferira loša nad dobrim djelima. 28

DEVA   

Simbolizira čovjeka, putnika, dvoličnjaka, neznalicu, lađu i tugu. Dobijanje kamile – nadvladavanje nekih moćnih ljudi; karavani kamila u zimskom periodu – padavine; jahanje arapske kamile – hadž; padanje s kamile – siromaštvo; ritanje kamile – obolijevanje; napadanje kamile – bolest, tuga i spor s nekim; protivljenje kamile – zadavanje brige od strane neprijatelja; zaklana kamila u kući – smrt domaćina te kuće, ako je bio bolestan; a jahanje kamile i kretanje na put – za bolesnika označava smrt. 29

Islamski sanovnik | Snovi na slovo D Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo D Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo D Značenje snova
“Najistinitiji su snovi onoga čije su riječi u njegovom svakodnevnom govoru istinite” (Ibnul-Kajjim)

DIFTERIJA

Ako neko sanja ovu bolest, ona simbolizira prestanak rahatluka jedne osobe u njenoj kući ili radnji. 30

DIJELJENJE

Simbolizira množenje imetka, blagodat i zaštitu porodice. Ko sanja da dobrovoljno udjeljuje – dobit će neku blagodat i dobro, a ko sanja da udjeljuje protiv svoje volje – približila mu se  smrt. 31

DIM

Simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. Ako neko sanja da mu dim izlazi iz njegove radnje ili prodavnice – zadobit će neko obilje; ako mu dim izlazi ispod lonca u kojem kuha meso – postići će dobro i blagostanje i bit će oslobođen neke opasnosti; a ako sanja da ga je dim potpuno obuhvatio, tako da se u njemu sasvim izgubio – zadobit će vrućicu, a ako osjeti toplotu od tog dima – zadesit će ga briga i tuga. 32

DINJA

Simbolizira bolest, bolešljivu osobu i iznenadnu brigu. Nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. Ko sanja da je pružio ruku ka nebu i dohvatio dinje – traži vlast koju će uskoro dobiti, a ubacivanje dinje u kuću – smrt nekog od ukućana. 33

DIONIČARSTVO     

Simbolizira radost, pravednost, iskrenost u ljubavi i iskrenost prilikom sklapanja ugovora. Ko sanja da je ortak nekom čovjeku – oni su međusobno pravedni u zajedničkom poslu; ko sanja da je ortak nepoznatom starcu – imat će sreću i te godine će njegov partner s kojim sarađuje pravedno postupati s njim; a ko sanja da se uortačio sa nepoznatim mladićem – njegov neprijatelj će prema njemu pravedno postupiti. 34

DIRHEMI

Srebrenjaci, kao novčana jedinica, simboliziraju znanje, zikr, slušanje lijepih riječi, namaz, rađanje djeteta (ako je žena trudna) ili udovoljavanje nekoj potrebi. Ako ih sanja pobožan čovjek, simboliziraju njegovu dobru vjeru. Ako ih sanja čovjek ophrvan ovosvjetskim poslovima, simboliziraju njegova ovosvjetska dobra. A ako ih sanja žena, rodit će lijepo dijete. 35

DISANJE (duboko)

Ko sanja da neka osoba duboko i teško diše –   radit će neki posao koji će rezultirati brigu i tugu, a ako se sanja da dijete duboko i teško diše – to upućuje na djelo koje će izroditi tugu i žalost. 36

DIVLJA RUTVICA

Simbolizira imetak uz koji se pročisti i onaj njegov dio koji je nevaljao. 37

DIVLJI MAGARAC

Simbolizira griješenje, okrutnu ženu ili dijete. Ko pojaše divljeg magarca – skrenut će s Pravoga puta; u čiju kuću uđe divlji magarac – ući će mu osoba koja se slabo pridržava vjere i vjerskih propisa. Ako se sanja da se divlji magarac pripitomio, to simbolizira neko dobro, a ako se sanja da je domaći magarac postao divlji, onda to upućuje na neku štetu. 38

DIVOJARAC

Simbolizira krunu, dostojanstvo, korpulenciju i dominaciju nad neprijateljem, a nekada čovjeka stranca koji živi u planinama i čija je hrana halal. Ko sanja da mu se glava pretvorila u jelensku, označava zadobijanje vođstva i upravljanja. 39

DIVOKOZA

Simbolizira pokvarenu ženu. Debela koza – bogata žena; mršava – siromašna, a sanjanje da koza govori – aludira na izobilje i dobro. 40

DIZENTERIJA

Simbolizira porođajne bolove. 41

DJEČAK

 Simbolizira brigu i tugu. 42

DJED

Ko sanja da je postao djed – imat će dug životni vijek i ugled će mu se povećati. Djed je u snu na poziciji snivačevog oca. Ako umre djed u snu – okrnjit će neku svoju aktivnost i angažiranost. 43

DJELO

Dobro djelo simbolizira vlast i zadobijanje potomstva. Upotpunjeno djelo simbolizira život, a nepotpuno neuspjeh, grešku i neispunjavanje očekivanih rezultata. 44

DJETELINA

Simbolizira veliku opskrbu. 45

DJEVICA

Simbolizira teškoću u postizanju nekog položaja, zemlju koja prima i daje dobro, novi stan ili kuću čija je izgradnja upravo završena ili plodove koji još nisu ubrani. Ko sanja da je oženio djevicu – zadobit će neko imanje ili nekretninu, ili će uraditi neki posao koji će mu donijeti dobru zaradu i dobit. 46

DJEVOJČICA

Simbolizira čast, obilje, olakšicu nakon tegobe i prosperitet. 47

DJEVOJKA

Simbolizira dunjaluk i dunjalučko uživanje, godinu, njivu, baštu, prijevozno sredstvo ili stablo koje daje plodove. Ko sanja da ga je posjetila neka žena, ili da ima ženu, ili da joj se osmjehuje, ili da je okrenuta prema njemu – da bi se taj san protumačio treba uzeti u obzir snivačevo stanje: ako boluje od neke stomačne bolesti ili ako je neoženjen, a sanja da je ta žena hurija – umrijet će; a ako ne sanja da je ona hurija, već neka od ovosvjetskih žena – spasit će se nekog belaja u koji je zapao i zadobit će neka materijalna sredstva.

Ako to sanja siromah – obogatit će se; ako to sanja poljoprivrednik koji je zabrinut za prinos svojih usjeva – prinos će mu biti veliki; a ako to sanja zatvorenik – bit će pušten na slobodu. Ako se sanja otkrivena žena, nešto će se desiti vidljive prirode; ako je pokrivena, nešto će biti skriveno; ako je lijepa žena, bit će neka radost; ako je ružna – bit će nešto ružno.

Ako se izlaže ljudima, dodiruje ih, ljubi ih ili im pokazuje svoja stidna mjesta, to, onda, simbolizira smutnju u koju će biti uvučen svako ko je u snu za njom žudio ili od nje nešto dobio, ili imao s njom spolni odnos. 48

DLAKE ISPOD PAZUHA

Simboliziraju vjeru i čast onoga koji sanja. Ako su dlake duge, udovoljit će svojoj potrebi; a ako su bujne, previše je predan dunjalučkim potrebama, bez oslanjanja na vjeru. 49

DOBIT(AK)

 Simbolizira ženu za neoženjenog i svršetak poslova. 50

DOBOŠ

Simbolizira netačnu vijest, a ako se uz doboš u snu bude igralo i podvriskivalo to, onda, simbolizira sničevu nesreću. 51

DOBOŠAR

Simbolizira osobu koja donosi vijesti, bolest kolitis, tj. grčeve u stomaku i osobu koja je podobna i poslušna aktuelnim vlastima. 52

DOBRI

Ko sanja da se preobrazio ili pretvorio u jednog od dobrih ljudi, odnosno evlija – to znači da ga zamjenjuje u njegovom načinu života, kodeksu ponašanja i u njegovom džematu, pa će ga zadesiti dunjalučke brige i problemi, srazmjerno stepenu dotičnog evlije, a zatim će poraziti svoje dušmane. Ako neko vidi nekog evliju, koji je preselio na Ahiret, živog u njegovom mjestu, to znači da će stanovnici tog mjesta zadobiti dobro i sreću i jedan pravedan odnos od strane njihove vlasti. 53

Islamski sanovnik | Snovi na slovo D Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo D Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo D Značenje snova
Najistinitiji snovi su snovi koji se dese u zoru, jer je to vrijeme Allahovog, dž.š., rahmeta i oprosta i Njegovog silaska na dunjalučko nebo.

DOBRO DJELO  

Vidi: DOBRO(ČINSTVO)

DOBRO(ČINSTVO)

Simbolizira pokajanje, održavanje rodbinskih veza ili pomaganje siromaha. Ko sanja da čini dobro i da je dobročinitelj – bit će spašen; ko sanja da moli Uzvišenog Allaha učeći dove – bit će spašen od džehennemske vatre. Ko sanja svoje sugrađane da pomažu siromahe, rade dobra djela, Allaha zikr čine, a budu zbog nečega zabrinuti – Plemeniti Allah će im otkloniti brigu.

Ko sanja da puno zahvaljuje Milostivom Allahu – naslijedit će neki miraz, a ako neko sanja da je učinio neko dobro, kao što je uklanjanje nečega što smeta ljudima s puta, afirmiranje dobra i devalviranje zla i sl., onda to upućuje na zaradu u trgovini ili biznisu, ili vraćanje duga. 54

DOBROVOLJNI-NAMAZ

Dobrovoljni namaz ili nafila simbolizira savršenu ljudskost i iščezavanje briga i problema od osobe koja sanja da je klanja. 55

DOJENJE

Simbolizira potrebu, siroče i štetu. Ako žena sanja da doji neko dijete ili čovjeka, zatvorit će joj se kapije ovosvjetskih dobara ili će dospjeti zatvora; ako trudnica sanja da doji, bit će zdrava dok je u trudnoći; a ako bolesnik sanja da je dojio, ozdravit će. 56

DOJKE

Simboliziraju suprugu ili kćerku, zavisno od toga kako ih sanja. Ako ih sanja lijepim, onda se nešto lijepo odnosi na njegovu suprugu ili kćerku, i obrnuto. San žene obješene za njene sise upućuje na njenu bludnu radnju iz koje će se roditi vanbračno dijete. San muškarca da su mu sise nadojene mlijekom upućuje na: ako je neoženjen – ženidbu; ako je oženjen – dobitak djeteta; ako je siromašan – olakšanje; a ako je mlad – dug život. Ako ovo sanja mlada žena, zatrudnjet će i roditi dijete; starica – osiromašit će i izgubiti imetak; djevojka – udat će se; a djevojčica – umrijet će.

Previše duge sise kod muškarca upućuju na neku žudnju koju Uzvišeni Allah ne voli, a san da ga neka druga žena doji upućuje na bolest; ako nema trudnu ženu, onda to već upućuje na to da će ona roditi muško dijete; a ako to sanja žena, onda će roditi žensko dijete. 57

DOKAZ

Simbolizira neki spor. Ko sanja da navodi neki dokaz za nešto znači da je u nekom sporu s nekom osobom i ima u tome jače argumente od svog protivnika. 58

DOKOLJENICE

Ko sanja ovu vrstu obuće, a bude na nekom položaju u vlasti, vladat će u svojoj domovini; a ako dokoljenice sanja neko ko nije na vlasti, oženit će bogatu ženu, koja nema bliže rodbine. 59

DOKTOR

Simbolizira učenu osobu, kao što je šerijatski pravnik, sudija, vaiz i sl., čiji su savjeti lijek i protuotrov raznim bolestima. Ko sanja da ga ljekar liječi – ojačat će mu fizička konstrukcija; ako umre ljekar – umrijet će mu majka; ako ljekar uđe bolesniku – ozdravit će; a ako uđe zdravoj osobi – razboljet će se!

Ako neko sanja da je sudija ili neki učenjak postao ljekar, povećat će se njegova korisnost i specijalnost; ako neko sanja da je neki ljekar postao sudija ili šerijatski pravnik, ako je ljekar musliman i obdaren mudrošću – porast će mu autoritet u njegovoj struci, a ako nije musliman i nije obdaren mudrošću – zapast će u iskušenja i upropastiti nekoga. Ko sanja da neki ljekar prodaje ćefine, neka ga se čuva, jer se radi o prevarantu. Ko, pak, sanja da je postao ljekar – postići će visok položaj. 60

DOLAF

Simbolizira čednu, karakternu i poštenu ženu. 61

DOLAP

Simbolizira putovanje ili riznicu imetka. 62

DOLINA

Simbolizira teško putovanje, dobra djela i približavanje Uzvišenom Allahu. Ko sanja dolinu bez plodova i zelenila – to upućuje na hadž; ko sanja da izlazi iz doline – ispunit će neku svoju potrebu. Ko sanja da je pao u dolini, ali da se nije povrijedio, niti ga je zaboljelo ništa prilikom pada – zadobit će neku korist ili poklon od vlasti i vlastodržaca. 63

DOM

Simbolizira one koji u njoj žive, njihovo tijelo, imetak, odjeću ili snivačevu ženu. Nepoznat dom ili kuća – Budući svijet; široka i prostrana kuća – širina i komoditet na ovome svijetu, a njena tjeskoba – snivačevu tjeskobu i škrtost; opravka kuće – radost; kuća od željeza – dug život. Kad neko sanja da je ušao u novu, kompletno opremljenu kuću, koja se nalazi u poznatom mjestu i među ostalim kućama: ako je siromah – obogatit će; ako je bogat – povećat će mu se bogatstvo; ako je u brizi – nestat će je, a ako je griješan – pokajat će se. 64

DOPISIVANJE

Ukoliko je dopisivanje u snu između dva tabora ili dvije strane u ratu – to upućuje na skori svršetak, zaustavljanje smutnje, slijeđenje istine i argumenata, smrt bolesnika ili pomoć ugroženog. 65

DORAT

Doratast konj simbolizira ugled, utjecaj i bogatu ženu. 66

DOVA

Simbolizira ibadet, namaz, dijete ili ispunjenje potreba. Ako neko sanja da uči neku poznatu dovu, on klanja farz-namaze; ako neko sanja da uči dovu u kojoj se ne spominje Allahovo, dž.š., ime, on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli; ako neko sanja da uči dovu samo za sebe, dobit će sina; a ako neko sanja da uči dovu u mraku – to upućuje na izbavljenje iz briga. 67

DOVRATNIK

Simbolizira vlasnika i izdržavaoca. Ko sanja da je dovratnik njegovih vrata iščupan ili nestao – to znači da je vlasnik te kuće smijenjen ili preselio, a ako se sanja da je dovratnik nevidljiv oku – to simbolizira smrt vlasnika te kuće. 68

DOZIVAČ

Simbolizira putovanje ili prenošenje nekih vijesti. 69

Islamski sanovnik | Snovi na slovo D Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo D Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo D Značenje snova
Snovi su jedno od pitanja koja se pogrešno razumijevaju i interpretiraju i koje, s pravom se može reći, određeni krugovi zloupotrebljavaju.

DOZIVANJE

Ko sanja da ga neko doziva – bit će u društvu mizernog i prezrenog svijeta; ko sanja da ga dozivaju s druge strane doline – steći će veliku vlast; a ko sanja da ga dozivaju s nekog udaljenog mjesta – bit će nepokoran Uzvišenom Allahu. 70

DRAGI KAMEN

Simbolizira uglednog, moćnog i bogatog vladara. Zeleni dragi kamen simbolizira rođenje djeteta koje će biti dobar vjernik, oštrouman i učen. 71

DRAGULJAR

Simbolizira pobožnog i čestitog čovjeka; učenog čovjeka za kojim se drugi povode i slijede ga i čovjeka sa mnoštvom djece i imetka. 72

DREKA

Simbolizira smutnju, gubitak jačine i slabljenje snage. 73

DRESER (MAJMUNA)

Dresiranje ili vođenje majmuna simbolizira ružne stvari. 74

DRHTANJE

 Simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotični organ koji drhti odnosi. Tako će osoba koja sanja da mu drhti glava postići ugled ili srdžbu vladara. Drhtanje desne ruke – poteškoće u svom izdržavanju; drhtanje stegna – poteškoće od strane rodbine, a drhtanje nogu – poteškoće sa imetkom. 75

DRIJEMEŽ

Simbolizira sigurnost od straha, pokajanje od grijeha, uputu za nevjernika i bogatstvo nakon siromaštva. Ako neko bude nesiguran ili preplašen od neprijatelja, a sanja pospanost i drijemež – pobijedit će neprijatelja i zadobit će sigurnost. 76

DRNDA (ZA PAMUK)

Simbolizira ružnu ženu, a tetiva na njoj čovjeka jakog i prodornog glasa. 77

DRNDAR

 Ispucavanje pamuka drndom simbolizira neki spor. Ako ne bude dobro radio sa tom drndom, izgubit će spor. Inače, drndar pamuka simbolizira čovjeka sklonog sporovima. 78

DROBLJENJE

Ako se zadrobi nešto s nečim što mu ne odgovara, to simbolizira nejasnoće ili imetak u kome se svašta izmiješalo. 79

DROPLJA (POTRK) 80

Simbolizira darežljiva čovjeka, velikog gurmana i osobu koja se ne može zasititi ni danju ni noću. 81

DRUGOVI ALLAHOVOG POSLANIKA

Simbolizira ljubav, bratstvo, pomoć i spas od neprijateljstva i zavisti. Ako je snivač siromašan, obogatit će se; ako je bogat, ljubav spram Ahireta će nadvladati njegovu ljubav spram dunjaluka, pa će trošiti kapital želeći zadobiti Allahovo zadovoljstvo. Ovo, također, upućuje na pokajanje Uzvišenom Allahu, hajr i berićet. Ako se sanjaju živi, jedan ili više ashaba, onda to upućuje na jačinu i stamenost njegove vjere; ako ih sanja često, onda to znači da živi ispravnim životom. Ako, pak, sanja da je on postao jedan od ashaba, imat će velikih poteškoća, iskušenja i problema, ali će, na kraju, sve to sretno prebroditi. 82

DRUŽENJE

Druženje bolesnika s nekim simbolizira ozdravljenje. Druženje s nekim od članova porodice ima loše značenje, a druženje sa nepoznatom osobom upućuje na neku štetu. 83

DRVEĆE

Simbolizira žene. Građevinsko drvo – licemjerje; nepoznato drveće – teškoće i problemi; drveće koje se uzgaja samo radi mirisa – dobre i učene ljude; drveće koje se koristi isključivo za ishranu, poput hurmi i oraha – osobe od kojih se ništa ne može dobiti bez truda i napora; drveće sa koga opada lišće – siromaštvo i žalost; drveće sa koga ne opada lišće – dug život, trajna nafaka i stabilnost u vjeri; spavanje na drveću – mnogo djece; zasađivanje drveta – ženidba. Ko sanja da je posjekao drvo – umrijet će mu žena, a ko sanja da se drvo osušilo – umrijet će neki bolesnik. 84

DRVENA GRAĐA

Simbolizira licemjera i čovjeka koji miješa licemjerstvo sa svojom vjerom, čija je spoljašnost bolja od onoga što krije u sebi. Sirova građa simbolizira djecu. 85

DRVO

Simboliziraju licemjere koji obavljaju neke društvene poslove. Njihovo lomljenje simbolizira smrt tih licemjera. 86

DRVO (ebanovo)

Simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog čovjeka. 87

DRVO (tikovo)

Simbolizira vladara, učenjaka, pjesnika ili astrologa, a može simbolizirati i bolest koju prate vatra i temperatura. 88

DRVO (za ogrijev)

Simbolizira prenošenje tuđih riječi i škrtost. Ko sanja da po zemlji sakuplja drva za loženje znači da je brbljivac i da mnogo prenosi tuđe riječi. 89

DRVOSJEČA

Simbolizira zaradu i dobit, posebno u zimskom periodu, prenošenje tuđih riječi, kao i grijehe. 90

DUBOKO DISANJE  

Ko sanja da neka osoba duboko i teško diše – radit će neki posao koji će rezultirati brigu i tugu, a ako se sanja da dijete duboko i teško diše – to upućuje na djelo koje će izroditi tugu i žalost. 91

DUĆAN

Simbolizira svako mjesto na kojem osoba stječe ovosvjetsko ili onosvjetsko dobro, poput vrta, njive, voćke, bračnog druga, roditelja, knjige i dr. Ako neko sanja da se njegova radnja srušila: ako ima bolesnog roditelja ili ženu – umrijet će mu; a ako nema nikog bolesnog, a sanja srušenu radnju – imat će poteškoća u stjecanju imetka. Ako sanja da je razvalio vrata svoje radnje – napustit će je; a ako sanja da su vrata trgovačkih radnji pozatvarana – roba će u tim radnjama imati slabu prodaju. 92

DUD

Simbolizira dobru vjeru, ispravno uvjerenje, zdravo tijelo i obilnu i korisnu zaradu za onoga ko sanja da ga jede. Crni dudovi – zlatnici, a bijeli – srebrenjaci. Stablo duda simbolizira osobu koja ima imetak i djecu. 93

DUEL

Simbolizira snagu, sukob i neprijateljstvo sa nekom osobom, a dvoboj sa oružjem može simbolizirati i borce. Ovaj san može upućivati i na ženidbu sa ženom s kojom će konstantno biti u svađi i sukobu. 94

DUG

Simbolizira bijedu i poniženje. Vraćanje duga simbolizira povratak s putovanja, čuvanje rodbinske veze i rješavanje nekog dunjalučkog ili duhovnog problema. 95

DUGA

Simbolizira sigurnost od straha, ako je zelene boje – sigurnost od oskudice i nepravde vlasti, ako je žute – bolest, a ako je crvene – prolijevanje krvi. Ako čovjek sanja dugu – oženit će se; ako je sanja sa svoje desne strane – desit će mu se neko dobro, a ako sa lijeve strane – zadesit će ga nešto loše. 96

DUGME

Simbolizira imetak, nafaku, neporočnost, valjan ugovor, ali i čovjeka i ženu. Ko sanja zakopčano dugme to može simbolizirati sastavljanje nečega što je bilo rastavljeno, a ukoliko je čovjek neoženjen ili žena neudata – doći će do braka. 97

Islamski sanovnik | Snovi na slovo D Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo D Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo D Značenje snova
Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu, a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu, a.s.

ED-DUHA (sura)

Ko sanja da uči ovu suru ukazivat će počast i pažnju siromašnima. 98

DUHA-NAMAZ

Simbolizira zaštitu od širka i radost. 99

ED-DUHAN (sura)

Učenje ovog poglavlja upućuje da će snivač biti obdaren bogatstvom. 100

DUHOVITOST

Sanjanje duhovitog čovjeka simbolizira slatkorječivost i utemeljenost u nauci. 101

DUKATI

Simboliziraju klevetu i ružne riječi. Ko sanja da rastapa dukate – sukobit će se s nekim oko materijalnih dobara i bit će odgovaran, a ko sanja da ga udaraju dukatima – bit će u potrazi za materijalnim dobrima. 102

DULAF

Simbolizira imetak, ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. Ako ga sanja osoba koja je u nevolji – riješit će se nevolje; ako ga sanja bolesnik – ozdravti će; ako ga sanja neoženjen – oženit će se, a ako ga sanja neudata žena – udat će se. 103

DUNJA

Simbolizira veličanstveno putovanje, čuvanje tajni, lijepu ženu, pametnog čovjeka kome pamet ne koristi i bolest. Ako je sanja bolesna osoba – bit će izliječena; ako je sanja zdrava osoba – bit će upućena, a ako je sanja osoba vezana za biznis – profitirat će. 104

DUNJALUK

Simbolizira ženu, imetak, djecu, igru i zabavu. Kada neko sanja da je napustio dunjaluk – to upućuje na razvod sa suprugom. Ko sanja da je čitav svijet propao i nestao, a samo on na njemu ostao – bit će zaveden ili će oslijepiti, a ko sanja da mu je dunjaluk potčinjen, pa što god poželi to i dobije – to simbolizira njegovo osiromašenje i propast. 105

DUŽINA

Ko sanja da je porastao ili se izdužio – povećat će mu se znanje i imetak, a ako to sanja trgovac – imat će veliku dobit u poslu. Visok rast simbolizira dug život, a kratak smrt. 106

DVOBOJ

Simbolizira snagu, sukob i neprijateljstvo sa nekom osobom, a dvoboj sa oružjem može simbolizirati i borce. Ovaj san može upućivati i na ženidbu sa ženom s kojom će konstantno biti u svađi i sukobu. 107

DVOLIČNOST

Simbolizira ono što je zabranjeno na javi. 108

DVORAC

Simbolizira čast, ugled i vraćanje duga – ako ga sanja čestit čovjek, a zatvor, tjeskobu i umanjivanje kapitala – ako ga sanja griješnik. Ovaj san može označavati i pobožnog čovjeka. Ako neko sanja da je ušao u dvorac, otići će kod nekog vladara, vjera mu je dobra i postići će veliko dobro. Ko sanja da je dvorac njegov i da on stoji na njemu – postići će izuzetno visok ugled, respekt i moć, a ako dvorac nije njegov – dobit će neku korist i dobro od vlasnika tog dvorca. 109

DVORANA

Simbolizira komoditet, prestanak neimaštine, skromnu suprugu koju je lahko zadovoljiti, visok položaj, znanje koje će se brzo steći, dobro dijete, poslušnog slugu i zarađen imetak. 110

DVOSPOLAC

Simbolizira dvoličnost, a ako je osoba oženjena ili udata, napustit će je supružnik. 111

Autor teksta “Islamski sanovnik | Snovi na slovo D “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. En-Nabulsi, 187.
 2. En-Nabulsi, 74. 
 3. Ibn Sirin, 215; Ibn Sirin (b), 227-228. i En-Nabulsi, 459.
 4. Ibn Sirin, 31; Ibn Sirin (b), 14. i En-Nabulsi, 188.
 5.   Ibn Sirin, 356. i 368; Ibn Sirin (b), 377. i 391. i En-Nabulsi, 464.
 6. Ibn Sirin, 356; Ibn Sirin (b), 377; En-Nabulsi, 136. i 457. i El-Džemel, 227. 
 7. Ibn Sirin, 347. i Ibn Sirin (b), 368. 
 8. Ibn Sirin, 346; Ibn Sirin (b), 366. i En-Nabulsi, 473.
 9. Ibn Sirin, 247-248; Ibn Sirin (b), 261. i En-Nabulsi, 174. 
 10. En-Nabulsi, 78.
 11. Ibn Sirin, 130-132. i 313; Ibn Sirin (b), 135-136. i 331; En-Nabulsi, 97-98. i El-Džemel, 185-186.
 12. En-Nabulsi, 453.
 13. En-Nabulsi, 335.
 14. Ibn Sirin, 30; Ibn Sirin (b), 14; En-Nabulsi, 188. i El-Džemel, 21.
 15.   Ibn Sirin, 362; Ibn Sirin (b), 384. i En-Nabulsi, 261-262.
 16. Ibn Sirin, 73. i 151; Ibn Sirin (b), 67. i 157; En-Nabulsi, 190. i El-Džemel, 95.
 17. Ibn Sirin, 376. i En-Nabulsi, 196. 
 18. Ibn Sirin, 198; Ibn Sirin (b), 210. i En-Nabulsi, 215. 
 19. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 37.
 20. En-Nabulsi, 351. 
 21. Ibn Sirin, 249 i Ibn Sirin (b), 263.
 22. Ibn Sirin, 175; Ibn Sirin (b), 185. i En-Nabulsi, 432. 
 23. Ibn Sirin, 327. i Ibn Sirin (b), 346.
 24. En-Nabulsi, 198.
 25. Depilacija je uklanjanje dlaka s površine kože. (LEKSIKON JLZ, str. 206).
 26. En-Nabulsi, 286. 
 27. En-Nabulsi, 256.
 28. En-Nabulsi, 113.
 29. Ibn Sirin, 183-184; Ibn Sirin (b), 194-196. i En-Nabulsi, 128-129.
 30. En-Nabulsi, 181.
 31. Ibn Sirin, 356; Ibn Sirin (b), 377; En-Nabulsi, 136. i 457. i El-Džemel, 227.
 32. Ibn Sirin, 299; Ibn Sirin (b), 317. i En-Nabulsi, 190-191. 
 33. Ibn Sirin, 318; Ibn Sirin (b), 337. i En-Nabulsi, 73-74.
 34.   Ibn Sirin, 365; Ibn Sirin (b), 388. i En-Nabulsi, 285.
 35. Ibn Sirin, 272-273; Ibn Sirin (b), 288. i En-Nabulsi, 194-195.
 36. Ibn Sirin, 374; Ibn Sirin (b), 399. i En-Nabulsi, 99.
 37. En-Nabulsi, 368.
 38. En-Nabulsi, 158.
 39. Ibn Sirin, 189; Ibn Sirin (b), 200. i En-Nabulsi, 59.
 40. Ibn Sirin, 186; Ibn Sirin (b), 197. i En-Nabulsi, 342.
 41. En-Nabulsi, 231. 
 42. En-Nabulsi, 295. 
 43. En-Nabulsi, 119.
 44. En-Nabulsi, 340. 
 45. Ibn Sirin, 322; Ibn Sirin (b), 341. i En-Nabulsi, 368.
 46. En-Nabulsi, 77-78. i El-Džemel, 216.
 47.   En-Nabulsi, 296.
 48. Ibn Sirin, 351-352; Ibn Sirin (b), 372-372. i En-Nabulsi, 421-422.
 49. Ibn Sirin, 91; Ibn Sirin (b), 90. i El-Džemel, 122.
 50. En-Nabulsi, 457.
 51. En-Nabulsi, 314-315.
 52. En-Nabulsi, 314.
 53. En-Nabulsi, 294. 
 54. Ibn Sirin, 357. i 373; Ibn Sirin (b), 378. i 397; En-Nabulsi, 148. i 361. i El- Džemel, 230-231.
 55. Ibn Sirin, 48; Ibn Sirin (b), 36. i En-Nabulsi, 303. 
 56. Ibn Sirin, 374; Ibn Sirin (b), 399. i En-Nabulsi, 216-217.
 57. Ibn Sirin, 92; Ibn Sirin (b), 92-93. i En-Nabulsi, 104-105.
 58. Ibn Sirin, 368; Ibn Sirin (b), 392; En-Nabulsi, 68. i El-Džemel, 219.
 59. En-Nabulsi, 211.
 60. Ibn Sirin, 171; Ibn Sirin (b), 180-181. i En-Nabulsi, 315.
 61. En-Nabulsi, 201.
 62. En-Nabulsi, 201. 
 63. Ibn Sirin, 235; Ibn Sirin (b), 248. i En-Nabulsi, 468.
 64. Ibn Sirin, 244-246; Ibn Sirin (b), 257-260. i En-Nabulsi, 83. i 187-188.
 65. En-Nabulsi, 421. 
 66. En-Nabulsi, 183. 
 67. Ibn Sirin, 50. i 103; Ibn Sirin (b), 39-40. i 106; En-Nabulsi, 195. i El-Džemel, 56.
 68. En-Nabulsi, 335. 
 69. En-Nabulsi, 453. 
 70. En-Nabulsi, 453.
 71. Ibn Sirin, 277. i Ibn Sirin (b), 293. 
 72. Ibn Sirin, 167-168; Ibn Sirin (b), 177. i En-Nabulsi, 137.
 73. En-Nabulsi, 307.
 74. En-Nabulsi, 241.
 75. Ibn Sirin, 118; Ibn Sirin (b), 122; En-Nabulsi, 43. i 220. i El-Džemel, 166. 
 76. Ibn Sirin, 350-351; Ibn Sirin (b), 371-372. i En-Nabulsi, 456.
 77. En-Nabulsi, 453. 
 78. En-Nabulsi, 453.
 79. En-Nabulsi, 429.
 80. Potrk ili droplja je iz porodice ptica vivčarica. Potrci su velike i teške ptice s debelim vratom i krupnom glavom. Mužjaci ispod jezika imaju posebnu gušu koja služi za glasanje u doba parenja. Kod nas su rasprostranjeni veliki i mali potrk. (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 5/252)
 81. Ibn Sirin, 197; Ibn Sirin (b), 209. i En-Nabulsi, 140.
 82. Ibn Sirin, 37-38; Ibn Sirin (b), 21. i En-Nabulsi, 48-49.
 83. En-Nabulsi, 429.
 84. En-Nabulsi, 282-283. 
 85. Ibn Sirin, 316; Ibn Sirin (b), 334. i En-Nabulsi, 174. 
 86. Ibn Sirin, 247-248; Ibn Sirin (b), 261. i En-Nabulsi, 174.
 87. Ibn Sirin, 316; Ibn Sirin (b), 334 i En-Nabulsi, 36. 
 88.   Ibn Sirin, 316; Ibn Sirin (b), 334. i En-Nabulsi, 198. i 239.
 89.   Ibn Sirin, 299. i 370; Ibn Sirin (b), 317. i 394. i En-Nabulsi, 150-151.
 90. Ibn Sirin, 175; Ibn Sirin (b), 185. i En-Nabulsi, 151. 
 91. Ibn Sirin, 374; Ibn Sirin (b), 399. i En-Nabulsi, 99.    
 92. Ibn Sirin, 260; Ibn Sirin (b), 275. i En-Nabulsi, 139.
 93. Ibn Sirin, 311; Ibn Sirin (b), 329. i En-Nabulsi, 101. 
 94. Ibn Sirin, 157; Ibn Sirin (b), 165. i En-Nabulsi, 414. 
 95. En-Nabulsi, 202. 
 96. Ibn Sirin, 232; Ibn Sirin (b), 245. i En-Nabulsi, 384. 
 97. En-Nabulsi, 231.
 98. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38.
 99. En-Nabulsi, 302. 
 100. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 36.
 101. En-Nabulsi, 147. 
 102. En-Nabulsi, 206.
 103. Ibn Sirin, 249; Ibn Sirin (b), 263. i En-Nabulsi, 400. 
 104. Ibn Sirin, 305. i 311; Ibn Sirin (b), 323. i 329. i En-Nabulsi, 250-251.
 105. En-Nabulsi, 199-200.
 106. En-Nabulsi, 319. 
 107. Ibn Sirin, 157; Ibn Sirin (b), 165. i En-Nabulsi, 414. 
 108. En-Nabulsi, 226.
 109. Ibn Sirin, 248; Ibn Sirin (b) i En-Nabulsi, 374-375.
 110. En-Nabulsi, 366.
 111. En-Nabulsi, 181. 

Vaš komentar