Kome se daje zekat?

Allah, dž.š., raspoređuje pa veli: Kome se daje zekat?Kome se daje zekat?

Kome se daje zekat? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Zekat pripada siromasima i nevoljnicima i onima koji ga sakupljaju i onima čija srca treba pridobiti i za otkup iz ropstva i prezaduženima i u svrhe na Allahovom putu i putniku namjerniku. (Et-Tevba, 60) Kome se daje zekat?

Siromasi su naši povratnici i oni koji to još nisu, a u kolektivnim centrima žive. Njih iz zekatskih sredstava Rijaset pomaže. Nevoljnici su naša braća u Janji i drugim mjestima kojima je poplava uništila ljetinu i veliku im nevolju donijela ugrozivši im egzistenciju. I njih iz sredstava zekata Rijaset je pomogao. Da pratite putem Službenog glasnika zapisnike sa sjednica Rijaseta, a to je moguće jer je Glasnik svima dostupan, vidjeli biste da iz zekata i sadekatul-fitra Rijaset pomaže sve u našem vremenu postojeće kategorije iz spomenutog ajeta sure Tevbe. Kome se daje zekat?

Kome se daje zekat? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Siromasi su naši povratnici i oni koji to još nisu, a u kolektivnim centrima žive. Njih iz zekatskih sredstava Rijaset pomaže.

Zekat je islamski šart, temelj vjere. Islam se temelji na pet stvari, govorio je Poslanik: “Šehadet, namaz, post, zekat i hadž.“ Jasno je da oni koji su dužni, a ne ispunjavaju obavezu zekata ugrožavaju svoju vjeru kao i oni koji tu obavezu pogrešno i na svoju ruku ispunjavaju. Kome se daje zekat?

Evo potvrde tome. Ebu Hurejre, r.a., veli: “Kad je umro Poslanik, Ebu Bekr je bio halifa, pa su se neki Arapi vratili nevjerstvu, a neka plemena ignorisala zekat. Ebu Bekr rat protiv tih plemena povede, a Omer, r.a., mu reče: ‘Kako se boriš protiv njih, a Poslanik je rekao: da mu je naređeno da se bori protiv ljudi sve dok ne posvjedoče la ilahe illellah, a potom su njihovi životi i imeci sigurni, a račun će polagati pred Gospodarom.’

Ebu Bekr reče: ‘Allaha mi, borit ću se protiv svakog ko razdvaja namaz i zekat, zekat je imovinska obaveza. Allaha mi, ako mi utaje jedan dirhem koji su Poslaniku davali, borit ću se protiv njih dok to ne ispune.’ Omer veli: ‘Spoznao sam da je Allah, dž.š., uputio Ebu Bekra i da je ispravno zaključio.’“ Kome se daje zekat?

Iz ovog slučaja zaključujemo: u ratu je s Poslanikom onaj ko zekat ne daje, kao i onaj koji ga pogrešno daje. Zar nisu pripadnici ovih plemena mogli reći: “Mi smo zekat dali, ja sam dao onom siromahu, ja onom nevoljniku, ja sam dao za džamiju, ja za put itd.“ – pa opet se ne bi zaštitili od Ebu Bekrove sablje, jer je jasan uvjet za ispravnost zekata da se on dadne sakupljaču zekata. Kome se daje zekat?

Kome se daje zekat? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Jasan uvjet za ispravnost zekata jeste da se on dadne sakupljaču zekata.

Evo potvrde tome. Od Ibn Omera se prenosi da je Poslanik rekao: “Naređeno mi je da se borim sve dok ljudi ne posvjedoče Šehadet, klanjaju namaz i daju zekat, a kad to troje ispune, njihovi životi i imeci su sigurni, a za ostala djela pred Allahom će račun polagati.“ (muttefekun alejhi) Kome se daje zekat?

Ashab po imenu Bešir došao je Poslaniku da mu se na vjernost zakune. Poslanik mu reče da mora vjerovati Allaha i Poslanika, klanjati namaz, postiti ramazan, davati zekat, obaviti hadž i boriti se na Allahovom putu. Bešir reče: “Sve prihvatam, osim zekata, jer deve koje imam daju mi mlijeko i koriste mi kao radna stoka, a borbe na Božijem putu se bojim.“ Poslanik se povuče pa kaza: “Nema zekata i džihada, pa s čime ćeš ući u Džennet?“ “Poslaniče, pruži mi svoju ruku, zaklinjem ti se na vjernost u svemu što si tražio.“, reče mu Bešir. (Ahmed) Kome se daje zekat? Kome se daje zekat?

Razumio je Bešir da se propisi vjere ne mogu selektivno prihvatati i živjeti. Prihvatati što nam se sviđa, a odbacivati što nam se ne sviđa. Bog nas opominje: Kome se daje zekat?

“Zar ćete dio knjige vjerovati, a dio odbacivati. Ako tako postupate, poniženje vam je na dunjaluku i kazna na Ahiretu.“ (El-Bekara, 85) Kome se daje zekat?

Kome se daje zekat? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Islam se mora prihvatiti kao cjelina i samo tako razumijevajući vjeru mi možemo ostvariti uspjeh na oba svijeta.

Nije želio Bešir biti u ratu sa Allahom i Poslanikom, prihvatio je sve propise, prihvatio je imetak čistiti od tuđeg prava i boriti se na Allahovom putu. Bešir je bio poput većine nas. Sebi je tumačio propise kako mu se sviđa dok nije shvatio da se tako u Džennet ne može. Kome se daje zekat?

Zato, braćo, sviđalo se nama ili ne, zekat je obaveza i obaveza ga je dati sakupljaču zekata, a to je u bosanskim prilikama Islamska zajednica. Ona će prema prioritetu zekat i sadekatul-fitr podijeliti siromasima, nevoljnicima i svima koje ajet određuje a u našem vremenu postoje. Pomozi nam, Bože, da ispravno razumijevamo vjeru. Amin!

Kome se daje zekat?

Autor “prof. Izet ef. Čamdžić” iz knjige “Poruka i opomena sa mimbere”.

Vaš komentar